Lounais-Häme

"Forssan sairaalaa ei olla lopettamassa"

-Forssan seutukunnalla ei ole ollut täyttä luottamusta siihen, että seutukunta huomioitaisiin valmistelussa. Poliittinen retoriikka on ollut kovaa ja osin harhaanjohtavaa. Väitteillä siitä, että Forssan sairaalasta on katoamassa satoja työpaikkoja, ei ole mitään perää, vakuuttaa KHSHP:n johtaja Hannu Juvonen.

Pihlajalinna-yhtymän hankintaprosessin lopettaminen on tuonut Forssan seudun hyvinvointiyhtymän ja kuntien edustajat mukaan yhteiseen sote-valmisteluun, johon kuuluu myös erikoissairaanhoidon laaja kenttä.

Juvonen sanoo, että erikoissairaanhoidon järjestämisen valmistelussa tavoitteena on se, että erikoissairaanhoidon resurssit eivät tule vähenemään Forssassa ja Riihimäellä, jossa valmistelu työnjaon käytännön toteuttamisesta on edennyt luonnollisesti Forssan sairaalaa pidemmälle.

Juvonen sanoo sairaanhoitopiirin käynnistäneen jo yksityiskohtaiset neuvottelut siitä, mitä palveluita Forssassa jatkossa tullaan tarjoamaan ja kehittämään.

 

Aikataulu on melkoisen kireä, sillä muutosten pitäisi olla valmiina ensi vuoden alussa. Nykyistä sairaalan leikkaustoimintaa odottaa supistaminen. Leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativien leikkausten tilalle on tulossa lisää poliklinikkatoimintaa ja toimenpiteitä.

Juvonen toteaa, että Forssan sairaalassa tullaan säilyttämään ympärivuorokautinen päivystys. Tätä edellyttää jo välimatka Hämeenlinnaan. Tilanne on hieman toinen kuin Riihimäen sairaalassa, jossa päivystys päättyy yöksi iltaisin kello 22.

Juvonen pitää tarpeetonta huolta aiheuttavina ja paikkansapitämättömiä puheina Forssan kaupunginvaltuuston kokouksessa esitettyä väitettä siitä, että Forssan seutukunnan ihmiset jätettäisiin heitteille kuolemaan tien päälle Forssan sairaalan alasajossa. Juvonen on itse haluton nimeämään väitteen esittäjää kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilaa (kesk.)

Juvosen mukaan tuleva sairaaloiden palvelurakenne niin Hämeenlinnassa, Forssassa kuin Riihimäellä tullaan suunnittelemaan yhteisesti palvelemaan seutukunnan väestön tarpeita. Kanta-Hämeessä asuu noin 175 000 asukasta, joista Hämeenlinnan seutukunnalla 93 000 asukasta, Riihimäen seutukunnalla 45 000 asukasta ja Forssan seutukunnalla noin 35 000 asukasta.

 

Tällä hetkellä Hämeenlinnan keskussairaala on maan kymmenenneksi suurin sairaala. Yliopistollisten sairaaloiden läheisyys näkyy selvänä sairaalan taloudessa. KHSHP osti viime vuonna palveluita muilta sairaaloilta noin 40 miljoonalla eurolla. Tästä potilaan valinnanvapaudesta sairaanhoitopiiri maksoi potilasmaksuja noin kymmenen miljoonaa euroa. Lisäksi ennalta suunnitellusta yhteistyöstä kertyi 20 miljoonan euron lasku.

-Meidän ei pidä eikä kannata tehdä kaikkea täällä Hämeenlinnassa vaan me voimme turvautua myös yliopistollisten sairaaloiden osaamiseen, Juvonen sanoo.

Tämä linjaus näkyy myös sairaanhoitopiirin uuden keskussairaalan suunnittelussa. Harvialantien varteen Hämeenlinnan keskustaan suunnitellun sairaalan hintalappu on tällä hetkellä erikoissairaanhoidon edellyttämältä osalta noin 250 miljoonaa euroa kokonaiskustannusten ollessa noin 350 miljoonaa euroa. Uuden sairaala-alueen maanhankinta ja asemakaavoitus on vielä kesken. Hämeenlinnan kaupungin lisäksi maata alueelta omistaa Senaatti-kiinteistöt ja Liikennevirasto.

Juvonen sanoo, että nykyinen sairaala on käyttöikänsä päässä ja tarvitsee yhä enemmän varoja korjauksiin. Kun viime vuosina Ahveniston sairaalan kunnostamisbudjetti on ollut 5–7 miljoonaa euroa, lähivuosina vuosikorjaukset maksavat jo kymmenen miljoonaa euroa vuodessa. Juvosen mukaan Ahvenistolla nykyisen sairaalan toimintaa ei ole enää taloudellisesti järkevää jatkaa ja uudet tilat tarvittaisiin käyttöön nopeasti.

Juvosen mukaan uusi sairaala voisi aloittaa toimintansa vuosina 2022–2023. Sairaanhoitopiiri vie hanketta nyt eteenpäin. Hankkeen vetovastuu siirtyy maakuntien tullessa toimivaltaiseksi Maakuntien tilakeskus oy:n harteille. Sairaalan rakennustyö kestää noin kaksi vuotta. Juvonen sanoo, että uuden sairaalan myötä erikoissairaanhoidon toimintoja ei olla keskittämässä yhteen pisteeseen vaan palveluita on maakunnan kolmella seudulla, kuten tälläkin hetkellä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic