Lounais-Häme

Forssa ja Tammela yhteisyhtiömallin selvittämisen kannalle

Forssa päätti Forssan seudun ensimmäisenä kuntana, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä voi aloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kilpailuttamisen. Myös Tammelassa kunnanhallitus on kilpailuttamisen kannalla mutta lopullinen päätös tehdään tiistain valtuustossa.

Kilpailuttamisella pyritään löytämään yksityinen palveluntarjoaja, jotta päivystys- ja leikkauspalvelut säilyisivät Forssassa myös 1.1.2017 alkaen, eli sen jälkeen kun sote-valmisteluihin liittyvä päivystysasetus astuu voimaan.

Kilpailuttaminen tehdään niiltä osin, kuin siitä kilpailuttamisprosessin myöhemmässä vaiheessa päätetään. Jo nyt kilpailuttamisen ulkopuolelle on rajattu viranomaistehtävinä hoidettavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaupunginhallitus linjasi myös, että valmistelu jatkuu maakunnallista Oma Hämettä informoiden.

Kilpailutuksella tavoitellaan yksityistä kumppania nykyisten hyky-kuntien eli Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän yhdessä muodostamaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivaan yhteisyhtiöön

On esitetty, että yksityisen palveluntarjoajan omistusosuus yhteisyhtiössä olisi 51 prosenttia ja hykykunnille jäisi 49 prosenttia.

Forssan päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Kaupunginjohtaja Sami Sulkko katsoi, että prosessissa on liian paljon avoimia kysymyksiä. Sulkko edellytti päätösehdotuksessaan muun muassa että kuntayhtymä toimittaa ennen jatkovalmisteluja kilpailutusasiakirjoista ja muusta prosessista yksityiskohtaisen selvityksen jäsenkunnille, minkä jälkeen asia tulisi uudelleen kuntien käsittelyyn.

Sulkko sai taakseen tutun kokoomuskvartetin Mika Penttilän, Marjo Kotioja-Partasen, Jaana Lähteenkorvan ja Sami Latvan sekä Janne Niemistä (vas.) tuuranneen Antero Koskenojan (vas.).

Sulkon esitys hävisi äänin 5–6 Johanna Häggmanin (kesk.) ja Ilkka Joenpalon (sd.) esityksille, joita kannattivat Tuula Ylanderia paikannut Aila Lahtinen (ps.), Eino Järvinen (sd.), Emmi Lintonen (sd.) ja Pentti Jolanki (kesk.).

Hykyn hallitus oli esittänyt, että kilpailutuksesta päättäisivät kunkin omistajakunnan valtuustot. Forssassakin kilpailutus oli alun perin illan valtuuston listalla, mutta äänestyksen voittaneet katsoivat, että kaupunginhallituksen kanta riittää asian eteenpäinviemiseen.

Sulkko muistutti, että sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelut ovat yli 60 prosenttia kaupungin talousarviosta, minkä vuoksi omistajaohjaus asian jatkovalmisteluun olisi ollut perusteltua hakea kaupunginvaltuustolta.

Sami Sulkko jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Hän katsoi, että päätös on kaupungin edun vastainen.

-Asiassa ei ole esitetty riittäviä riskiarvioita, selvityksiä vaihtoehtoisista toimintamalleista, eikä analyysejä kiinteistöjen ja henkilöstön asemasta.

-Tosiasiallisesti jo pelkkä kilpailutusprosessiin liittyvä riski suhteessa maakunnalliseen Sote-valmisteluun voi johtaa tilanteeseen, jossa Forssan sairaalan ja terveydenhuollon palvelut jäävät väliinputoajaksi, Sulkko perusteli.

Ilkka Joenpalo puolestaan arvioi, että juuri soteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on välttämätöntä toimia eikä odotella.

-Ongelmana on, että Sotesta tihkuu tietoja niin monilta tahoilta. Ainoa varma asia tällä hetkellä on se, että päivystysasetuksen astuessa voimaan menetämme Forssan sairaalan nykyisen statuksen.

-Sen tähden on lähdettävä neuvottelemaan mallista, joka mahdollistaa päivystys- ja leikkaustoimintojen jatkumisen Forssassa, Joenpalo linjaa ja jatkaa.

– Jos kävisikin niin, että päivystysasetukseen tulee siirtymäaika, meillä on mahdollisuus arvioida tilannetta uudestaan. Tässä vaiheessa kyseessä on nimen omaan varotoimenpide torjumaan uhkaa, jossa Forssasta lähtisi työpaikkoja ja palveluja.

Joenpalo myös korosti yhteiseksi tahtotilaksi niin Forssan sairaalan kuin Hämeenlinnan keskussairaalan tulevaisuuden turvaamisen.

Viisiportaisen esityksen neljäs kohta meni kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Maakunnalliseen sote-valmisteluryhmään esitettiin kaupunginjohtajan tilalle Forssan kaupungin talousjohtaja Leena Järvenpäätä.

-Jos siirtymiseni Riihimäen kaupunginjohtajaksi toteutuu, on parempi, että Forssan jäsen valmisteluryhmässä ei vaihdu kesken kaiken, Sulkko perusteli.

Eri poliittiset piirit ovat antaneet ymmärtää, että Riihimäelle siirtyvä Sulkko ajaisi sosiaali- ja terveysuudistuksessa jo enemmän maakunnan ja samalla Riihimäen kantaa Forssan edun sijaan. Sulkon mukaan väitteet ovat poliittista sanansäilää. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic