Lounais-Häme Forssa

Forssa uusi hankintaohjeensa

Forssan verkkosivuilta löytyy nykyisin tietoja kaupungin hankinnoista ja tarjouspyynnöistä. Kuva: kuvakaappaus
Forssan verkkosivuilta löytyy nykyisin tietoja kaupungin hankinnoista ja tarjouspyynnöistä. Kuva: kuvakaappaus

Forssan kaupunki ottaa 1.4. käyttöön uuden hankintaohjeensa, joka painottaa julkisissa hankinnoissa paikallista elinvoimaa ja yritystoimintaa sekä järkivihreyttä, ympäristönäkökulmia ja sosiaalisia näkökohtia. Kaupunginhallitus suosittaa uuden hankintaohjeen ottamista käyttöön soveltuvin osin myös kaupungin tytäryhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä sekä seudun kuntayhtymissä.

Kaupunki otti ohjeen valmistelutyön aikana käyttöön sähköisen pienhankintaportaalin suurempiin hankintoihin tarkoitetun sähköisen portaalin lisäksi. Forssan verkkosivuille on otettu omat sivunsa kaupungin hankinnoille. Verkkosivuilla ovat myös linkit ja tiedot meneillään olevista tarjouspyynnöistä. Suunnitteilla on tehdä erillinen hankintakalenteri.

Uuden hankintaohjeistuksen valmistelussa tavoitteena on ollut kaupungin elinvoima ja järkivihreys. Hankintaohjeistusta on valmisteltu hankintatyöryhmässä ja työpajoissa, joissa oli mukana kaupungin ja tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien hankintoja tekeviä henkilöitä sekä yrittäjäjärjestön nimeämä hankinta-asiamies. Työpajoissa kuultiin eri asiantuntijoita ja työstettiin ohjeen sisältöjä. Kaupunki otti huomioon myös yrittäjäjärjestöjen lausuntoja hankintaohjeluonnoksesta.

Talousjohtaja Leena Järvenpää arvioi, että kilpailutuksen kriteereillä, jotka liittyvät ympäristönäkökohtiin ja järkivihreyteen voidaan painottaa paikallisia hankintoja.

– Kysymys on myös hankintaosaamisesta.

Hankinnoissa voidaan esimerkiksi vaatia, että tavara kestää Suomessa vallitsevat olosuhteet tai että huoltoa tai palvelua on saatavissa tietyssä ajassa.

Kaupungin ja konsernin henkilöstölle järjestetään hankintakoulutusta ja informoidaan ohjeistuksen periaatteista ja toimintatavoista. Tiedotusta portaaleista ja koulutusta niiden seurannasta on luvassa niin Forssan Yrityskehitykseltä kuin Forssan Yrittäjiltäkin.

Hankintaohje suosittaa markkinakartoituksen käyttöä etenkin arvoltaan suurissa hankinnoissa.

Ohje korottaa myös hankintojen kilpailutusrajaa. Jatkossa kaupungin ei tarvitse kilpailuttaa alle 10 000 euron tavara- ja palveluhankintoja, kun tähän asti raja on ollut 5000 eurossa. Rakennusurakoissa ja erityisalojen hankinnoissa ei tarvitse kilpailuttaa alle 30 000 euron hankintoja.

Tavoitteena on, että myös pienhankintoja tehdessä huomioidaan niiden merkitys elinvoiman, järkivihreyden, ympäristönäkökulman ja sosiaalisten näkökohtien kannalta. FL

Uusimmat