Lounais-Häme Forssa

Forssan monitoimikeskuksen kaavoitus Tölölle käyntiin

Monitoimikeskuksen kaavatyö käynnistyy Forssassa. Kaupunginhallitus päätti kaavatyön käynnistämisestä maanantaisessa kokouksessaan.
Arkistokuva.

Forssan kaupunginvaltuusto päätti monitoimikeskuksen rakentamisesta viime kesäkuisessa kokouksessaan. Monitoimikeskus kokoaa Kuhalan ja Tölön koulujen sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnot sekä uuden liikuntahallin tontille, joka sijaitsee nykyisen Tölön koulun ja Yhtiönkadun välisellä pellolla. Nyt kaupunginhallitus päätti kaavan vireille tulosta yksimielisesti.

Alue, jolla asemakaava Tölöllä uudistetaan, rajautuu Tölön koulun, Yhtiönkadun ja Eteläisen Puistokadun väliselle alueelle. Nykyisin voimassa olevassa ja uudistettavassa asemakaavassa Yhtiönkadun varrella olevalle pellolle on sijoitettu useita 4- ja 6-kerroksisia kerrostaloja. Tälle pellolle tullaan nyt asemakaavoittamaan monitoimikeskus. Yksi keskeinen haaste kaavoituksessa on liikenteen järjestäminen.

Oman haasteensa rakentamiselle asettaa myös savinen maaperä. Kaavatyön käynnistämisen yhteydessä julkaistussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että monitoimikeskuksen perustuksissa täytyy varautua paalutukseen. Kovan pinnan syvyys maanpinnasta on yhdeksän metriä.

Monitoimikeskuksen rakennuksen kooksi on arvioitu vajaat 8 860 bruttoneliömetriä. Liikuntasalin kokoa ei ole vielä määritelty ja se tullaan tekemään suunnittelun edetessä. Myös tarkemmat rakennusneliöt täsmentyvät huonetilaohjelman myötä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa nostetaan esiin myös kaupungin järkivihreä strategia. Piha-alueelle tulee niin kasvimaata kuin marjapensaitakin. Ajatuksissa on myös piazza, ateljee- ja leikkimaailma.

Kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä sanoo, että kaupunki joutuu kilpailuttamaan monitoimikeskuksen arkkitehtuurisuunnittelijan valinnan uudestaan. Nyt kilpailutus koskee koko EU-alueen suunnittelijoita. Keskeytetty kilpailutus koski vain kotimaisia suunnittelutoimistoja. Kaikkiaan vajaat seitsemän suunnittelutoimistoa oli keskeytetyssä kilpailutuksessa kiinnostunut monitoimikeskuksen arkkitehtuurisuunnittelusta.

Heinilä toteaa, että nyt käynnissä oleva uusi kilpailutus päättyy syys–lokakuun vaihteessa, jonka jälkeen tehdään valinta. Valinnan tekee virkamiespäätöksellä tekninen johtaja Heinilä. Heinilä kertoo, että sivistystoimessa pieni aikalisä on otettu tyytyväisyydellä vastaan, koska se antaa lisäaikaa pedagogisten taustatöiden tekoon.

Hankesuunnittelussa rakennuspaikan valinnassa oli mukana kolme vaihtoehtoa. Aurinkorannan alue Loimijoen tuntumassa Prisman itäpuolella ei ollut valittujen alueiden piirissä, koska kaupunki ei ole halunnut alueelle julkista rakentamista, vaan alue on varattu erityisesti asuntorakentamisen kasvusuunnaksi. FL

Onko Tölö sittenkään parhain?

Toteutettava monitoimikeskus on Forssan kaupunkiseudun kannalta tärkeä investointi. Kun lähtee tarkastelemaan sijoituspaikaksi määritellyn Tölön pellon maankäytöllisiä reunaehtoja, nousee väistämättä mieleen se, onko Tölö liian ahdas paikka sijoittaa monitoimikeskus.

Monitoimikeskukselle voisi olla parempi sijoituspaikka esimerkiksi ns. Aurinkorannan alue Prisman tuntumassa. Monitoimikeskuksen sijoittaminen edellyttäisi myös nykyisen Aurinkorannan asemakaavoituksen käynnistämistä uusista lähtökohdista vielä kerran. Monitoimikeskus voisi toimia sellaisena Aurinkorannan vetovoimatekijänä, joka saisi myös alueen rakentamisen käyntiin uusilla asukkailla. Tulevaisuudessa monitoimikeskus voisi tarjoa hyvän keskuksen myös Tammelan suunnasta tuleville koululaisille. Kuntarajat tulevat joka tapauksessa poistumaan ensi vuosikymmenen aikana.

Tölöllä monitoimikeskus rakennettaisiin alueelle, jossa ei ole riittäviä mahdollisuuksia uusien asuntojen asemakaavoittamiseen. Nyt on vielä aikaa pohtia ennen kuin lapio on isketty ensi kertaa kunnolla maahan. Monitoimikeskusta pitää miettiä strategisesti eikä nähdä sitä pelkkänä julkisena rakennuksena, joka syö rakennusoikeutta Aurinkorannan asuntorakentamiselta. Aurinkorannan monitoimikeskus voisi olla seutukaupungin tärkeä elementti tulevaisuudessa.

Uusimmat