Lounais-Häme

Forssan kaupunki joutuu maksumieheksi Ekoportin sotkuista – kiinteistösijoittaja valitti elyn ratkaisusta hallinto-oikeuteen

Forssan kaupunki on joutunut pieneltä osalta maksumieheksi konkurssiin menneen Ekoport Turku Oy:n hoitamatta jättämien, lähinnä laivojen öljyisiä pilssivesiä sisältävien muovisten jätesäiliöiden käsittelemiseksi asianmukaisesti jossakin jätteenkäsittelylaitoksessa.

Vyyhti on nostanut esiin myös sen, kenelle kuuluu Kiimassuon envitech-alueelle rakennettu koelaitos.

Asian selvittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi Forssan kaupunginhallitus on purkanut vuoden 2009 huhtikuussa tehdyn vuokrasopimuksen noin 2 300 neliömetrin suuruisesta maa-alueesta, jolle toimimaton ja kovin odotuksin rakennettu biokaasulaitos toteutettiin.

Viime elokuussa Hämeen ely-keskus kehotti Forssan kaupunki biokaasulaitoksen haltijana järjestämään koelaitoksen alueella sijaitsevien yli 120 tonnin vaarallisten jätteiden käsittelyn.

 

Forssan kaupungista oli tullut koelaitoksen haltija, koska konkurssiin vuonna 2015 asetetun Ekoport Turku oy:n konkurssipesä oli mennyt myös konkurssiin viime vuoden toukokuussa.

Elyn linjauksen mukaan kiinteistön haltijalla on tässä tilanteessa jätehuollon järjestämisvastuu ja tähän perustuen ely vaati huolehtimaan välittömästi jätehuollon järjestämisestä ja toimittamaan viipymättä kiinteistölle varastoidut vaaralliset aineet asianmukaiseen käsittelylaitokseen.

Kaupunki on hakenut siirtoa toimenpiteiden loppuun saattamiseksi toukokuun loppuun saakka.

-Kaupunki ole valinnut vielä käsittelylaitosta, jonne jätteet Kiimassuolta tullaan siirtämään, sanoo Forssan kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä.

Kaikkiaan Heinilä arvioi jätteiden käsittelyn maksavan muutamia kymmeniätuhansia euroja. Purkamalla vuokrasopimuksen kaupunki haluaa selvittää myös kiinteistön omistusoikeuden.

-Nykyinen tilanne, jossa kaupunki kiinteistön haltijana joutuu huolehtimaan jätehuollosta, ei ole kohtuullinen, katsoo Heinilä.

Heinilä pitää kohtuullisena, että kiinteistö katsottaisiin kaupungin omaisuudeksi.

 

Kaupunkia huomattavasti ikävämmässä tilanteessa on turkulainen kiinteistösijoittaja, kiinteistöneuvos Heikki Vaiste, jonka omistamaan entiseen Fenestran ikkunatehtaan teollisuushalliin Rautatienkadun varrella on sijoitettu noin 1 200 muovikontillista öljyjätteitä. Kiimassuolle koelaitokselle on sijoitettu reilut sata muovikontillista jätteitä, joista tosin osa on ollut sijoitettuna pihamaalle.

Rautatienkadun varren varastoon sijoitettujen jätteiden käsittelyn on arvioitu maksavan noin 500 000 euroa.

Varastotilan vuokrasuhde päättyi jo vuoden 2014 lopussa eli ennen kuin Ekoport Turku asetettiin konkurssiin vouden 2015 alussa. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/38010-ekoportin-jateriesa-jamahti-forssaan

Uusimmat

Fingerpori

comic