Lounais-Häme

Forssan palvelut pelaavat asukkaiden mielestä hyvin

Tuoreessa kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksesta selvisi, että forssalaiset ovat aika tyytyväisiä kuntapalveluihinsa.

Tutkimukseen osallistuneista yhdeksästä kaupungista tai kunnasta tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 2012 eniten muun muassa Forssassa.

Forssassa oltiin toiseksi tyytyväisempiä kuntapalveluihin. Edelle meni vain Espoo. Forssan vahvuus on muun muassa terveyspalveluissa.

Lasten päivähoito sekä äitiys- ja lastenneuvolat saivat kiitosta.

Terveyskeskuksen lääkäri- ja sairaalapalveluihin sekä sairaankuljetukseen ja ensihoitoon oltiin tyytyväisiä. Forssalaiset ovat lähes kaikilla osa-alueilla tyytyväisimpiä terveyskeskuksen palveluihin, oli kyse sitten ajan saamisesta tai hoidon laadusta.

Vanhusten asumis- ja laitospalvelut saivat myös kehuja, mutta ne saivat yhtä paljon myös huonoja arvioita.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että keskiarvolla mitattuna tyytyväisyys vanhusten kotihoitoon on kasvanut eniten Forssassa, mutta yhtä moni on sitä mieltä, että vanhusten kotihoito on hoidettu huonosti Forssassa.

Verrokkikuntiin verrattuna tulos oli silti parempi kuin muualla.

Forssan vahvuus on myös puistoissa ja viheralueissa.

Kaupunki sai asukkailtaan parhaat arvosanat asuinalueen arvostuksessa ja rakennetun ympäristön viihtyvyyden kauneuden suhteen.

Forssalaiset vastaajat ovat tyytyväisiä myös kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin, kunnan virastojen asiakaspalveluun ja peruskouluun.

Tai ainakin forssalaiset ovat tyytyväisempiä kuin verrokkikuntien asukkaat. Kyselystä kävi nimittäin ilmi, että suurempi osa vastanneista oli sitä mieltä, että vaikuttamisen mahdollisuudet ovat huonot.

Forssalaisten luottamushenkilöiden toimintaan ei oltu kovin tyytyväisiä. 25 prosenttia oli sitä mieltä, että he toimivat hyvin, mutta 40 prosenttia oli sitä mieltä, että he toimivat huonosti.

Lukioon oltiin erittäin tyytyväisiä. Forssalaiset ovat kaikista osallistujakunnista tyytyväisimpiä lukioon.

Vaikka nuorten ammatillinen koulutus ei kerännytkään yhtä paljon hyviä arvioita, niin senkin arvostus on kasvanut eniten Forssassa.

Forssalaiset antoivat hyvät pisteet myös nuorten harrastustoiminnalle. Uimarannat, Vesihelmi, ulkoilualueet ja -reitit saivat myhäilyjä osakseen. Lähes kaikki forssalaiset vastaajat olivat tyytyväisiä toriin ja torikauppaan.

Muut verrokkikaupungit eivät yltäneet lähellekään Forssan tyytyväisyystasoa.

Vastaajien mielestä Forssa oli meluton kaupunki ja vesistötkin ovat puhtaita.

Kun kaikkien kaupunkien asukkailta kysyttiin, minkälaisiin ongelmiin kotipaikkakunnalla törmää, esille nousi työttömäksi joutumisen pelko ja asumiseen liittyvät ongelmat.

Kumpikaan ongelma ei kuitenkaan noussut esiin Forssassa.

Tutkimuksesta selviää, etteivät vastaajat koe, että Forssa olisi kuitenkaan täydellinen. Parannettavaa löytyy yritystoiminnan edistämisestä ja kunnan yhteistyöstä naapurikuntien kanssa.

Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Forssan julkinen liikenne on hoidettu huonosti.

Kaikki eivät olleet tyytyväisiä asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoitteluun. Aikuisten ammatillinen koulutuskin sai vähemmän kehuja.

Kunnan talousasioiden hoito on vastaajien mielestä suht hyvää, mutta tyytyväisyystaso putosi edellisestä kyselystä. FL

 

Forssalaiset vastasivat aktiivisesti
Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus toteutettiin nyt yhdeksännen kerran vuoden 1983 jälkeen.Tiedonkeruu tehtiin Forssan lisäksi kirjekyselynä Helsingissä, Espoossa, Kokkolassa, Loviisassa, Oulussa, Turussa, Vantaalla ja Tuusulassa touko-, kesäkuussa 2016.Otoksen koko oli 18 900 henkilöä ja kyselyyn saatiin 5 470 vastausta. Vastausaktiivisuus oli 28,9 prosenttia.Forssan kaupungissa vastausaktiivisuus oli 32,3 prosenttia.Tulosten mukaan asukkaat ovat yleensä tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun sekä asuinalueen turvallisuuteen.Vähiten tyytyväisiä kuntalaiset ovat vaikuttamismahdollisuuksiin, luottamushenkilöiden toimintaan sekä vanhusten asumis- ja laitospalveluihin.Kuntapalveluja arvostetaan; niitä arvioidaan myönteisesti, kun taloudessa menee hyvin ja niiltä vaaditaan enemmän noususuhdanteessa.Vuoteen 2012 verrattuna yleinen tyytyväisyys on kasvanut useimmissa tutkimuksessa mukana olleista kaupungeista, eniten Turussa, Espoossa, Helsingissä ja Forssassa.

Uusimmat

Fingerpori

comic