Lounais-Häme Forssa

Forssan kaupunki vuokraa 6,5 hehtaarin yritystontin koetoimintaan – Tarkoituksena on testata jätteen hyödyntämistä energiaksi plasmahöyrymenetelmällä

Vakuusmenettelyn on määrä varmistaa, ettei kaupunki joudu vaikeuksiin Ekoportin tapaan.

Forssan kaupunki vuokraa Ratasmäen alueelta yritystontin EcoFinity oy:lle koetoimintaa varten. Yhtiö on hakenut aluehallintovirastolta lupaa jätteen loppukäsittelyn kokeilemiseen plasmahöyrymenetelmällä. AVI käsitellee hakemuksen ensi kuussa.

EcoFinity oy on vasta viime vuonna perustettu yritys, joka pyrki saamaan koetoiminnan pystyyn jo Ikaalisissa, mutta peruutti viime vuoden lopulla koetoimintailmoituksensa aluehallintovirastolle, koska toiminta olisi vaatinut kaavanmuutoksen.

EcoFinityn koetoiminnan tarkoituksena on testata uutta teknologiaa, jätteen hyödyntämistä energiaksi plasmahöyrymenetelmällä. Ideana on tuottaa menetelmällä sähköä linjastolle, jossa tuotetaan rakennuslevyjä jätteistä puristamalla.

EcoFinityn toimialaksi on määritelty ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen.

 

EcoFinity pyysi ja saa vuokrata Forssan kaupungilta ensin varaamastaan 17,2 hehtaarin tontista noin 6,5 hehtaarin suuruisen määräalan kahdeksi vuodeksi koetoimintaa varten. Yhtiön voisi ostaa koko tontin omakseen, mikäli koetoiminta onnistuisi suunnitellusti. Koko 17,2 hehtaarin tontin laskennallinen myyntihinta on 386 000 euroa tämän vuoden hintatasossa.

Rakentamaton tontti on asemakaavassa osoitettu osaksi teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten korttelialuetta.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin puolesta maanvuokrasopimuksen. Tontin vuosivuokra on 11 700 euroa. Vuokrauspäätös on voimassa viisi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja raukeaa sen jälkeen ilman erillistä päätöstä, ellei vuokrasopimusta ole siihen mennessä allekirjoitettu.

 

Vuokraukseen sisältyy myös ns. vakuusmenettely sen varmistamiseksi, että tontti saadaan ennallistettua vuokrasuhteen päättyessä, vaikka vuokralainen ajautuisi taloudellisiin vaikeuksiin eikä käyttäisi osto-optiotaan tonttiin. Kaupunki ja yritys ovat neuvotelleet vakuuden määräksi 200 000 euroa.

– Tämä hanke on nyt käytännössä riskitön veronmaksajille, arvioi kaupungingeodeetti Aki Härmä.

Vakuuden turvin Forssan kaupunki haluaa väistää vastaavat ongelmat, joita syntyi, kun Ekoport Turun kokeellinen jätteenkäsittelylaitos ei viime vuosikymmenellä saanut prosessiaan toimimaan Kiimassuolla ja jätti öljyjätekonttinsa kaupungin huoleksi. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic