Lounais-Häme

Forssa kiristää vyötään alijäämän pelossa – työryhmä aloitti talouden tasapainottamisen

Pärjäävä Forssa -työryhmä aloitti talouden tasapainottamisen. Esitys valmistuu marraskuussa.
Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi lupaa, että henkilöstö pysyy kartalla talouden tasapainottamisen valmistelusta. Sitä esitellään esimerkiksi työpaikkakokouksissa ja palavereissa,

Forssa kiristää vyötään ensi vuoden budjettia valmistellessaan. Talouden tasapainottamistyö on tarpeen, koska kaupungin talousnäkymät ovat kesän jälkeen kiristyneet, ja talous uhkaa kääntyä alijäämäiseksi.

Forssa on lanseerannut Pärjäävä Forssa -termin talouden tasapainottamistyöhön.

– Pyrimme positiivisiin vaikutuksiin toiminnallisin ja rakenteellisin muutoksin organisaatioissa ja palveluissa. Palveluverkon ja toimitilojen käyttöä tehostetaan ja tiivistetään. Etsimme myös uusia toimintatapoja, kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi luettelee.

Samassa yhteydessä kaupungin palvelujen määrä ja laatu arvioidaan uudelleen. Pärjäävä Forssa -työssä tarkastellaan myös palvelu- ja työprosessien tehostamista, palvelujen uusia tuottamistapoja ja digitalisaation hyödyntämistä.

Kesäniemen mukaan henkilökunta otetaan vahvasti mukaan palvelu- ja työprosessien kehittämiseen ja säästökohteiden etsintään.

 

Pärjäävä Forssa -työryhmä perkaa työssään kaiken. Esimerkiksi kaupungin omaisuus käydään läpi ja sitä mahdollisesti myydään. Myös kaikki maksut ja taksat otetaan arvioitaviksi, ja niitä saatetaan tarkistaa.

Veroprosentit vahvistetaan vuosittain.

Forssalle laaditaan myös uusi henkilöstösuunnitelma vuosille 2019–2021. Henkilötyövuosia vähennetään niin että, niitä kertyy vuonna 2021 30 nykyistä vähemmän. Samalla määräaikaisen henkilökunnan käyttöä vähennetään ja nopeaa eläköitymistahtia hyödynnetään.

– Henkilökunnan jaksamisesta huolehditaan ja kaupungin tavoitteena on vähentää sairauspoissaolojen määrää, Kesäniemi lisää.

Forssa valmistelee lisäksi henkilöstön palkitsemisjärjestelmää tuottavuuden parantamiseksi.

 

Vuoden 2019 talousarvion raami toimialoille on tiukka. Keskushallinto sekä sivistyksen ja tulevaisuuden toimialat pyrkivät kolmen prosentin laskuun tämän vuoden toimintakatteesta. Sama kolmen prosentin pudotus on myös teknisen ja ympäristötoimen ulkoisessa toimintakatteessa.

Sote-menot ja pelastuspalvelut jäävät tämän raamin ulkopuolelle.

Seudullisen elinvoimaohjelman kärkihankkeiden valinta sekä niiden suunnitelmallinen toteuttaminen etenevät rinnan talouden tasapainottamistyön kanssa. Elinvoimateot ovat pärjäävälle Forssalle tärkeitä.

Talouden tasapainottamistyö etenee toimialoilla rinnan talousarviovalmistelun kanssa. Pärjäävä Forssa -ryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi (puheenjohtaja), sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, tekninen johtaja Antti Heinilä, talousjohtaja Leena Järvenpää, henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo, jätehuoltosihteeri Miia Mäkinen (henkilöstön edustaja) ja toimistopäällikkö Sari Niemi (sihteeri).

Ryhmä antaa kaupunginhallitukselle tasapainotusesityksensä 5. marraskuuta. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

19.2.2020

Uusimmat