Lounais-Häme

Forssa esittää pohjavesien suojelua

Forssan kaupunki esittää pohjaveden suojausta 10-tiellä Kaikulan eritasoliittymästä Hämeenlinnan suuntaan sijoittuvassa mäessä lausunnossaan Uudenmaan ely-keskukselle vuosien 2018-2021 tienpidon suunnitelmassa.

Forssan kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymän lausunnon mukaan kaupungin kaksi vedenottamoa sijaitsevat samalla pohjavesialueella, jonka 10-tie ylittää. Lausunnon mukaan yksikin raskaan liikenteen onnettomuus voi vaarantaa kaupungin vesihuollon.

Lausunnossa kaupunki ilmaisee tyytyväisyytensä 2-tien kunnostuksen etenemiseen tämän vuoden aikana. Kunnostuksen edelleen jatkamista pidetään tärkeänä. Lisäksi kaupunki haluaa nostaa esille alemman tieluokan teiden kunnon Forssan alueella erityisesti Kreiviläntie ja Lempääntie ovat huonossa kunnossa.

Kaupunki huomauttaa, että Forssaan on osoitettu vain Kyöstilän sillan korjaaminen Saviniementiellä, joka on aivan liian vähän. FL

Fingerpori

comic