Lounais-Häme

Forssalta tiukka viesti OmaHämeelle

Forssan kaupunginhallitus hyväksyi neljän pontin lausunnon Kanta-Hämeen maakunnan sote-valmistelun ohjausryhmän toimintasuunnitelmaan.

Lausunnossa todetaan Forssan seudulla olevan vireillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon osalta palveluiden osittainulkoistushankkeen, joka tullee päätöksentekoon maaliskuussa. Sote-toimintaohjelmassa palveluverkon määrittely ajoittuu ensi syksyyn.

Forssan lausunnon mukaan ajankohta on liian myöhäinen Forssan seudun kuntien kannalta.

Lausunnon mukaan palveluverkko tulee ensi tilassa määritellä niin, että sekä OmaHäme-projekti ja Forssan seudun kunnat ovat riittävän ajoissa tietoisia tulevasta palveluverkosta.

Toisessa pontissa todetaan, ettei kunnissa ole henkilöresursseja ja rahaa OmaHämeen käyttöön. Näin seutukunnan kunnat ohjaavat harkintansa mukaan henkilöstöresursseja työryhmiin kuntakohtaisen resursoinnin sijaan. Samalla lausunnossa muistutetaan siitä, että kunnat eivät ole varanneet tämän vuoden talousarvioon erillistä rahoitusta OmaHämeen käyttöön.

Kolmantena pointtina puututaan OmaHämeen toimintasuunnitelmassa olevaan laajaan ict-määrittelyyn ja sen arkkitehtuurihankkeeseen. Lausunnossa painotetaan, että maakuntien edellytetään todennäköisesti mukautuvan kansallisiin arkkitehtuureihin. Siksi tässä vaiheessa tulee erityisesti huolehtia siitä, että päällekkäisiä suunnitelmia ei lähdetä tekemään.

Neljäntenä ponttina puututaan toimintasuunnitelmassa esitettyyn varautumiseen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseen. Lausunnon mukaan sote-kuntayhtymän perustaminen ei ole tässä vaiheessa ajankohtaista.

Muilta osin Forssalla ei ole huomautettavaa toimintasuunnitelmaan.

Lausunto on laadittu yhteistyössä Forssan seudun kuntien kanssa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti