Lounais-Häme

Forssan keskustan kaavoituksesta esillä kaksi vaihtoehtoa

Forssan kaupunginhallitus sai maanantaina valmiiksi kaavaesityksen kaupunginvaltuustolle, mitä on valmisteltu vuodesta 2010 alkaen. Ydinkeskustaan sijoittuva Keskusta VI A -asemakaava ulottuu Koulukadulta linja-autoaseman ympäristöön ja Kuulankadun varteen.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli kaksi vaihtoehtoista kaavaesitystä. Vaihtoehdossa A Hämeentien ja Vapaudenkadun risteyksessä oleva Lounaismaan Osuuspankin omistama entinen osuuskaupan tavaratalo on merkitty kaavamerkinnällä rakennusalaksi, jolla sijaitsee paikallisesti arvokas rakennus. Tämä kaavamerkintä ei suojele rakennusta mutta lisärakentamisen yhteydessä rakennus voi kuitenkin säilyä.

Toisessa vaihtoehdossa B rakennus on merkitty rakennushistoriallisesti arvokkaaksi ja kaupunkikuvan kannalta tärkeäksi rakennukseksi sitovalla suojelumääräyksellä, jolloin rakennusta ei voi purkaa.

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi esitti kaupunginhallitukselle vaihtoehto A:n hyväksymistä, koska se antaa useampia vaihtoehtoja alueen rakentamisessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kesäniemen esityksen yksimielisesti.

 

Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä sanoo kaupungin ottavan tietoisen riskin mahdollisesta Museoviraston valituksesta vaihtoehdon A hyväksymisellä.

Kaupunki on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa kaavamuutoksesta. Viime maaliskuussa päivätyssä lausunnossa Museovirasto esittää rakennuksen suojelua osana harvinaistuvan SOK-arkkitehtuurin edustajana sekä osana Forssan keskustalle tyypillistä pelkistettyjen ja modernien rakennusten kerrostumaa.

Toisaalta lausunnossa todetaan, että ulkoasultaan kerroksellisemman Lohjan Sokoksen purku on mahdollistettu viime vuonna hyväksytyssä asemakaavassa.

Lounaismaan Osuuspankki ja Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus ovat olleet kiinnostuneita kerrostaloasuntojen rakentamisesta alueelle jo pitkään. Itse kiistelty rakennus on nykyisin tyhjillään.

Köykkä sanoo, että Museoviraston lausunnon johdosta hyväksymisvaihetta varten on tehty tarkempi SOK:n tavaratalon laajennussuunnitelma, jolla on osoitettu, että kaavan rakennusoikeus voidaan toteuttaa kunnioittaen entisen tavaratalon arkkitehtuuria. Tällä on perusteltu tavaratalon kokonaisuuteen osoitettu rakennusoikeus 2 800 neliömetriä.

Molemmat kaavavaihtoehdot sisältävät myös Hämeentie 8:ssa sijaitsevan rakennuksen ja sen vastapäätä olevan funkkisrakennuksen suojelun kaavamääräyksin. Sama kaavamääräys on osoitettu myös Koulukadun pohjoispuolella oleville kerrostaloille kaava-alueella.

Hämeentien ja Sibeliuksenkadun kulmauksessa olevan kerrostalon pysäköintitiloja on osoitettu asemakaavassa mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavaan maanalaiseen pysäköintitaloon linja-autoaseman tuntumaan.

Museoviraston lausunnon pohjalta on palattu kaavaluonnoksen ratkaisuun ja ehdotusvaiheessa lisätyt pysäköintitalon kaksi maanpäällistä kerrosta on poistettu. Kaavaehdotuksessa ollaan säilyttämässä linja-autoaseman ja kirkon välissä oleva pysäköintialue. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti