Lounais-Häme Forssa

Forssa tulee yrityksiä vastaan: Luvassa lyhennysvapaita ja vastaantuloa vuokrissa

FYK hakee pankkilainoille lyhennysvapaata. Myös vuokrissa vastaantuloa.
Forssan Yrityskehitys on käyttänyt ottamansa lainat yritysten tarpeisiin. Kuva: Lassi Puhtimäki
Forssan Yrityskehitys on käyttänyt ottamansa lainat yritysten tarpeisiin. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan kaupunki pyrkii osaltaan auttamaan kaupungin elinkeinoelämää selviytymään koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Kaupunki tulee yrityksiä vastaan ja hakee joustoja myös koko konsernissa yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkoituksena on auttaa apua tarvitsevia hyvin nopeasti, jo tästä viikosta alkaen

Toimenpiteiden avulla kaupunki yrittää keventää yritysten ja yhdistysten taloudellista painetta ja ehkäistä erityisesti akuutteja kassakriisejä.

Kaupunki pyrkii ensinnäkin maksamaan seuraavan 30 vuorokauden ostolaskut viipymättä ennen eräpäivää. Lisäksi kaupunki pidentää lähettämiensä myyntilaskujen normaalia maksuehtoa 21 vuorokaudesta 30 vuorokauteen.

Kaupungin kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vuokralaisina olevien vuokraa ei peritä ajalta, jolloin tilat ovat kaupungin määräyksen nojalla suljettuina.

Forssan Yrityskehitys oy:n ja kaupungin vuokrasopimuksiin on määrä tehdä muutoksia, mikäli yrittäjän liiketoiminta on kärsinyt koronan aiheuttamasta työmäärän vähenemisestä.

FYK ja kaupunki soveltavat yhtenäistä sopimuspohjaa sovittaessa yrittäjien kanssa tehtävistä muutoksista nykyisessä poikkeustilanteessa. Taustaselvitys painottaa mm. yrityksen toiminnan vahvuutta viime vuoden tilinpäätöksen pohjalta, koronan vaikutuksia toimialalla ja toimialan merkitystä poikkeusoloissa.

Yrittäjä voi siirtää liikehuoneiston neljän kuukauden vuokranmaksun eteenpäin sopimuksessa sanotun mukaisesti.

Ihmisten elintärkeitä toimintoja palvelevien yritysten kohdalla voidaan harkita vuokrahuojennusta tai vuokran kokonaan perimättä jättämistä eri anomuksesta kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan riippuen pandemian kestoajasta.

FYK tekee yritysten kanssa myös teollisuustilojen lunastusehtoisia vuokrasopimuksia.

Forssan kaupunginhallitus hyväksyi, että FYK hakee lainoilleen tarvittavat vuoden lyhennysvapaat. Kaupunki käsittelee takaajana tarvittavat muutokset valtuustossa 20. huhtikuuta, kun neuvottelut rahalaitosten kanssa on käyty ja yksityiskohdat kuten lyhennysvapaiden ehdot ovat selvillä.

Yrityskehityksellä ei välttämättä ole tarvetta hakea lyhennysvapaata kaikille lainoille. Yrityskehityksellä oli 23.3. lainoja jäljellä kaikkiaan 12,7 miljoonaa euroa. FYK on käyttänyt ottamansa lainat edelleen yritysten tarpeisiin.

Kaupunki suosittelee tytäryhteisöille, että ne noudattaisivat soveltuvin osin sen linjauksia, ja käyttäisivät tapauskohtaisesti harkiten joustoja, jotka voivat helpottaa asiakkaiden ja sopimuskumppaneiden ahdinkoa.

Tavoitteena on turvata Forssan elinvoimainen toimintaympäristö pitkällä ajalla ja välttää työpaikkojen pysyvät menetykset. FL

Näkoislehti

31.5.2020

Fingerpori

comic