Lounais-Häme

Forssa pui koulujen karsintaa

Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti ottaa palveluverkkoselvityksen vaihtoehdoista yksityiskohtaiseen tarkasteluun vaihtoehdon neljä ratkaisujen valmistelua varten.

Tässä vaihtoehdossa keskusta-alueen perusopetus keskitetään kolmeen kokonaisuuteen eli Talsoilan+Vieremän ja Keskuskoulun+Heikan koulupareihin sekä uuteen monitoimikeskukseen, joka sisältää mm. Kuhalan ja Tölön koulut. Koijärven koulu ja päiväkoti jatkavat nykyisellään.

Forssan kaupunki tekee uudesta monitoimikeskuksesta hankesuunnitelman. Uusi monitoimikeskus käsittäisi Tölön ja Kuhalan koulujen toiminnot sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnan, keskuskeittiön, nuorisotilat ja monitoimisalin.

Lautakunta toteaa, että tarkempi selvitys vasta pohjustaa ratkaisua. Toteutuksesta päätetään erikseen. Kaupunki selvittää järjestelyistä investointikustannukset, rahoituksen kustannukset sekä vaikutukset henkilöstöön ja käyttökuluihin.

Samalla setvitään koulukäytöstä poistuvien kiinteistöjen jatkokäyttö sekä mahdollisista käyttöä vaille jäävistä kiinteistöistä kaupungille aiheutuvat kustannukset. Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen summaa, että johtopäätösten aika on vasta näiden tietojen jälkeen ja päätös tehdään monessa portaassa.

Järjestelyjen toteutumista ennakoiva henkilöstösuunnittelu on määrä aloittaa viipymättä. Toimitilajärjestelyt ja henkilöstömitoitukset on tarkoitus valmistella niin, että ne ovat valmiina ja toteutettavissa vuoden 2019 alussa.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelman investointiosaan lisätään tarvittaessa monitoimikeskuksen suunnittelumääräraha.

Monitoimikeskus voisi valmistua kesällä 2020. Sen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa.

Palveluverkkoselvityksen mukaan Talsoilan ja Vieremän koulut yhdistyisivät vaihtoehdossa neljä jo syksyllä 2017. Keskuskoulu ja Heikan koulu yhdistettäisiin syksyllä 2019. Pynnönen kuitenkin korostaa, että aikataulusta tehdään päätökset vasta selvitystyön jälkeen.

Oppilasmäärien pienentyessä on mahdollista, että myös Keskuskoulun oppilaat siirtyisivät monitoimikeskukseen joskus 2020-luvulla.

Kaupunki pui vielä Talsoilan ja Vieremän sekä Keskuskoulun ja Heikan kouluparien oppimisympäristöihin liittyvät tarpeet.

Järjestelyjen suunnittelua ja toteutusta määrittävät kaupungin palveluverkko ja palvelutarve kokonaisuutena sekä uuden opetussuunnitelman mukaiset opetusratkaisut.

Selvitettävässä vaihtoehdossa kaupungin keskustaan syntyisi kolme vahvaa kaksisarjaista vuosiluokkien 1–6 yksikköä. Myös vuosiluokkien 7–9 kouluja toimisi aluksi kaksi, mutta oppilasmäärien laskiessa ensi vuosikymmenen puolivälissä harkittavaksi tulisi vuosiluokkien 7–9 keskittäminen monitoimikeskukseen. Tällöin arvioitavaksi tulisi vielä Keskuskoulun tarpeellisuus vuosiluokkien 1–6 kouluna.

Vaihtoehdon toimenpiteiden arvioidaan helpottavan perusopetuksen kustannuspaineita, kun henkilöstökulut vähenevät. Nykymallilla jatkaminen ei palveluverkkoselvityksen mukaan ole taloudellisesti järkevää, koska rakennusmassaa on liikaa ja korjaaminen kallista. Peruskorjausten pitkittäminen käy sekin kalliiksi.

Palveluverkkoselvityksen laati FCG Konsultointi oy. Selvityksen keskeinen tehtävä oli optimaalisen palveluverkon suunnittelu Forssan kaupungin väestön tarpeisiin. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti