Lounais-Häme

Forssa kasaa budjettiaan

Ensi vuoden kaupungin talousarvion laadinta on vaikeaa Forssassa. Kaupunginhallitus sai eilen pöydälleen talousarviolaskelman, joka osoitti 2,5 miljoonan euron alijäämää ensi vuodelle. Summa vastaa noin yhden prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroprosentissa.
Kaupunginhallitus antoi valmisteluun oman linjauksensa. Sen mukaan veronkorotuksen mahdollisuus pidetään talousarvion valmistelussa mukana. Korotus olisi hallituksen linjauksen mukaan korkeintaan 0,75 prosenttiyksikköä.
Kaupunginhallitus ohjeistaa myös eri toimialoja etsimään mahdollisia säästökohteita.
Viime kesäkuussa arvioitiin kaupungin verotulojen pienenevän ensi vuonna 1,5 prosenttia tästä vuodesta. Tämä merkitsisi 800000 euron pienenemistä verotuloissa. Valtionosuuksien arvioidaan pienenevän 300000 eurolla. 
Verotulojen pienenemisessä näkyvät osaltaan myös kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Kuntatalous ei vahvistu, koska kilpailukykysopimuksen hyödyt leikataan kuntien rahoituksesta arvioiduin säästövaikutuksin verotulojen ja valtionosuuksien pienentymisinä.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntamaksut ovat kasvamassa ensi vuonna Forssan osalta runsaalla yhdeksällä prosentilla, mikä merkitsee noin 1,1 miljoonan euron kasvua tähän vuoteen verrattaessa. Kaikkiaan kaupungin maksuosuus olisi ensi vuonna sairaanhoitopiirille noin 13,1 miljoonaa euroa.
Kaupungin linjauksiin kuuluu myös se, että kilpailukykysopimuksen myötä kuntayhtymien kaupungin omistamille yhtiöiden lähettämissä kuntamaksuissa huomioitaisiin kilpailukykysopimuksen vaikutukset.
Palveluiden tuottamisen piiristä kaupungin palveluksesta jää eläkkeelle vuosittain noin 20 henkilöä ja noin 20 lähdön selvittää lähinnä asuinpaikan vaihto. Tulevaisuudessa muutokset henkilöstörakenteessa halutaan hyödyntää paremmin palveluiden tuottamisen järjestämisessä.
Kaupunginvaltuusto päättää veroprosentista marraskuun 14. päivän kokouksessaan. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti