Lounais-Häme Forssan seutu

Forssan Lehti kysyi huoltajilta, opettajilta ja oppilailta etäopiskelusta – Järjestelyjen onnistuminen jakaa mielipiteitä

Kultainen keskitie on usein kaunis ajatus mutta mahdoton toteuttaa. Niin myös etäopiskelun suhteen, sillä samanlaiset työtavat eivät toimi jokaisessa perheessä.
Forssan Lehden kysely keräsi viidessä päivässä yhteensä 122 vastaaja. Kaikkien numeroarviointien keskiarvosanaksi tuli kyselyssä 3,6.

Forssan Lehti avasi viime viikolla nettisivuilleen kyselyn koulujen etäopiskelusta, jotta huoltajat, opettajat ja oppilaat pääsevät kertomaan, kuinka opiskelujen siirtäminen kouluista kotiin on heidän mielestään sujunut.

Mielipiteet siitä, miten etäopetus on sujunut, ovat vastausten perusteella vahvasti jakautuneet. Monen mielestä etäopiskelu sujuu vallan mainiosti, jopa ”täydellisesti”, mutta lähes yhtä usea koki järjestelyissä selvästi petrattavaa.

Numeroarvioiden perusteella etäopetus on sujunut suhteellisen hyvin, sillä etäopiskelun eri osa-alueita arvosteltaessa vastausten keskiarvoarvosanaksi tuli 3,6 asteikon ollessa 1–5. Numerovastauksissakin näkyy hajonta: Moni arvosteli useamman osa-alueen vain ykköseksi, mutta myös nelosten ja vitosten täyttämiä rivejä oli useita.

Kyselyn numero- ja tekstiarviointien perusteella tilanteen voikin tiivistää niin, että etäopetuksessa se, mikä toimii toiselle, ei toimi toiselle – ja päinvastoin. Kodeissa on myös erilaisia elämäntilanteita vanhempien töistä lähtien, eikä samanlainen etäopiskelu toimi kaikissa perheissä.

Tilanne lienee sama lähiopetuksenkin suhteen, mutta lähiopetuksen työskentelymallit ovat hioutuneet vuosien varrella tietynlaisiksi kompromisseiksi, joihin on enemmän tai vähemmän tyydytty.

– Etäopetuksessa on tärkeää, että huomioidaan oppilaiden ja oppiryhmien moninaisuus aivan kuten lähiopetuksessakin. — Olemme luoneet toimivaa etäopetusta ja muokkaamme sitä tarpeen mukaan oppilaslähtöisesti. Huomioiden kaikki oppilaat. Opetusta kun ei voi valitettavasti järjestää myöskään yksittäisen perheen toiveiden mukaisesti. Kuten emme tee lähiopetuksessakaan, kyselyyn vastannut Keskuskoulun opettaja tiivisti.

Jutun keskellä olevat sitaatit ovat suoria lainauksia kyselyyn jätetyistä kommenteista.


”Hassua, mutta lapset nauttii opiskelusta kotona.”


 

Suurin osa vastaajista huoltajia

Kysely keräsi viiden vastauspäivän aikana yhteensä 122 vastaajaa, joista huoltajia oli ylivoimainen enemmistö, 95. Opettajia vastasi parikymmentä, oppilaita vain muutama.

Vastauksia tuli melko tasaisesti eri luokka-asteilta alakoulun ensimmäisestä luokasta yläkoulun yhdeksänteen asti. Muutama vastaus tuli myös toiselta asteelta. Vastaukset painottuivat Forssan kouluihin. Ypäjältä vastauksia tuli yksi, Tammelasta 11 ja Jokioisilta seitsemän. 11 vastaajaa ei kertonut koulua, jossa opettaa, opiskelee tai hänen lapsensa opiskelee.

Mikään kouluista ei nouse kyselyn perusteella selvästi muita kouluja paremmin tai huonommin onnistuneeksi etäopetuksen järjestäjäksi. Järjestelyjen koetaan myös toimivan koko lailla yhtä hyvin ikäryhmästä riippumatta.

 


”Ei hyvä, parannettavaa on. Tästä opitaan tulevaisuuden varalle.”


Yhteydenpito toimii ja ei toimi

Suuri osa vastaajista nosti tekstivastauksissaan esiin opettajan tavoitettavuuden sekä yhteydenpidon koulun ja kodin välillä, mutta myös siinä mielipiteet jakautuivat. Yhteydenpidon toimiminen oli useimmin kehuttu asia tekstivastauksissa, mutta moni huoltaja myös kertoi kommunikoinnissa olevan ongelmia. Osa huoltajista toivoi esimerkiksi puhelinsoittoa oppilaille kerran päivässä. Osa vastanneista opettajista kertoi näin myös tekevänsä.

