Lounais-Häme Forssa

Forssa patistaa elyä suojelemaan pohjavettä – liikenneonnettomuus sopivassa kohdassa kymppitietä voisi pahimmillaan vaarantaa kaupungin vesihuollon

Kaupunki patistaa ely-keskusta suojaamaan Forssan vesihuollolle tärkeän alueen 10-tien alla.
Raskaan liikenteen onnettomuus Forssan kaupungin kriittisellä pohjavesialueella voisi pahimmillaan vaarantaa Forssan vesihuollon. Kuva onnettomuuspaikalta kymppitieltä Hämeenlinnasta. KUVA: Pekka Rautiainen

Forssan kaupungin vesihuollolle kriittinen alue sijaitsee 10-tien alla Kaikulan eritasoliittymästä Hämeenlinnan suuntaan. Kaupunki toivoo Uudenmaan ely-keskuksen ottavan alueen suojauksen vuosien 2019–22 tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan.

Forssan kaupunginhallituksen maanantaina antaman lausunnon mukaan vaarallisia aineita kuljettavan raskaan liikenteen onnettomuus kyseisellä kohdalla 10-tietä vaarantaisi pahimmillaan kaupungin vesihuollon. Laajalla pohjavesialueella sijaitsee kaksi kaupungin vedenottamoa.

Forssa kiinnittää elyn tienpidon suunnitelmaluonnoksessa huomiota Lounais-Hämeeseen kohdistuvien hankkeiden vähäisyyteen. Kaupunki on ollut tyytyväinen 2-tien kunnostuksen etenemiseen ja kunnostuksen jatkumista pidetään tärkeänä.

Kaupunki nostaa esille myös alemman tieluokan teiden kunnon. Esimerkeiksi lausunnossa nostetaan Kreiviläntien ja Lempääntien huono kunto. Molemmilla teillä läpiajoliikenteen osuus on suuri ja teitä pitkin kulkee paljon metsätalouden kuljetuksia.

Kaupungin, ely-keskuksen ja Hämeen liiton yhteisessä katselmuksessa väylien poikkeuksellisen huono kunto on todettu.

Fingerpori

comic

Uusimmat