Lounais-Häme Forssa

Forssan kaupunki aloittaa henkilöstönsä yt-neuvottelut

Palkanmaksun keskeytys ja lomautus ovat "viimesijaisia toimenpiteitä".
Forssan kaupunki valmistautuu lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin koronaviruspandemian vuoksi. Kuva: Tapio Tuomela
Forssan kaupunki valmistautuu lomautuksiin ja palkanmaksun keskeytyksiin koronaviruspandemian vuoksi. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan kaupunki aloittaa koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomauttamisista tuotannollisin perustein.

Kaupunginhallitus hyväksyi, että palkanmaksu voidaan työsopimuslain nojalla keskeyttää, mikäli koronaviruspandemian vuoksi suljettujen yksiköiden palkansaajien työnteko estyy eikä heille ole tarjolla korvaavaa työtä.

Kaupungin linjauksen mukaan palkanmaksun keskeyttäminen ja lomauttaminen ovat viimesijaisia toimenpiteitä. Ne tulvat käyttöön, jos muita soveltuvia ratkaisuja ei ole tarjolla. Toimialojen ja palveluyksiköiden esimiehet selvittävät kyseeseen tulevia toimenpiteitä yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa.

Mikäli suljettujen toimintayksiköiden henkilökunnalle ei ole tarjolla korvaavaa työtä, etätyötä tai muuta turvallista lähityötä, kaupunki voi työnantajana keskeyttää palkanmaksun 14 päivän jälkeen työnteon estymisestä lähtien. Jos palkansaajalle järjestyy esimerkiksi viikoksi töitä toisessa työpisteessä, aika lasketaan tämän työn päättymisestä.

Muun henkilökunnan kanssa kaupunki pyrkii sopimaan sopeuttamiskeinona ylityövapaiden ja ansaittujen lomien pitämisestä.

Jos työnteon este pitkittyy eikä palkansaajalle voida esteen pitkittyessä antaa etätyötä tai muuta turvallista lähityötä, kaupunki soveltaa lomauttamismahdollisuutta.

Palkanmaksun keskeytys ei koske viranhaltijoita, koska kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa ei ole vastaavaa säännöstä kuin työsopimuslaissa. Viranhaltijoiden osalta keinona on lomautus

Palkanmaksun mahdollisesti keskeytyessä palkansaaja ohjeistetaan ilmoittautumaan TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ennen palkattoman ajan alkamista. FL

Uusimmat

Näkoislehti

3.6.2020

Fingerpori

comic