Keskuskoulun opettaja nosti esiin, että osalle oppilaista ei ole saatu jatkuvasti toimivaa nettiyhteyttä, jolloin etäopiskelukin on haastavaa. Netti saatetaan perheessä jakaa etätyölaitteisiin esimerkiksi huoltajan kännykästä, jolloin yhteyttä ei ole saatavilla vanhempien ollessa toisaalla, kuten töissä. Samalla opettaja kritisoi viime viikolla Forssan Lehdessä esitettyä toivetta siitä, että opettajat olisivat tavoitettavissa vain virka-ajalla.

– Yhteiset määräykset ”ylhäältä” hankaloittavat oppilaiden ja perheiden elämää, vaikeuttaa opettajien työtä ja lisää kaikkien stressiä.

 


”Huolettaa että oppilailta jää oppimatta tärkeitä juttuja.”


Livetunnit toimisivat osalla

Tällä hetkellä suurin osa opetuksesta tapahtuu niin, että opettaja antaa oppilaille tehtäviä, joita he suhteellisen omatoimisesti täyttävät. Opettaja auttaa tarvittaessa.

Moni toivoi, että tunteja pidettäisiin yhä lukujärjestyksen mukaan esimerkiksi Teamsin tai muun etäyhteydenpitoväylän kautta. Osassa kouluista ”livetuntien” pitäminen on jo aloitettu.

– Teamsin (kautta) lapset oppisivat paremmin edelleen, eikä tulisi takapakkeja oppimiseen. Ei ole kuitenkaan vanhempien asia etätöitä tehdessä opettaa lapsia ja jättää omat työt tekemättä. Opettamisesta opettajille kuitenkin maksetaan, ei pelkästä tehtävien lähettämisestä, Heikan koulun kahden oppilaan vanhempi kirjoitti.

Osa vanhemmista kuitenkin toivoi, ettei livetuntien pitämiseen ryhdytä, koska he ovat päivät töissä, eikä lapsen saaminen toimivien yhteyksien päähän ole varmaa. Näissä perheissä etäopiskellaan pääasiassa iltaisin vanhempien päätettyä oman työpäivänsä.

Yksi harvoista oppilaiden tekstivastauksista liittyi myös oppituntien pitämiseen verkossa.

– Toivon, ettei livetunteihin ryhdytä, koska tiedän sen lisäävän ahdistusta ja stressiä monilla, eikä se minulla ainakaan lisäisi oppivaisuuttani, vaan veisi lähinnä hyvää opiskeluaikaa pois. Tietenkin tämä riippuu ihmisestä, ja voisi olla hyvä idea, että halutessaan saa livetunteihin osallistua, Forssan yhteislyseon ensimmäisen vuoden opiskelija kirjoittaa.

 


”Ellei itsellä olisi mahdollisuutta työskennellä kotoa ja tukea opiskelussa, niin koululainen olisi aivan tuuliajolla.”


Liikaa läksyjä?

Opettajien valmiuksia etäopetukseen sekä kehuttiin että kritisoitiin. Sama yhteislyseon opiskelija yhdessä useiden huoltajien kanssa kertoi, kuinka tehtäviä kaadetaan oppilaille vähintään yhtä paljon kuin lähiopetuksessa, vaikka tehtävien tekeminen vaatii enemmän aikaa itsenäisesti tehtynä.

– Ei ole opetusta. Vain kotitehtäviä, jotka tulevat Wilmaan. Opettajan kanssa ei lainkaan vuorovaikutusta. Kalliit tabletit hyödyntämättä. Oppilaiden päivän rytmi on mitä sattuu, kun vastuu on oppilaalla. (Olo on) turhautunut, toinen Heikan koulun kahden oppilaan huoltaja kertoi.

Yksi kyselyyn vastanneista opettajista myönsi, että etenkin alussa tehtäviä annettiin ”varmuuden vuoksi” liikaa, kun tilanteen arvioiminen oli vaikeaa, mutta kertoi nyt tilanteen muuttuneen.

 


”Kunhan lapset pysyvät motivoituneina, niin kotiopetus on yllättävän sujuvaa.”


”Olen ihan lirissä”

Opettajien vastauksia ei ollut montaa, ja eräs opettaja kertoikin uskovansa, että harva opettaja on yksinkertaisesti löytänyt aikaa vastaamiselle. Tämän jutun alapuolella forssalainen opettaja toteaa kirjoituksessaan, että hän on menettänyt etäopetuksen myötä mahdollisuuden vapaa-ajan viettoon.

Myös osalla muista opettajista oli huolta jaksamisesta, etenkin yläkoulun aineenopettajien puolella, jolloin oppilaita on yhdellä opettajalla kymmeniä.

– Olen ihan lirissä oppilaiden töiden seuraamisessa: rasti ruutuun -papereita siitä, kuka on tehnyt kuka ei. Niistä merkinnät Wilmaan. Tehdyistä töistä palautteet ja kehut! Osaa töitä pitää pyytää muokkaamaan, koska oppilas ei osaa lukea ohjetta. Mihin lukutaitoa tarvittiinkin! Muutama oppilas ei ole aloittanut työtä vielä ollenkaan kaikissa aineissa, Kuhalan koulussa yläkoululaisia opettava kertoo.

 


”Etäopetus heikentää tasa-arvoa.”


Opettajille kiitosta

Tilanteessa nähdään myös hyvää ja onnistunutta. Eräs Tölön koulussa opiskelevan lapsen vanhempi kirjoitti opetuksen toimivan ”täydellisesti” etänä.

– Melkein parempaa kuin koulussa olo. Ainakin tuntuu siltä. Ei ole hälinää eikä kiusaamisia, hän kirjoitti.

Osa huoltajista hehkutti, kuinka mukava on viettää enemmän aikaa lasten kanssa. Perheet ovat löytäneet myös uusia aktiviteetteja esimerkiksi liikunnan parista.

– Mukavasti saanut viettää perheen yhteistä aikaa enemmän. Enemmän myös riitoja, kun äitinä en osaa riittävästi neuvoa tai en välttämättä itsekään osaa tehtäviä. Lenkkeilystä on tullut koko perheen yhteinen harrastus. Päivät on pitkiä vain sisällä oleskella, Heikan koulun toisella luokalla käyvän lapsen huoltaja Essi Vestu kirjoitti.

Parissa vastauksessa kehuttiin etenkin, kuinka eritystä tukea tarvitseva lapsi on saanut apua myös kotiin.

– Tuentarpeinen lapsi on saanut erityisopettajan tukea todella hyvin. Etäkoulu sujuu jopa paremmin kuin koulussa paikan päällä. Myös opettaja on ollut hyvin yhteydessä ja antanut paljon positiivista palautetta ja lapset saaneet hyvin ohjausta kun ovat sitä tarvinneet, kahden Keskuskoulua käyvän lapsen vanhempi kertoi.

Usea huoltaja antoi muutenkin pisteet opettajille. Esimerkiksi osan opettajista tekemät videoklipit oppilaille joka päivälle saivat erityiskehuja, kuten myös tavoitettavuus ja luovuuden käyttö opetusta pohtiessa.

– Opettajat ovat tehneet erinomaista työtä! Opetuksessa on erilaisia välineitä käytössä ja opettajaan saa yhteyden tarvittaessa. Opettajat käyttävät opetuksen tukena tekemiään opetusvideoita, joka pienelle koululaiselle on ihanaa! Talsoilan koulun toista luokkaa käyvän oppilaan huoltaja Maria Arjoniemi kiitteli. FL

Lue myös: Lasten etäopiskelu on tuonut paineita tammelalaisen Heikkilän perheen vanhemmille.

Risut ja ruusut

Tässä poimintoja asioista, jotka toistuivat kyselyn vastauksissa useaan otteeseen.

Moni asia toistui sekä toimivien että parannettavien osa-alueiden puolella, mikä kertoo eroista eri koulujen, luokkien ja kotien suhteen.

Hyvin toimivia osa-alueita

Yhteydenpito koulun ja kodin välillä sekä tiedonkulku Wilman kautta.

Opettajien tavoitettavuus ja kekseliäisyys.

Omilla aikatauluilla opiskelu ja joustavuus. Samalla moni kehui oppilaiden keskittymisen parantuneen.

Laitteiden jakaminen jo aiemmin Forssassa kaikille oppilaille on taannut tasapuolisuutta.

Näissä toivotaan parantamista

Yhteydenpito koulun ja kodin väillä. Toiveissa esimerkiksi puhelinsoitot kotiin.

Teknisten laitteiden toimivuuden varmistaminen ja riittäminen joka kunnassa.

Toimintatapojen yhtenäistäminen erityisesti yläkoulussa: Eri opettajat käyttävät eri alustoja, jolloin oppilailla ja vanhemmilla on vaikeuksia seurata tehtävänantoja ja muistaa, mitä tulee tehdä milläkin alustalla.

Tehtävämäärien kuormittavuus.

Lue myös: Koululaisten ruokapakettien jako alkoi Forssassa, Jokioisilla ja Tammelassa – Humppilassa ja Ypäjällä odotetaan vielä ensi viikkoon

Uusimmat

Näkoislehti

29.9.2020

Fingerpori

comic