Lounais-Häme

Forssan historia näkyy sairauksissa

Jos sairastavuusindeksejä katsoo, niin Lounais-Hämeen kunnista parhaiten menee Jokioisilla, Tammelalla ja Ypäjällä.

Forssassa, Somerolla, Humppilassa, ja Urjalassa taas sairastetaan eniten. Forssan indeksiluku huitelee lähes kymmenen prosenttia yli maan keskiarvon ja Jokioisten noin kahdeksan prosenttia alle keskiarvon.

Lounais-Hämeen kuntien välisessä mittelössä Jokioinen pärjää koko maata ajatellen parhaiten. Kunta on 62 vähiten sairastavan kunnan joukossa.

 

Tiedot perustuvat valtiotieteen kandidaatin Iida Mäkelän, kauppatieteen ylioppilaan Niina Nevalan ja valtiotieteen tohtorin Timo Aron Hyvinvoinnin ja terveyden maantiede kunnittain -analyysiin.

Kolmikko analysoi suomalaisten terveyttä Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuuteen ja eri sairausryhmiin liittyvistä indekseistä.

Suomessa on merkittäviä alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja maan eri osien välillä. Väestö on keskimäärin perusterveempää ja hyvinvoivempaa Länsi- ja Etelä-Suomessa kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

 

Kunnan tilanne on huolestuttava, jos indeksiluku on yli kymmenen prosenttia korkeampi kuin maan keskiarvo.

Timo Aron mukaan Forssa on vanha teollisuuspaikkakunta ja niissä sairastetaan erityisen paljon joka puolella Suomea. Vaikka teollisuus olisi vähentynyt rajusti, se ei vielä näy tilastoissa.

-Kymmenen vuotta on lyhyt aika selvittää, onko tilanne ehtinyt muuttua. Muutokset näkyvät tilastoissa hitaasti.

 

Vaikka tammelalaiset ovat suhteellisen hyvässä kuosissa, niin kunnassa on paljon syöpätapauksia. Indeksiluku on 122. Humppilassa vastaava luku on 93,4.

Aro ei osaa sanoa, miksi Tammelan syöpäindeksi on niin korkea. Hän toteaa, että syöpä on elintasosairaus ja sitä on paljon eteläisessä Suomessa. Naapurikunnassa määrä on kuitenkin pienempi.

Tammelan korkea luku ei voi johtua siitäkään, että Tammelassa olisi erityisen hyvät seulontaresurssit.

-Humppila kuuluu samaan hyvinvointikuntayhtymään, joten resurssit ovat samat, Aro miettii.

 

Urjalassa tapahtuu vähiten aivohalvauskuolemia tai sairaalahoitoon johtaneita ensikohtauksia koko maan lukuihin verrattuna.

Humppilassa taas mennään toiseen äärilaitaan: aivohalvauksen saaneita oli eniten koko maassa.

Kuolleisuusindeksissä taas Ypäjä ottaa paikan 62 heikoimman kunnan joukossa. Kunnan 35-79-vuotiaita kuolee keskimääräistä enemmän kuin maan muissa kunnissa.

Terveyden ja sairastavuuden alueelliset erot heijastuvat myös vastasyntyneiden elinajanodotteeseen.

Kanta-Hämeen alueella tyttölasten odotettu elinikä on 83,57 ja poikien 77,89. Koko maassa tyttöjen odotettu elinikä on 84,1 ja poikien 78,5.

 

Analyysissä on tutkittu aivohalvauksen ja syövän lisäksi dementian, mielenterveyden, sepelvaltimotaudin, tapaturmien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyvyyttä.

Kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa dementiaa sairastetaan hieman alle maan keskitason. Aro myöntää, että teollisuuspaikkakunnalla dementian osuus voisi olla korkeampi, sillä sairaus liittyy myös alkoholin liikakäyttöön.

-Tilastoja on mielenkiintoista seurata rinnakkain… niissä on ristiriitaisuuksia.

 

Sepelvaltimotautia sairastetaan Lounais-Hämeen kunnista eniten Ypäjällä ja Somerolla. Myös Humppilassa, Urjalassa, Jokioisilla ja Forssassa tautia sairastetaan enemmän kuin maassa keskimäärin.

Tammelassa sepelvaltimotauti-indeksi on vain 75,8, joten tautia sairastetaan huomattavasti vähemmän kuin muualla maassa.

Tapaturmia sattuu seudun kunnista eniten Forssassa ja Urjalassa. Muissa kunnissa mennään maan keskiarvoja hipoen.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia on eniten Somerolla ja vähinten Ypäjällä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic