Lounais-Häme

Esityslistat hyvä julkaista netissä

Forssan kaupunginhallitus kokoontui viime perjantaina hiljaisuudessa käsittelemään kaupunginjohtajan koeajan päättymistä, mikä on herättänyt ihmetystä.

Suomen Kuntaliiton lakimies Kai Ketelimäki toteaa yleisellä tasolla, että kunnat julkistavat tiedottamisvelvollisuuden nimissä yleensä esityslistat etukäteen netissä, vaikka lain nojalla ne tulevat julkisiksi vasta siinä yhteydessä, kun pöytäkirja on tarkastettu.

-Kunnan tiedottamisvelvollisuus on sellainen, että pääsääntöisesti asioista tulisi tiedottaa. Yleinen käytäntöhän on, että esityslistat julkaistaan netissä, mutta tietyissä tapauksissa siinä voidaan käyttää myös harkintaa.

-Jos mennään julkisuuslain puolelle, niin esityslistat eivät ole julkisia asiakirjoja, ne ovat niin sanottuja ei-julkisia asiakirjoja siihen asti, kunnes pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu.

Ketelimäki ei lähde kommentoimaan suoraan Forssan tapausta.

 

Esityslistan ”julkisuus” ennen päätöksentekoa liittyy enemmänkin kunnan tiedottamiseen. Kunnan viranomainen ei voi julistaa asiaa tai asiakirjaa salassapidettäväksi. Tiedon saanti julkisista asiakirjoista on turvattava.

Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa.

Esityslistojen ja liiteaineistojen helppo saatavuus, esimerkiksi kunnan verkkosivuilla, heti esityslistan valmistuttua lisää kuntaliiton mukaan valmistelun avoimuutta.

Julkisuusmyönteisyys ja kunnan tiedottamisvelvollisuus puoltavat esityslistojen julkaisua kunnan www-sivuilla jo ennen varsinaista kokousta. Kunnan on verkkoviestinnässään kuitenkin huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/47171-kaupunginhallitus-kokoontui-vaivihkaa-forssan-kaupunginjohtaja-jatkaa-virassaan-mutta

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti