Lounais-Häme

Forssa lausuu sotesta ja maakunnasta

Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sanoo kaupunginhallituksen antavan lausuntona peruslinjauksen Kuntaliiton ja Oma Hämeen kokoamien lausuntopohjiin perustuen. Sähköinen lomakkeessa on 20 kysymystä ja mahdollisuus kirjata muutosesityksiä lakiluonnokseen vapaamuotoisesti.

Kesäniemen oma mielipide sote- ja maakuntauudistukseen on kaksijakoinen.

-Sote-uudistus ja valinnanvapauden lisääminen on kannatettava asia. Sen sijaan esitetty maakuntahallinnon perustaminen ei ole parantamassa puheista huolimatta tavallisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja lähipalveluita, Kesäniemi sanoo.

Hän ennakoi, että kaupunginhallituksessa käydään vilkas keskustelu ennen kuin mahdollisia lain muutosesityksiä kirjataan kaupungin lausuntoon.

 

Aivan kokonaan toinen asia on se, mikä annettujen lausuntojen asema valmistelussa tulee olemaan. Kuntia on reippaasti yli 300. Lisäksi lausuntoja tulee myös muilta tahoilta, jotka liittyvät muutokseen. Vastausten läpikäynti tulee olemaan jo itsessään jättimäinen urakka, mikäli se tehdään kunnolla.

Ministeriö kerää lausunnot joulukuun puoliväliin mennessä.

Kesäniemi ihmettelee koko valmistelussa sitä, että sote- ja maakuntauudistus on linkitetty toisiinsa niin, että molempien uudistusten on toteuduttava.

-Olen kokeilujen ja palveluseteleiden käytön lisäämisen kannalla, Kesäniemi sanoo.

Hän arvioi sote-uudistusta viedyn työläästi eteenpäin jo ennen nykyisen hallituksen yritystä. Kesäniemen mielestä olisi ehkä paras palata laajapohjaiseen parlamentaariseen valmisteluun. Viimeiset neljä vuotta eivät ole tuoneet selkeyttä asiaan.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä antaa oman lausuntonsa yhtymäkokouksessa 13. joulukuuta. Lausunto tulee noudattelemaan Forssan kaupungin ja Oma Hämeen lausuntoja.

 

Kesäniemi antaa kiitosta talouskurin pidosta niin omalle henkilöstölle ja lautakunnille kuin myös hyvinvointikuntayhtymälle. Painetta kaupungin talouteen on kasautunut siksi, että erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat olleet kasvussa, kun samaan aikaan verotulot eivät kasva.

Kaikkiaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa tavoitteena on kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

Kysymykseen valinnanvapauslain tavoitteista Forssan vastausesityksessä ollaan huolissaan palvelutarjonnan erilaistumisesta. Aktiiviset markkinat syntyvät alueellisesti eri tavoin. Uhkana on terveyserojen alueellinen kasvaminen saatavuuden eroista johtuen. FL

 

Talousarvio puserrettiin tasapainoon
Toisena merkittävänä asiana kaupunginhallitus viimeistelee tänään esityksensä ensi vuoden talousarvioksi, joka tulee kaupunginvaltuustoon 11. joulukuuta.Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sanoo, että talousarvioesitys turvaa ja kehittää palveluja. Talousarvioesitys on saatu tulokseltaan tasapainoon. Valmistelussa on kyetty rutistamaan uhannut 1,2 miljoonan euron alijäämä nollatulokseksi.Forssan toimintamenot ovat ensi vuonna yhteensä 121,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä on kasvamassa ensi vuonna kolmella miljoonalla eurolla yhteensä 33,7 miljoonaan euroon. Ensi vuoden lopussa lainamäärä on jokaista forssalaista kohden 1 963 euroa.Kaupunginhallitus on lisäämässä perusopetukseen 200 000 euroa. Summalla saadaan hankittua kouluihin niin uusia oppikirjoja kuin sähköisiä opetusmateriaaleja. Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen kiittelee kaupunginhallituksen esitystä. Lisärahalla saadaan kaksi sosiaalikasvattajaa yläkouluihin sekä lähiaikuisia leikittämään ja sitomaan tarvittaessa vaikkapa kengännauhoja yhteisen koulurauhan ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic