Lounais-Häme Forssa

Forssalle kasvojenkohotus – Järkivihreä tyykikylä päivittää kaupunkistrategiaansa kohti kestävää elinvoimaa

Järkivihreä Forssa päivittää kaupunkistrategiaansa kohti kestävää elinvoimaa.
Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) ja kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi katselevat vehreää Forssaa kaupungintalon katolta. Kuva: Petri Ojanen
Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) ja kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi katselevat vehreää Forssaa kaupungintalon katolta. Kuva: Petri Ojanen

Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola (sd.) ja kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi kuvaavat Forssan kaupungin päivitettävää kaupunkistrategiaa kasvojenkohotukseksi.

Järkivihreän Forssan kaupunkistrategian ytimessä on kestävän elinvoiman edistäminen ekologisen kestävyyden, taloudellisen kestävyyden sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toimenpiteillä.

Kaupungin uuden strategian perustana on linjaus nostaa Forssan seutu takaisin Suomen ykkösalueeksi bio- ja kiertotaloudessa.

Ekologisessa kestävyydessä tavoitteisiin lukeutuu uusiutuvaan energiaan perustuva energiaomavaraisuus sekä hiilinielujen kartuttaminen. Energiatehokkuutta on parannettava.

Lue lisää: Suunnitteilla järkivihreää yhteistyötä yli rajojen

Uutta on kaupunkistrategian kytkeminen kiinteäksi osaksi taloussuunnittelua ja talousarviokirjaa. Tavoitteiden on oltava arvioitavissa selvin mittarein.

Tavoitteet on myös priorisoitava vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Vuoden 2020 talousarvion tavoitteiden priorisointia valmistellaan Forssassa valtuustoseminaarissa elokuussa.

Talousarviokirjaa on määrä uudistaa rakenteeltaan vastaamaan tarkistetun kaupunkistrategian tavoiteasettelua.

Talousarvio on myös strategian arvioinnin ja seurannan väline. Strategian toteutumista arvioidaan osana talousarvion toteutumista vuosittain osavuosi- ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin strategian tarkennusta vuoteen 2030 maanantain kokouksessaan. Viimeisen sanan sanoo kaupunginvaltuusto – mahdollisesti jo kesäkuun kokouksessaan.

Koko kaupungin toiminta ja myös kaupungin organisaatio on Kesäniemen mukaan tarkoitus läpivalaista strategiatyön kautta.

– On varmaan parannettavaa. Mikään organisaatio ei ole täydellinen.

 

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi on seurannut mielihyvällä, kuinka Suomen uusi hallitus on ottanut “Forssan jalanjäljissä” hallitusohjelmaansa järkivihreyden.

– Tämä on se oikea suunta koko maalle.

Tavallisilla forssalaisillakin on ollut strategiaan sanansijansa. Kaupungin nettisivulla on voinut esittää tarvittavia toimenpiteitä ja kertoa omista järkivihreistä teoistaan.

Kesäniemi ja Lepola tähdentävät, että kaupunkistrategian lisäksi myös uuden hallituksen ohjelma täytyy ottaa kaupungin toimintaa ja taloutta suunniteltaessa huomioon.

Esimerkiksi tulossa oleva toisen asteen oppivelvollisuus lisää kaupungin kustannuksia, koska kunnan on tarjottava opiskelijoille oppimateriaali ilmaiseksi. Samoin tulossa oleva hoitajamitoitus vaikuttaa merkittävästi hoitolaitoksiin. FL

Kauniit sanat saatava lihaksi

Forssa huomioi strategiansa mukaan toiminnassaan kestävän elinvoiman kriittiset menestystekijät: ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden.

Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta pysyy luonnon kantokyvyn rajoissa.

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa kaupungin toiminnan perustumista taloudelliseen tasapainoon.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys tarkoittaa yhdenvertaisuutta, myötätuntoa ja oikeudenmukaisuutta sekä hyvinvoinnin edellytysten takaamista seuraaville sukupolville.

Ekologinen kestävyys kattaa energiantuotannon ja kulutuksen, liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen, kulutuksen, luonnon ja rakennetun ympäristön.

Taloudellinen kestävyys nivoutuu elinvoimaan, taloudelliseen toimintaan ja kehittyviin organisaatioihin.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sisältävät hyvinvoinnin, kulttuuriperinnön ja kansainvälisyyden tavoitealueet.

Uusimmat