Lounais-Häme

Forssan kaavoituskatsaus kertoo paljon

Forssan kaupungin tuore kaavoituskatsaus kertoo kaavoituksessa riittävän kiireitä lähivuodet. Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain perusteella vuosittain tehtävä katsaus, jossa esitellään vireillä olevat asemakaavat ja vireille asetettavat uudet kaavahankkeet. Katsaus antaa näkymän Forssan kasvusuuntiin ja maankäytöllisiin varauksiin. Katsauksen piirissä on ainakin osayleiskaavatasolla suurin osa kaupungin keskustaa.

Osayleiskaavoituksella lähdetään esimerkiksi tutkimaan Vieremän asuinalueen laajentumista pohjoiseen. Samalla tutkitaan myös 1980-luvulla syntyneen betonielementeistä muodostuneen vallimäen hyödyntäminen osana ulkoilualuetta.

Lisäksi selvitetään vuoteen 2040 tähtäävässä maakuntakaavassa olevan ratayhteystarpeen tarkempaa sijaintia Forssasta Hämeenlinnan suuntaan. Rautatieyhteys Helsinkiin on jo aluevarauksena kaavassa. Samalla huomioidaan valtakunnan sähköverkon voimajohtojen tarkempaa sijoittumista.

Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä kertoo kokonaan uusina kaavahankkeina katsauksessa olevan Vieremän osayleiskaavan lisäksi Linikkala I F -asemakaava, joka sijaitsee vanhan Linikkalan kylän alueella Tammelantien pohjoispuolella. Tarkoituksena on tutkia historiallisen kylän rakenteesta lähtevää rakentamista ja alueella sijaitsevan maatilan toimintamahdollisuuksien turvaamista. Kyläalueella tehdään rakennusinventointi.

 

Uudessakylässä uudistetaan Kauppakadun, Oikokadun, Käsityöläiskadun ja Keskuskadun välisen alueen vanhentunutta asemakaavaa huomioiden alueen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kaavalliseen tarkasteluun asetetaan myös kaupungintalon kortteli sekä Kuhalan kylän vanhentunut asemakaava Kuhalantien ja Turuntien välissä.

Kaavoituskatsauksessa on mukana myös kaavallisesti pienempiä asioita. Haudankorvassa Ollintiellä on kerrostalot rakennettu 1970-luvulla niin tehokkaasti, että kasvanutta jätesäiliöiden ja autopaikkojen sijoittamistarvetta on vaikea toteuttaa pihoille.

Katsauksessa on mukana myös jo aloitettuja töitä. Kaavoituskatsauksessa on määritelty uudestaan Haudankorvan ja ydinkeskustan osayleiskaava, jonka nimi muuttuu. Parkkiaron osayleiskaava tulee seuraavana ehdotusvaiheeseen. Köykkä sanoo, ettei Parkkiaron jatkoa asemakaavoilla ole vielä aikataulutettu.

Prosessi osayleiskaavasta asemakaavaan kaikkine vaiheineen ja valitusteineen voi kestää minimissään jopa vuosikymmenen.

Kaupungin työ ei lopu kaavojen valmistuttua. Sen jälkeen alkaa alueiden rakentamisen suunnittelu, varsinainen rakentaminen ja tonttien markkinointi. Uusimpana omakotialueena on myyntiin tullut eteläinen Ojalanmäen alue.

Köykän mukaan kaupungilla on hyvä tarjonta omakotitalotonteista. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic