Lounais-Häme

Forssan brändi, palvelut ja kaavoitus kärkeen

Forssan tuore kaupunginvaltuusto kokoontui tiistaina valtuustoseminaariin, jossa käytiin läpi valtuustotyöskentelyn lisäksi myös kaupunkistrategiaa. Päättyneellä valtuustokaudella laadittua strategiaa ja sen mahdollista uudistamistarvetta käytiin läpi tarkalla kammalla.

Pienryhmiin jakautuneet valtuutetut ja viranhaltijat nostivat viime kaudella listatuista 12 tavoitteesta kolme tärkeimmiksi, edelleen ajankohtaisiksi ja tavoittelemisen arvoiseksi.

 

”Forssalaisuus on haluttu brändi” -tavoite todettiin tärkeäksi yhdestä suusta. Keinoiksi sen saavuttamiseksi valtuutetut listasivat muun muassa kaupunkitutkimuksen teettämisen, jossa selvitettäisiin asukkaiden mielikuvia Forssasta ja forssalaisuudesta.

Brändin rakentamisessa pitäisi valtuutettujen mielestä entistä ponnekkaammin hyödyntää lapsiystävällisyyttä, järkivihreyttä sekä Forssan historiallista perinnettä. Brändityön tueksi halutaan myös selvittää, kenelle Forssan brändiä halutaan myydä ja millä tavalla.

 

Toisena kärkipointtina valtuutetut nostivat esiin terveen kuntatalouden, jonka takaamiseksi on tehtävä palveluverkkoa koskevia ratkaisuja.

Kolmantena esiin nousi maankäyttö ja kaavoitus, johon toivottiin laajalla rintamalla lisää panostusta. Sen todettiin edesauttavan niin kaupungin elinvoimaa kuin laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistamista.

-Forssan kaupunkistrategia on laadittu hyvin ja ajatuksella, eikä työtä ole tarpeen aloittaa alusta. Hyödyllisempää on nostaa sieltä joitakin kärkiä, joita ryhdytään miettimään hiukan eri tavalla, kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi kommentoi strategiatyöskentelyä.

 

Kesäniemen mukaan kaiken toiminnan lähtökohta on elinvoiman luominen Forssaan ja seutukunnalle.

-Elinvoimaohjelman laatiminen ei ole vielä edennyt, koska keskeisessä roolissa siinä on Forssan Yrityskehitys Oy. Yrityskehityksen toimitusjohtajan haku on parhaillaan meneillään ja valinta tehdään ensi kuussa.

-Uuden toimitusjohtajan pitää olla mukana elinvoimaohjelman tekemisessä, Kesäniemi selitti. FL

 

Kuntastrategia
Uusi, kesäkuun alussa voimaan tullut kuntalaki edellyttää, että jokainen kunta laatii itselleen strategian.Strategiassa listataan kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.Strategia on suuntaviivojen valintaa muuttuvassa maailmassa. Tarkoituksena on edistää kunnan toiminnan johdonmukaisuutta.Forssassa strategia laadittiin edellisellä valtuustokaudella ja nyt sitä on tarkoitus päivittää.Edellinen valtuusto antoi pyyhkeitä siitä, ettei elinvoimaohjelmaa toteutettu onnistuneesti eikä forssalaisuudesta saatu haluttua brändiä.

Uusimmat

Fingerpori

comic