Lounais-Häme Forssa

Forssa etsii miljoonasäästöjä ensi vuodeksi – hykyltä kaivataan omaa säästöjumppaa

Forssan tavoitteena on nollatuloksen talousarvio ensi vuodeksi. Haasteita riittää, mutta veroprosenttiin ei aiota kajota. Hykyltä kaivataan omaa säästöjumppaa.
Ylijäämäinen budjetti on Forssassa tavoittamattomissa, mutta alijäämäistäkään kaupunki ei halua. Se pyrkii säästöjen ja tehostamisen kautta nollatulokseen.

Ei uhkaavaa alijäämää eikä ylijäämää ja tuloveroprosentti ennallaan. Forssa tavoittelee ensi vuodelle palvelut turvaavaa ja tasapainoista, vähintään nollatulokseen yltävää talousarviota.

Siihen pyritään nykyisellä tuloveroprosentilla, joka on 20,5 prosenttiyksikköä. Kaupunki nosti veroprosenttinsa nykyiselle tasolle vuoden 2017 alussa.

– Tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan säästöjä, johon tarvitaan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sanoo.

Tällä hetkellä ensi vuoden talousarvion raami on vielä miinuksella yli kolme miljoonaa euroa.

– Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on keskeisessä roolissa säästöjen etsinnässä. Hyky aloittaa oman säästöjumppansa tällä viikolla, Kesäniemi sanoo.

Ennakkotietojen mukaan hyvinvointikuntayhtymän menot ovat kasvamassa ensi vuonna kolmella prosentilla. Se merkitsisi Forssan maksuosuuden kasvua ensi vuonna 1,4 miljoonalla eurolla.

Lisäksi kuntayhtymän menot ovat vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa ylittämässä miljoonalla eurolla talousarvion.

Sote-menojen osuus kaupungin käyttötaloudesta ovat yli 60 prosenttia. Kaupungin ja hykyn välisistä talousohjausneuvotteluista on tulossa syksyn aikana tiukat. Kaupunki edellyttää hykyn laativan talousohjelman, jossa esitetään keinot kuntien maksuosuuksien hillitsemiseksi.

Verotulojen kehityksestä ei ole luvassa vetoapua talousahdinkoon. Ennuste on, että tämän vuoden verokertymä olisi jäämässä 1,2 miljoonaa euroa alle ennakoidun. Verotuloennusteet tarkentuvat valtion oman budjettiriihen jälkeen syyskuussa.

Valtionosuuksiin on luvassa 200 000 euron supistus tämän vuoden valtionosuuksista. Nämäkin luvut tarkentuvat syksyn aikana.

Kaupunginhallitus linjasi eilen, että kaupungin taloutta ja palvelutarjontaa hoidetaan vuosina 2019–2021 niin, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.

Talouden tasapainottamisohjelma tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi 12. marraskuuta.

Määräaikaisen henkilöstön käyttöä aiotaan vähentää. Eläköitymisten tarjoamat mahdollisuudet henkilöstökulujen pienentämiseksi hyödynnetään ennakoivan henkilöstösuunnitelman avulla. Toimenpiteet suunnitellaan toimialoittain. Pelkästään vakituisen henkilöstön palkkamenot ovat yleiskorotuksineen kohoamassa ensi vuonna noin 600 000 eurolla.

Kaupunginhallitus ohjeistaa myös kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä toimiin, joilla tartutaan palveluiden hintojen nousupaineisiin.

Kaupunginhallitus vahvistaa ensi vuoden talousarvion laadintaohjeet 10. syyskuuta. Samalla tarkennetaan eri toimialoja tasapainottamisohjelman laadinnassa. FL

Pärjäävä Forssa

Pärjäävä Forssa -ohjelmalla kaupunki pyrkii vastaamaan palvelutarpeen muutoksiin ja talouden haasteisiin samanaikaisesti.

Forssa haluaa pitää kiinni kaupunkitalouden tasapainosta ja siitä, ettei palveluita pyöritetä velkarahalla.

Verokertymä jäänee tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa vajaaksi ja sote-menoihin tarvitaan noin miljoona euroa lisämäärärahaa. Tämän vuoden tilinpäätös jää luultavasti alijäämäiseksi.

Talouden tasapainottaminen:

Keinovalikoimaan kuuluvat palveluverkon ja toimitilojen käytön tehostaminen, palvelu- ja työprosessien uudistaminen ja palvelutarjonnan uudelleen arviointi.

Sähköisiä palveluita kehitetään palvelutuotannossa.

Henkilöstön osaamista kehitetään.

Johtamisjärjestelmiä kehitetään.

Myös hankintojen kehittämisessä on parantamisen varaa.

Kaupungin eri hallintokunnat ovat viime vuosina lähes poikkeuksetta yltäneet asetettuihin säästötavoitteisiin. Jatkuva juustohöylääminen on tehnyt uusien säästökohteiden löytämisen hankalaksi.

Uusimmat

Näkoislehti

11.7.2020

Fingerpori

comic