Lounais-Häme Forssa

Forssa pyrkii ravinneneutraaliksi kunnaksi – Hankkeessa mukana kahdeksan kuntaa

Hankkeessa mukana kahdeksan esimerkkikuntaa.

Forssan kaupunki on seitsemän muun kunnan kanssa hyväksytty mukaan kehittämään ravinneneutraalin kunnan (RANKU) ravinnekierrätyksen toimintamallia.

Forssa sitoutuu kaupunginhallituksen päätöksellä Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi -hankkeen esimerkkikunnaksi. Ravinneneutraalius on ravinteiden kestävää käyttöä sekä kierrätystä.

Kaupungin osallistuminen hankkeeseen edistää muun muassa Forssan vesihuoltoliikelaitoksen puhdistamolietteen jatkokäsittelyä ja hyötykäyttöä. Lisäksi selvitettävänä voisivat olla alan toimijoiden yritysyhteistyön lisäämismahdollisuudet Forssan seudulla.

Hanke tukee kuntia konkreettisten ravinnetoimenpiteiden käynnistämisessä. Tavoitteena on myös lisätä kuntien välistä ravinteiden kierrätyksen ja kiertotalouden yhteistyötä, yrittäjyyttä ja uusia avauksia.

Konkreettinen työ esimerkkikunnissa alkaa tämän vuoden alussa. Hanke päättyy vuoden 2020 lopulla.

Valitut kunnat, Forssa, Asikkala, Ii, Kaarina, Marttila, Orimattila, Parainen ja Ylivieska, hiovat toimintamallia itsenäisesti valitsimiensa kehittämisteemojen kautta. Hanke tarjoaa kuntien käyttöön työvälineet eli toimintamalliperiaatteen ja asiantuntemusta.

– Tarkoituksena on, että kunnan alueella on hankkeen jälkeen toimintamalli, joka elää itsenäisesti, toteaa hankkeen koordinaattori Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Forssaa avittaa tiellä ravinneneutraaliuteen sen strategian kulmakivi, järkivihreys. Kaupunki saa hankkeen kautta ravinnekierrätyksen asiantuntijatukea kahden vuoden ajaksi.

Esimerkkikunnissa tehdään tarvittaessa erilaisia selvityksiä, jotta saadaan selville merkittävimmät ravinnevirrat ja -vuodot, joihin olisi syytä paneutua. Uudet toimintatavat hyödyttävät ravinteiden kierrätykseen liittyviä yrityksiä. Asukkaille hanke voi näyttäytyä viihtyisämpänä ympäristönä ja parempana vesien tilana. Ravinnekierrätyksen tehostamisella kaupunki voi saada kustannussäästöjä.

Työ ei vaadi kaupungissa isompia resursseja vaan paremminkin nykyisten toimintatapojen kehittämistä kohti kiertotaloutta.

Forssan kaupungissa vastuutahoina toimivat teknisen ja ympäristötoimen toimiala sekä vesihuoltoliikelaitos.

Hanke onnistui saamaan esimerkkikunniksi elinkeinorakenteeltaan ja ravinteiden kierrätyksen haasteiltaan erilaisia pieniä ja keskisuuria kuntia.

Tärkeimpinä tavoitteina valitut kunnat ovat maininneet vesiensuojelulliset tavoitteet sekä yhteistyön sekä koordinoinnin lisäämisen eri toimijoiden välillä. Kunnissa halutaan lisätä niin maatalousalueiden, taajamien kuin teollisuudenkin ravinteiden kierrätystä.

Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi -hanke on osa hallituksen kiertotalouskärkihanketta. Hankkeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen ELY-keskus. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

18.2.2020

Uusimmat