Lounais-Häme

Forssa yllättää ylijäämällä

Forssan kaupunki yllättää kirjaamalla viime vuodelta 191 000 euroa ylijäämää huolimatta siitä, että tilinpäätöksessä on tehty kolmen miljoonan euron tilinpidollinen varaus tuleviin investointeihin.

Investointivaraukseen on päädytty, koska kaupunki tulee lähivuosina investoimaan merkittävästi mm. kouluihin ja päiväkoteihin riippumatta siitä, mikä päätös kouluverkosta tehdään.

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi ei lähde juuri Forssan johtajana aloittaneena ottamaan kunniaa positiivisesta tilinpäätöksestä vaan sanoo tiukan budjettikurin pitäneen talouden pidossa koko vuoden. Tästä kiitokset kuuluvat Kesäniemen mukaan koko henkilöstölle sekä erityisesti talousjohtaja Leena Järvenpäälle, joka toimi pitkään viime vuonna myös va. kaupunginjohtajana. 
Kesäniemi sanoo, että tiukka budjettikuri on Forssassa tosiasia eikä yleinen tahdonilmaus, jonka ylitse voidaan kävellä.

– Forssassa on ymmärretty laajasti budjettikurin merkitys. Kuntataloudessa on ollut yleistä, että joulukuussa menoja on lisätty tuntuvasti, kun on huomattu, että ylijäämää olisi mahdollisesti kertymässä. Kerroin on voinut olla 1,5 normaaleihin kuukausimenoihin. Loppuvuodesta myös verokirjaukset voivat aiheuttaa yllätyksiä, Kesäniemi sanoo.

Hyvään tulokseen vaikuttivat tiukan budjettikurin lisäksi mm. verotulojen ja valtionosuuksien talousarviota myönteisempi toteutuminen. Verotulot olivat yhteensä lähes 60,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli viime vuoteen 1,2 prosenttia.
Yleisen kiinteistöveroprosentin nosto kasvatti kaupungin verokertymää miljoonalla eurolla ja selittää samalla verotulojen kasvun.
Valtionosuuksia Forssa sai viime vuonna lähes 42 miljoonaa euroa, jossa kasvua on yli viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattaessa.

Lisäksi Forssan seudun hyvinvointiyhtymän alijäämän kattamiseen varatun miljoonan euron varauksen purku kohensi tilinpäätöstä. Kiky-sopimus paransi viime vuoden tulosta 280 000 euroa. FSHKY:n kautta kulki sote-menoja toimintamenoista kaikkiaan 63 prosenttia.

Toimintamenot toteutuivat peräti 1,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Todella poikkeuksellista on se, että sosiaalipalveluiden ostopalveluihin varatun määrärahan käyttö alittui ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä palautti rahoja takaisin kaupungille 163 000 euroa.

Kaupunginjohtaja Kesäniemi sanoo asukasluvun vähenemisen ja pitkään korkeana jatkuneen työttömyyden olevan melkoinen ongelma talouskehitykselle. 

Tulevien palveluverkkoselvityksen tiimoilta tehtävien linjausten pohjalta tullaan kaupungin lähivuosien investointiohjelmaa tarkentamaan ensi vuoden talousarviossa ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmassa. Tällä hetkellä kaupungin investointiohjelma näyttää tästä syystä ohuelta.

Tekemällä kolmen miljoonan euron kirjanpidollisen investointivarauksen kaupunki pienentää poistojensa määrää tulevaisuudessa, kun investoinnit on muodossa tai toisessa toteutettu.

Forssa käy parhaillaan neuvotteluja mm. uuden keskuskeittiön sijoittamisesta Tammelan kunnan kanssa. 
Sekä Kesäniemi että Järvenpää ovat huolissaan mahdollisesta korkotason noususta. 
– Vielä ehtii tekemään järkeviä päätöksiä, Järvenpää sanoo.

Vaikka maakunta- ja sote-ratkaisut ovat viemässä päätösvaltaa perustettaviin maakuntiin, Kesäniemi luottaa siihen, että Forssa seutukaupunkina kykenee kasvuun. Itsestään se ei tule tapahtumaan.

Viime vuonna kaupungin investoinnit olivat yhteensä 7,7 miljoonaa euroa. Summasta vesihuoltoliikelaitoksen investointien osuus puhdistamon saneerauksineen ja laajennuksiinne oli 4,5 miljoonaa euroa. Kaikkiaan puhdistamon saneeraus maksoi kustannusarvion mukaan 8,5 miljoonaa euroa. 

Seutukunnan kunnanjohtajat tulevat kokoontumaan 18. tätä kuuta pohtimaan seutukunnan elinvoimaisuuteen liittyviä haasteita. Samalla teemalla tullaan jatkamaan valtuustoseminaarissa 18.-19. toukokuuta.
Kesäniemen mukaan kuntien välinen yhteistyö tulee korostumaan. Hän arvioi, että esimerkiksi yhteisen henkilöstön käyttö kuntien kesken tulee lisääntymään.

Kesäniemi sanoo tavoitteena olevan rakentaa käytännönläheinen kolmen kohdan ohjelma, jolla työllisyyttä, yrittäjyyttä sekä väkilukua voidaan parantaa.

Vuodesta 2000 Forssan väkiluku on laskenut 1 100:lla, joten kehityssuunnan kääntäminen on iso urakka. Selkeänä tavoitteena on niin asukkaiden kuin työpaikkojen määrän lisääminen.

Kesäniemi sanoo kaupungin palveluiden olevan hyvässä vireessä. Yhdeksän kertaa toteutetussa kuntapalvelututkimuksessa kaupunki on sijoittunut hyvin. Tutkimuksessa puistot, viheralueet ja rakennetun ympäristön viihtyvyys ovat saaneet korkeat arvosanat. Myös koulukseen ja harrastusmahdollisuuksiin oltiin tutkimuksessa vastanneiden keskuudessa erittäin tyytyväisiä. Sama koskee terveyspalveluita sekä lasten päivähoitoa. Parannettavaa tutkimus löysi yritystoiminnan edistämisestä ja kaupungin yhteistyöstä naapurikuntien kanssa. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic