Lounais-Häme Forssan seutu

Forssan Lehti kysyi: Korona säkenöi huolena jo ennen epidemian iskua

Sekä hoivan työntekijät että asiakkaiden omaiset kertoivat miltä koronaviruksen tartuntariskeihin varautuminen vanhuspalveluissa vaikuttaa. Arvosanat vaihtelivat kiitettävistä huonoihin.
Arki jatkuu hoivayksiköissä entiseen tapaan, vaikka koronatartuntariskien taltuttamiseksi töitä tehdäänkin. Asumispalveluyksiköihin tulevia kangasmaskeja ommellaan parhaillaan kiivaaseen tahtiin. Sairaanhoitaja Kirsi Junnila kävelyttää Sorjo Heinämäkeä Intalankartanon Muistolassa Jokioisilla. Kuva: Tapio Tuomela
Arki jatkuu hoivayksiköissä entiseen tapaan, vaikka koronatartuntariskien taltuttamiseksi töitä tehdäänkin. Asumispalveluyksiköihin tulevia kangasmaskeja ommellaan parhaillaan kiivaaseen tahtiin. Sairaanhoitaja Kirsi Junnila kävelyttää Sorjo Heinämäkeä Intalankartanon Muistolassa Jokioisilla. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan Lehti kysyi nettikyselyssä hoivan ja kotihoidon työntekijöiden mielipidettä kuinka hyvin koronaviruksen tartuntariskiin on seutukunnan vanhuspalveluiden työyhteisöissä varauduttu. Arviot jakautuvat varsin tasaisesti kiitettävästä tyydyttävään.

Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 23 prosenttia arvioi, että riskit on otettu kiitettävästi huomioon ja 26 prosenttia katsoo varautumisen olleen hyvää.

Sekä tyydyttävän että huonon arvosanan taakse asettui 29 prosenttia vastaajista.

Arvioita painoivat alaspäin työntekijöiden vastausten mukaan etenkin suojainten puuttuminen tai vähäisyys sekä hoitajien liikkuminen yksiköstä toiseen.

Mahdollisen tartunnan levittäminen oireettomana asiakkaisiin pelottaa monia työtekijöitä samoin kuin omaisia.

Myös koronatiedon ja -ohjeiden tulva rasitti vastaajia.

”Koko ajan tulee uusia säädöksiä ja määräyksiä. Sähköpostia joka päivä. Lue se ja kuittaa. Lue kansio ja kuittaa. Silti tuntuu, ettei kukaan kentällä oikein tiedä mitä pitää tehdä ja missä vaiheessa.”

Tietoa on liikaa ja se vaihtelee

SuPer ry:n pääluottamusmiehenä Silja-Liisa Niinikoski ymmärtää tiedon taakan alle tukahtumisen tunteen. Hän toimii työntekijöiden luottamusmiehenä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

SuPer ry:n pääluottamusmies Silja-Liisa Niinikoski ymmärtää, että korona ja siihen liittyvä tiedon tulva hämmentää niin hoitohenkilökuntaa kuin omaisiakin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnan taso ohjeistaa ja ohjeistus tulvahtaa uutisiin ja sieltä somekeskusteluihin.

– Tiedon sisältö lisäksi vaihtelee. Sellaisen perässä ei pysy kukaan, toteaa Niinikoski.

Tiedon ja näkemysten määrä aiheuttaa helposti turvattoman olon. Sekin on Niinikosken mukaan hyvä muistaa, että ohjeistuksen läpivieminen työhön vie aikaa.

– Esimerkiksi suojaimet eivät ole otettavissa heti käyttöön, vaikka ohjeistus niihin tulikin. Niitä ei saa, vaikka hankinnoista vastaavat tekevät parhaansa. Suojaimista on maailmanlaajuisesti kova pula.

Niinikosken neuvo: lue ja kysy

Niinikoski muistuttaa työntekijöitä, että se ajantasaisin työhön vaikuttava tieto löytyy kuitenkin keskitetysti yhdestä paikasta eli sähköpostista.

– Nyt olisi kaikkien työntekijöiden oikeasti aika lukea ne sähköpostiin tulevat viestit aivan itse, jotta muiden tulkinnat eivät sisältöä muuta. Viesteissä on aina se uusin tieto.

Niinikoski haluaa myös rauhoitella niin työntekijöitä kuin omaisiakin. Forssan seudun yksiköissä eletään ja tehdään työtä normaaliin tapaan – toki koronaan varautuen. Epidemia ei jyllää, joten vielä ei tukeuduta valmiuslain terveydenhuollon työvelvoitetta koskeviin pykäliin, jotka otettiin käyttöön maaliskuun lopussa.

