Lounais-Häme Forssa

Ensi vuoden tulostavoite on tasapainoinen nolla – Forssa pitää kiinni tiukasta talousraamista

Ensi vuoden talousarvion tulostavoite Forssassa on vähintään tasapainoinen nollatulos. Kuva: Lassi Puhtimäki
Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttamista aiotaan jatkaa hyväksytyn ohjelman mukaan. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman laadinnalle tiukat raamit. Budjetin laadinnassa huomioidaan lisäksi valtuuston linjaamat muutokset.

Ensi vuoden talousarvion tulostavoite on vähintään tasapainoinen nollatulos. Toimialojen talousarviokehys vuodelle 2021 on toimintakatteen nollakasvu vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ilman sote- ja pelastustoimen palveluita.

Johanna Häggman (kesk.) esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvitysten saamista varten, mutta sai taakseen vain Tapio Virtasen (vas.). Käsittelyn jatkuessa Häggman esitti, että hykylle asetettu kuntamaksujen kustannusten kasvuraja nostettaisiin kahdesta prosentista kolmeen prosenttiin. Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Pärjäävä Forssa -ohjelmasta pidetään kiinni

Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttamista aiotaan jatkaa hyväksytyn ohjelman mukaan. Pärjäävä Forssa 2 -ohjelman valmistelu jatkuu rinnan talousarviovalmistelun siten, että toteutettaviksi valituttavat toimenpiteet ajoitetaan vuosille 2021–2025 siten, että kaupungin talous pysyy ylijäämäisenä.

Pärjäävä Forssa 2 -ohjelma on tarkoitus hyväksytä valtuuston kokouksessa 16. marraskuuta.

Vesihuoltoliikelaitoksen maksaman korvauksen suuruus päätetään talousarvion yhteydessä.

Kaupungin taloutta ja palvelutoimintaa on määrä hoitaa vuosina 2021–2023 siten, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.

Sote-menojen kasvuun varaudutaan

Forssa varautuu sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvuun suunnittelukaudella. Kaupunki edellyttää samalla, että kuntayhtymissä laaditaan ja toteutetaan selkeät tuottavuusohjelmat, joilla kustannusten kasvua voidaan hillitä. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kuntamaksujen kasvu vuonna 2021 tulee kaupungin mukaan rajata enintään 2 prosenttiin.

Suunnittelukaudella kaupungin kaikilla toimialoilla, liikelaitoksessa ja konserniyhteisöissä on erityisessä tarkastelussa ja painopisteenä vastuullinen johtaminen ja sen tavoitteet.

Talousarvion tavoiteasettelu perustuu tarkistetun kaupunkistrategian kahdeksaan menestystekijään ja niiden tavoitteisiin. Palvelualueittain esitetään valitut tavoitteet (joihin palvelualueella voidaan vaikuttaa), tarvittavat toimenpiteet ja arviointikriteerit/mittarit ja vuoden 2021 tavoitetaso. FL

Uusimmat

Näkoislehti

24.9.2020

Fingerpori

comic