Lounais-Häme

Forssan kaupunkiseutu etsii eväitä erottautua – auttaisiko sata parasta yritystä, esiteinien kyyditseminen tai opiskelijoiden laskeutumisalusta?

Kaupunkiseutustrategia on monipuolinen ideapankki, jonka tausta-aineistossa on monta mielenkiintoista havaintoa. Avainajatus on se, että Forssan seudun menestys nojaa keskinäiseen luottamukseen ja sisäiseen yhtenäisyyteen.

Forssan seutu
Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson toivoo, että strategiasta ja seutukunnan kehitysnäkymistä käytäisiin kunnon keskustelu. Tämän jälkeen Larsson toivoo yhteisen tahdon löytymistä ja hihojen käärimistä.
– Strategiaa on työstetty kaupunkiseudun yhteisenä hankkeena. Seutuneuvostossa strategiatyön jatko on esillä, jolloin sitä toivottavasti viedään yhteisesti eteenpäin. Strategia ei saa jäädä sananhelinäksi. Ydinkysymys on se, kuinka paljon euroja kunnat ovat valmiita kehitystyöhön pistämään. Toivon, että nyt ei lähdetä kehittelemään ylätason strategioita vaan keskitytään toimien käynnistämiseen, Larsson sanoo.
Strategiassa Forssan kaupunkiseudun mahdollisuuksia on tiivistetty tusinaan tekoja. Jatkossa on tarkoitus, että kunnat jakavat ja ottavat osaltaan vastuun jonkin teon eteenpäin viennistä. Kaavailuissa on, että kunnat osallistuisivat yhteisesti tekojen toteuttamisen käynnistämiseen.

Jo strategian listaus eri toimista on mielenkiintoinen. Elinvoimaohjelmassa esitetään kiihdytyskaistalla Forza -kasvukonseptin luominen yhteistyössä kuntie, Luken, HAMK:n, Ypäjän hevosopiston, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Myös kiertotalouden ja cleantechin asiantuntijoita kaivataan mukaan. Kiihdyttämön pitäisi olla toiminnassa vuoden 2019 alusta.
Toisena kärkihankkeena on teollisuuden rakenteiden uudistaminen valitsemalla mukaan sata seutukunnan parasta yritystä. Näiden yritysten tarpeet koulutuksessa ja tutkimuksessa kartoitetaan ja räätälöidään tarvittava tuki. Sadan kasvuyrityksen valinta tehtäisiin vuoden 2019 alussa. Tavoitteena on nostaa yritysten tuotekehityspanoksia ja tukea yritysten kasvua ja työntekijöiden määrää.

Seutukunnan uhkiin kuuluu opiskeluikäisten nuorten muuttovirta kaupunkiseudulta. Myös yrityksissä esiintyy tietämättömyyttä opiskelijoiden osaamisesta. Strategiassa painotetaan toisen asteen koulutuksen merkitystä nuorten sitouttamiseksi paikkakunnalle.
Kaupunkiseudulla opiskelevat bio- ja kiertotalouden opiskelijat tulisi saada kiinnittymään seudun järkivihreyteen. Sitouttamisessa esitetään käyttöön otettavaksi opiskelijapakettia, jossa asuminen ja harjoittelupaikka paketoitaisiin yhteen. Lisäksi opiskelijoille tarjottaisiin kolme matkaa kotipaikalle vuodessa. Opiskelijapaketti pitäisi ottaa käyttöön syksyllä 2019.
Myös ammatillisten koulutuslinjojen määrää ja laatua pitäisi tarkastella säännöllisesti vastaamaan teollisuuden vaatimuksia. Tähän päästään oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä, jossa räätälöidään nopeita kansainvälisiä koulutusmalleja. Lisäksi kansainvälisille osaajille tulee rakentaa laskeutumisalusta, jossa huomioidaan perheiden, asumisen ja harrastusten asettamia haasteita. Laskeutumisalustan pitäisi olla valmis syksyllä 2019.

Seutukunnan matkailualan kehittämisen mahdollisuuksia nähdään erityisesti elämys- ja elämäntyylimatkailussa. Tähän konseptiin on linkitettävä myös kestävä kehitys. Elämys- ja elämäntyylimatkailun ympärillä pitäisi järjestää ensimmäinen tapahtuma vuoden 2019 syksyllä.
Ohjelma sisältää myös ehdotuksen pientalonäyttelyn järjestämisestä Forssan Aurinkorannassa vuonna 2020. Näyttelyn valmistelun pitäisi käynnistyä jo tämän vuoden syksyllä. Pientalonäyttelyn satelliitit voisivat sijaita Eerikkilässä ja Ypäjällä, jossa esiteltäisiin asumista futaajille ja hevosperheille. Jokioisilla voitaisiin esitellä väljempää asumista ja Humppilassa keramiikkapolulla boheemimpia asumisvaihtoehtoja. Ekopientalot, ryhmärakentaminen ja miniomakotitalot olisivat myös messujen mahdollisia teemoja.
Joukkoliikenteen vähäisyys on Forssan seudun liikkumisen pullonkauloja. Pilottihankkeena pitäisi käynnistää kyytien järjestäminen 10–14-vuotiaista koostuvalle pilottiryhmälle esiteiniliikkumisen kokeilemiseksi. Toisessa pilotissa pyrittäisiin parantamaan työmatkapalveluita pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Kehitettävää löytyy niin yhteiskäyttöautojen käytöstä kuin kyytien jakamisesta. Pilotit toteutetaan rajatulla joukolla ja niiden pitäisi käynnistyä vuonna 2019.

Strategiaohjelmassa esitetään myös uuden seudullisen elinkeinoyhtiön perustamista vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi esitetään seudullisen tulevaisuusfoorumin perustamista. Esitys on ajoituksellisesti hieman hankala, koska Forssan naapurikunnat ovat juuri jättäneet entisen seudullisen kehitysyhtiön ja perustaneet omia organisaatioitaan.
Strategiatyön on toteuttanut aluekehityksen konsulttitoimisto MDI.
Elinvoimaohjelmassa vältetään kokonaan nostamasta todellista kehityskissaa, eli kuntaliitosta pöydälle. Tätä puhetta on seutukunnalla vältelty tietoisesti kuntapäättäjien piirissä nyt jo parisen vuotta. FL

Uusimmat

Näkoislehti

10.7.2020

Fingerpori

comic