Lounais-Häme Forssa

Envor Biotech oy:lle ja sen kahdelle johtajalle tuomio ympäristörikoksesta: ehdollista vankeutta, sakkoja ja rikoshyödyn maksaminen valtiolle

Envor ja kaksi johtajaa tuomittiin ehdolliseen vankeuteen, sakkoihin ja rikoshyödyn maksamiseen valtiolle.
Envor Biotech oy tuomittiin ympäristön turmelemisesta käräjäoikeudessa. KUVA: Lassi Puhtimäki

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut forssalaisen jätehuoltoyhtiö Envor Biotech oy:n ja yhtiön nykyisen hallituksen puheenjohtajan Mika Laineen ja entisen toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen Asko Hännisen ympäristörikoksesta. Laine tuomittiin kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hänniselle tulee maksettavaksi 50 päiväsakkoa jätevesien puutteellisesta esikäsittelystä.

Käräjäoikeus katsoi heidän syyllistyneen yrityksen johtajina ympäristön turmelemiseen. Päästöraja-arvojen ylittämisen katsottiin olleen tahallista vuoden 2010 alusta aina vuoden 2015 marraskuun loppuun. Lisäksi yritys tuomittiin 50 000 euron yhteisösakkoon.

 

Lue myös: Envor Biotechille vaaditaan yhteisösakkoa ympäristön turmelemisesta

 

Päästörajat paukkuivat vuosia

Yhtiö velvoitettiin maksamaan valtiolle rikoshyötynä kaikkiaan 93 000 euroa. Syyttäjä haki ensisijaisesti ainakin 283 640 euron rikoshyödyn tuomitsemista valtiolle menetetyksi. Rikoshyöty perustuu siihen, että jätevesien esikäsittelylaitoksen investointia lykättiin, mistä yhtiö sai päätöksen mukaan korkohyötyä ja säästöä käyttö- ja huoltokustannuksissa.

Tuomion mukaan yhtiö oli rikkonut ympäristöluvan jätevesipäästöjä koskevia lupamääräyksiä toistuvasti ja pitkän ajanjakson aikana. Vuonna 2006 myönnetyn ympäristöluvan ehdot olivat rikkoutuneet vuodesta 2010 alkaen. Esimerkiksi vuonna 2010 orgaanisen aineen päästöt ylittivät lupaehdot jopa yli 25-kertaisesti ja seuraavana vuonna yli 32-kertaisesti.

Yhtiö sai vuonna 2012 uuden ympäristöluvan, jossa päästörajat olivat suuremmat, mutta nekin yhtiö ylitti vuosina 2012–2015 toistuvasti.

Puutteellisesti esikäsitellyt jätevedet olivat päätyneet laitokselta Forssan viemäriverkkoon ja sitä kautta Forssan vesihuoltoliikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle. Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi oli yhtiön jätevesipäästöjen takia häiriintynyt ja puhdistustulos jätevedenpuhdistamon kautta kulkeneiden jätevesien osalta heikentynyt. Lisäksi Loimijoen vesistön kuormituksen katsottiin lisääntyneen.

 

Syytettyjen mukaan yhtiö teki kaiken voitavansa

Oikeudessa vastaajat kiistivät syyllistyneensä rikoksiin ja vaativat syytteiden hylkäämistä. Syytettyjen mukaan yhtiö oli tehnyt kaiken mahdollisen vähentääkseen päästöjä. Typenpoistolaitoksen käyttöönottaminen oli syytettyjen mukaan viivästynyt syistä, jotka olivat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella. Typenpoistolaitos valmistui vasta vuoden 2014 alkupuolella mm. laitteiston toimituksen viivästymisen takia.

Laine puolustautui oikeudessa myös sillä, että vesihuoltolaitos ei missään vaiheessa ilmoittanut, ettei se pystyisi käsittelemään Envorin jätevesiä tai että jätevesi ei olisi yhtiön ja vesihuoltolaitoksen välisen teollisuusjätevesiä koskevan sopimuksen mukainen. Vastaajat vetosivat myös siihen, että jätevesipuhdistamon tuolloin käyttämää tekniikkaa ei ollut suunniteltu typenpoistoon.

 

Käräjäoikeus: johtohenkilöt tietoisia ongelmista

Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että yhtiö ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin riittävän nopeasti päästöjen rajoittamiseksi ja tehdyt toimenpiteet olivat olleet riittämättömiä. Johtohenkilöt olivat olleet tietoisia päästöraja-arvon rikkomisen jätevedenpuhdistamolle aiheuttamista ongelmista sekä muusta ympäristön pilaantumisen vaarasta.

Käräjäoikeus katsoi vastaajien menettelyn aiheuttaneen konkreettista haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle ja Loimijoen kuormituksen lisääntymisen olleen omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lisäksi oikeus velvoitti yhtiön, Laineen ja Hännisen korvaamaan yhteisvastuullisesti asianomistaja Hämeen Ely-keskuksen oikeudenkäyntikuluja 9 967,31 eurolla. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

28.2.2020

Uusimmat