Lounais-Häme

Forssan Lehden vaalikone paljastaa ehdokkaiden tärkeimmät erot – Veronkorotuksia vai leikkauksia? Onko sosiaaliturva liian antelias?

Ehdokkaiden näkemykset repeävät täysin lähes kaikissa tärkeissä kysymyksissä. Monissa asioissa vastaukset painottuvat kumpaankin ääripäähän tai niiden tuntumaan.

Hämeen vaalipiirin kansanedustajaehdokkaiden väliltä löytyy ratkaisevan suuria näkemyseroja lähes kaikissa merkittävissä poliittisissa kysymyksissä, paljastaa Forssan Lehden ja Hämeen Sanomien vaalikone.

Osassa asioista mielipiteet repeävät täysin vastakkaisiksi vaalikoneväittämien jokaisessa viidessä pääteemassa, jotka ovat talous ja tuet, turvallisuus ja maahanmuutto, ympäristö ja liikenne, työmarkkinat ja koulutus sekä sote ja alueet.

Monissa kohdissa vastaukset painottuvat silmiinpistävästi kumpaankin ääripäähän tai niiden tuntumaan. Paikoin mielipiteet hajoavat suuresti myös puolueiden sisällä.

Talousosiossa kysymys kestävyysvajeen hoitamisen keinoista tuottaa lähes peilikuvamaisesti hajautuvan vastauskirjon. 46 prosenttia ehdokkaista kuroisi vajetta ensisijaisesti julkisen sektorin menoleikkauksilla, loput painottaisivat veronkorotuksia.

Menoleikkausten ja veronkorotusten suhde on tulevan hallituksen talouspolitiikan kenties tärkein yksittäinen linjaus, jonka merkitys korostuu talouskasvun hiipuessa. Myös ehdokkaat kokevat asian tärkeäksi: yksikään 118 vastanneesta ei kuitannut kohtaa mitäänsanomattoman neutraalilla ”keskivaihtoehdolla”.

Kokoomuksen hämäläisehdokkaista kaikki 12 vastannutta tasapainottaisivat julkista taloutta mieluummin leikkauksilla kuin verotusta kiristämällä. Perussuomalaisten selvä enemmistö on samoilla linjoilla.

Sen sijaan SDP:n 14 ehdokkaasta yksikään ei paikkaisi julkisen talouden kestävyysvajetta menoleikkauksilla ennen veronkorotuksia. Vasemmistoliittolaiset ovat samaa mieltä.

Vihreiden 12 vastanneesta kaksi asettaa menoleikkaukset veronkorotusten edelle.

Myös kysymys sosiaaliturvan tasosta jakaa ehdokkaat tehokkaasti eri leireihin. 45 prosenttia ehdokkaista arvioi suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän yleisesti ottaen liian anteliaaksi ja pitää tätä pääsyynä erilaisiin kannustinloukkuihin. 54 prosenttia on toista mieltä.

Hämeen demariehdokkaista kaksi pitää sosiaaliturvaa liian avokätisenä, vihreiden ehdokkaista yksi, vasemmistoliiton ehdokkaista ei yksikään.

Sen sijaan kokoomuksen ehdokkaista vain yksi katsoo, ettei sosiaaliturva ole liian antelias, perussuomalaisten 13 vastanneesta ehdokkaasta kaksi.

Kuluneen vaalikauden pääministeripuolueen eli keskustan ehdokkaiden vastaukset hajoavat täysin kummassakin kysymyksessä, ja yllättävän moni on jättänyt tyystin vastaamatta. Myös kristillisdemokraattien mielipiteet vaihtelevat laidasta laitaan.

Sosiaaliturvan uudistaminen kuuluu seuraavan hallituskauden tärkeimpiin hankkeisiin. FL

Äänestäjä, käy vaalikoneessa

Hämeen Sanomien ja Forssan Lehden yhteiseen vaalikoneeseen on vastannut suurin osa vaalipiirin ehdokkaista, myös iso osa eduskuntapuolueiden ulkopuolisten ryhmien ehdokkaista.

Vaalikoneen väittämiin otetaan kantaa asteikolla 0:sta (täysin eri mieltä) 100:aan (täysin samaa mieltä).

Vapaamuotoisissa perusteluissa ehdokkaat perustelevat kantojaan tarkemmin.

Vaalikoneessa voi tarkastella myös kaikkien yksittäisten ehdokkaiden vastauksia.

Käy tutustumassa vaalikoneeseen osoitteessa www.forssanlehti.fi/vaalikone/.

Uusimmat

Näkoislehti

19.9.2020

Fingerpori

comic