Lounais-Häme Forssa

Forssa suosittaa: Tasa-arvo omaishoidontuen myöntämiseen seutukunnalle, määrärahasidonnaisuus poistettava

Omaishoidontuki on kunnalle selvästi halvempi tukimuoto kuin se, että asiakas joutuu esimerkiksi asumispalveluiden piiriin. Kuva: Anja Filppula = AF
Omaishoidontuki on kunnalle selvästi halvempi tukimuoto kuin se, että asiakas joutuu esimerkiksi asumispalveluiden piiriin. Kuva: Anja Filppula = AF

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalveluissa työskentelevät palveluohjaajat ovat esittäneet Forssan kaupungille sekä Humppilan ja Jokioisten kunnille, että kaikissa kunnissa omaishoidontuki myönnettäisiin kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille ilman määrärahasidonnaisuutta.

Humppila ennätti tekemään omaishoidon tasa-arvoa tukevan päätöksen elokuussa.

Forssan kaupunginhallitus siirsi aloitteen hyvinvointikuntayhtymälle käsiteltäväksi, koska FSHKY tuottaa tai järjestää jäsenkuntiensa sosiaalipalvelut paitsi lasten päivähoidon.

Kaupunginhallitus suosittaa kuntayhtymälle omaishoidontuen myöntämistä kaikille tuen myöntämisedellytykset täyttäville. Määrärahan ylittäminen ei saisi olla este.

 

Hyvinvointikuntayhtymän tulisi Forssan mukaan kyetä kohtelemaan eri jäsenkunnissa asuvia omaishoidontuen tarvitsijoita tasa-arvoisesti.

Tällä hetkellä omaishoidontuki voidaan myöntää jäsenkunnista Tammelassa ja Ypäjällä kaikille kriteerit täyttäville. Forssassa ja Jokioisilla asiakkaat joutuvat odottamaan vapautuvia omaishoidontuen määrärahoja.

Tasa-arvoinen kohtelu mahdollistuisi, jos Forssan lisäksi Jokioinen suosittaisi hykylle omaishoidontuen myöntämistä kaikille edellytykset täyttäville ilman määrärahasidonnaisuutta.

Omaishoidontuki on heinäkuisen kirjelmän mukaan yksi palvelumuoto, jolla yhteiskunta voi tukea kotona omaistaan hoitavaa henkilöä ja mahdollistaa asiakkaan asumisen kotona pitempään. Samalla se tuottaa säästöä.

– Omaishoidontuki on huomattavasti taloudellisesti kevyempi tukimuoto kuin se, että asiakas joutuu esimerkiksi asumispalveluiden piiriin, aloitteessa todetaan.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella oli omaishoidontuen saajia kesän tienoolla 238 henkilöä: Forssassa 114, Humppilassa 12, Jokioisilla 42, Tammelassa 48 ja Ypäjällä 22.

Yli 75-vuotiaista omaishoidon tuen piirissä oli viime vuonna hykyn alueella 4,3 prosenttia.

OmaHäme -valmistelussa seutukunnalle asetettiin omaishoidontuen kattavuuden tavoitteeksi 6,9 prosenttia 75 vuotta täyttäneestä väestöstä vuoteen 2022 mennessä. Määrärahasidonnaisuuden poistaminen auttaisi lähestymään tavoitetta.

Määrärahojen vapautumista on Forssassa odottanut kesällä toistakymmentä asiakasta ja Jokioisilla muutama asiakas. Humppilassa raha on kesällä riittänyt kaikille kriteerit täyttäville. FL

Uusimmat

Näkoislehti

5.7.2020

Fingerpori

comic