Lounais-Häme Forssa

Forssalle puoli miljoonaa alijäämää – Kaupunki joutuu noudattamaan tiukkaa taloutta

Kaupunki joutuu noudattamaan tiukkaa taloutta.

Forssan kaupungin viime vuoden tulos jäi 560 000 euroa pakkaselle. Tilinpäätös osittaa tilikaudelta noin 470 000 euron alijäämää.

Myönteistä viime vuodessa oli se, että palvelut säilyivät hyvinä, menot kasvoivat vain vähän ja kaupungin lainamäärä nousi maltillisesti.

Kaupungin lainamäärä ja konsernivelka ovat selvästi alle maan keskiarvojen. Kaupungilla oli vuodenvaihteessa lainaa asukasta kohti 1920 euroa ja kaupunkikonsernilla 4081 euroa asukkaalta.

Valtionosuuksien pieni kasvu johtui kertakorvauksen aikaistamisesta vuodelta 2020 valtion budjettiriihen päätöksen mukaisesti.

Menojen kasvua hillitsi Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttaminen. Pärjäävä Forssa -ohjelma laski viime vuonna kustannuksia 1 miljoonan, vaikka asetettu tavoite oli 1,4 miljoonaa euroa. Ohjelma kuitenkin leikkasi menojen kasvua päälle 2 prosentista 1,3 prosenttiin.

FORSSAN TILINPÄÄTÖS 2019
TULOSLASKELMA
(miljoonaa euroa) 2019 2018
Toimintakate -95,8 -94,3
Verotulot 60,7 60,2
Valtionosuudet 40,8 40,0
Vuosikate 5,5 5,6
Poistot 6,0 8,1
Tilikauden tulos -0,6 -0,6
Tilikauden yli-/alijäämä -0,5 -0,5
TUNNUSLUVUT JA TASE
Toimintakatteen kasvu (%) ed. vuosi 1,6 0,7
Vuosikate (%) poistoista 91,1 69
Vuosikate (e/asukas) 327 326
Nettoinvestoinnit 6,0 5,5
Lainamäärä 32,4 27,8
Lainat (e/asukas) 1 920 1 633
Taseen yli-/alijäämä 8,1 8,6
KONSERNI
Konsernin yli-/alijäämä -0,9 -2,0
Konsernitaseen yli-/alijäämä 22,8 23,7
Konsernilainakanta 69,0 68,2
Konsernilainat (e/asukas) 4 081 4 003
Veroprosentti 2019 20,5
Asukasluku 31.12.2019 16901
Asukasluvun muutos edellisestä  vuodesta -127

Ikävää kerrottavaa on alijäämäisen tilinpäätöksen ohella siinä, että Forssan asukasluvun väheneminen jatkui viime vuonna, isot investointitarpeet odottavat, kaupungin taloudellinen liikkumavara on pieni ja verotulojen kasvu on erittäin hidasta, alle 1 %.

Lisäksi sosiaalipalvelumenot kasvoivat 3,8 prosentilla, mikä tiesi lisälaskua hyvinvointikuntayhtymältä

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi arvioi katsauksessaan, että Forssan nykyinen kohtuullinen velkamäärä on hyvä tilanteessa, jossa investoinnit ovat kasvussa ja lainaa tarvitaan.

– Tulevat investoinnit herättävät keskustelua kaupungin lainanhoitokyvystä. Tehdyistä päätöksistä on nyt pidettävä ehdottomasti kiinni ja rakennettava tulevaisuuden Forssaa. Näin saamme toivottavasti myös lisää työtä kaupunkiseudulle, Kesäniemi arvioi.

Kaupungilla on yhä edellisten vuosien ylijäämää taseessa 8,1 miljoonaa euroa. Taloudenpito vaatii Kesäniemen mukaan sitä, että sovituista ja myöhemmin sovittavista säästöistä pidetään kiinni. Pärjäävä Forssa 2 -ohjelma tulee vaatimaan myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sitoutumista.

Kuntayhteistyön kehittämisessä seudulla on Kesäniemen mielestä viimeinen hetki siirtyä sanoista tekoihin. Työpaikkojen luomisessa odotukset lepäävät Forza-yrityskiihdyttämössä ja Forssan Yrityskehityksessä.

Talousjohtaja Leena Järvenpää kuvaa viime vuotta hankalaksi, kun verotulojen ennustamista ja suunnittelua sotki verotulojen kertymävaje. Nyt epätietoisuus jatkuu koronan vuoksi. Kertymävaja näytti viime syyskuussa Forssan osalta jo 4,4, miljoonaa euroa, mutta se ehti kuin ehtikin tasaantua loppuvuoteen mennessä.

Talousarviovaiheessa kaupunki tähtäsi viime vuonna käytännössä nollatulokseen.

Forssan kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kaupungin tehtyä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 70 500 euroa ja Forssan vesihuoltoliikelaitoksen tehtyä poistoeroa tuloutetaan 23 000 euroa.

Tilikauden alijäämä 469 100 euroa kirjataan siten, että Forssan vesihuoltoliikelaitoksen tilikauden ylijäämään kirjataan 70 700 euroa ja kaupungin tilikauden alijäämään 540 000 euroa. FL

Näkoislehti

2.6.2020

Fingerpori

comic