Niinikosken mukaan hoitajan pitää myös kysyä aina, jos jokin askarruttaa. Ensin lähiesimieheltä ja siitä sitten edetä eteenpäin.

Yksi kyselyyn vastanneista työntekijöistä kertoi kuitenkin, että vastauksia ei välttämättä aina saa.

”Esimies kertoo, että katsotaan siinä vaiheessa sitten mitä tehdään, kun ensimmäinen tartunta ilmenee. Sitä ennen ollaan siis epävarmuuden vallassa toimintatapojen suhteen.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vastaajat olivat huolissaan hoitajien vaihtuvuudesta ja asiakkaan kontaktien määrästä. Myös huoli hoitajien jaksamisesta poikkeustilanteessa oli vastaajien mielessä. Kuva: Tapio Tuomela

Myös hoitajien työssäjaksaminen huolestuttaa vastaajia. Forssan kotihoidon Virpi Pajuniemi on menossa asiakaskäynnille. Kuva: Tapio Tuomela.

Saamme käyttöömme yhden kertakäyttömaskin per työvuoro”

Silja-Liisa Niinikosken arvion mukaan suojainongelma on ollut hoitajien mielessä enemmän joidenkin yksityisten palveluntarjoajien yksiköissä.

Hänen arvionsa perustuu keskusteluihin häneen yhteydessä olleiden työntekijöiden kanssa. Niinikoski on sekä pääluottamusmies hyvinvointikuntayhtymässä että myös lähi- ja perushoitajia edustavan SuPerin Forssan ammattiosasto 609:n puheenjohtaja.

– Yksityisten palveluntarjoajien työntekijät ovat ottaneet yhteyttä minuun osaston puheenjohtajana ja kertoneet huolistaan. Minusta on tuntunut siltä, että huolta yksityisellä puolella suojautumisesta kantavat etenkin työntekijät.

Eräs kyselyyn vastanneista kertoo kokemuksistaan yhdessä yksityisessä yksikössä näin:

”Saamme käyttöömme yhden kertakäyttömaskin per työvuoro, eli n. 8 tuntia. Se sama maski kasvoilla siivotaan eritteet ja syötetään asiakkaat. Tästä on hygienia hyvin kaukana. Kannamme maskissa bakteerit ja virukset asukkaasta toiseen sekä keräämme ne itsellemme.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Omaisia huolettaa, koska läheisen luokse ei pääse sinänsä kiitellyn vierailukiellon vuoksi. Arkistokuva: Esko Tuovinen

Huoli ikäihmisistä on yhteinen sekä hoitajilla että omaisilla. Niinikoski ei epäile etteivätkö hoivan ja kotihoidon asiakkaat saisi hoitoa ja lääkkeitä tarpeidensa mukaan, vaikka koronan aalto iskisikin.

Huoli ahdistaa silti arjen kiireen keskellä.

”Pitkäaikaishoidossa oleviin hoivan asiakkaisiin syntyy läheinen suhde ja on sydäntäsärkevän hirveää odottaa milloin ensimmäiset tartunnat ilmenevät.

Miten hoidamme hengenahdistuksesta kärsiviä koronapotilaita hoivan yksiköissä ilman suojavarusteita, ilman hapenantovälineitä työkavereiden sairastuessa kaukaisten lääkäriyhteyksien välityksellä?

Töitä tehdään tartuntariskien pienentämiseksi läpi koko organisaation.

– Siellä on oikeasti hyviä ja osaavia ihmisiä hoitamassa näitä asioita, Niinikoski muistuttaa. FL

Kursivoidut tekstit ovat otteita kyselyvastauksista.

 

Näin kysely tehtiin

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä Forssan Lehden verkkosivulla 9.–15.4.

Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 31.

Vastaajat jakautuivat lähes puoliksi hoivan tai kotihoidon asiakkaiden omaisiin ja työntekijöihin.

Eniten vastauksia hykystä

Vastaajista valtaosa eli 77 prosenttia vastasi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarjoamiin palveluihin.

23 prosenttia vastaajista kommentoi seudulla toimivien yksityisten palvelutuottajien tarjoamia palveluja.

Vastaajat kommentoivat Forssassa, Tammelassa ja Jokioisilla sijaitsevia tai annettavia palveluista. Yksi vastaus koski urjalalaista yksikköä.

Kuinka hyvin tartuntariskiin on varauduttu?

kiitettävästi: 23 prosenttia vastaajista

hyvin: 16 prosenttia vastaajista

tyydyttävästi: 29 prosenttia vastaajista

huonosti: 29 prosenttia vastaajista

ei lainkaan: 3 prosenttia vastaajista

Uusimmat

Fingerpori

comic