Lounais-Häme Forssan seutu

Forssan sairaalan vuodeosaston toiminta on asiakkaiden mielestä heikentynyt rajusti

FSHKY:n teettämä asiakastyytyväisyyskysely paljastaa, että asiakkaiden antamat vuodeosaston arvosanat ovat heikentyneet merkittävästi. Hyky reagoi palautteeseen vakavasti.
Asiakkaiden mukaan Forssan sairaalan vuodeosastojen taso on laskenut kolmessa vuodessa. Kuva: Lassi Puhtimäki
Asiakkaiden mukaan Forssan sairaalan vuodeosastojen taso on laskenut kolmessa vuodessa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan seudun terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymä teetti viime vuoden loppupuolella asiakkaillaan tyytyväiskyselyn, jonka tulokset ovat nyt julkisia. Kyselyyn osallistui kaikkiaan 19 hykyn yksikköä.

Hykyn kehittämispäällikkö Raija Virtanen kertoo, että vastausten perusteella erityisesti vuodeosastolla on tapahtunut notkahduksia verrattuna viime kyselyyn, joka toteutettiin vuonna 2016.

Heikennystä joka osa-alueella

Vuodeosastolla kysyttiin kokemuksia tulotilanteesta osastolle, tarpeiden huomioimisesta, kohtelusta, hoidon sujuvuudesta, huolenpidosta ja kiinnostuksesta, tiedonsaannista, tyytyväisyydestä hoitoon ja osaston viihtyisyydestä.

Kyselyn tavoitteena oli, että 90 prosenttia vastaajista on erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Vuodeosastojen kyselyssä ei saavutettu tyytyväisyystavoitetta muussa kuin tulotilanteessa osastolle, sekään ei täyttynyt Osasto 11:llä ja osaamiskeskuksessa.

Heikennystä arvosteluissa on tapahtunut käytännössä jokaisella osa-alueella. Virtasen mukaan yksiköt ovat jo keskuudessaan analysoineet kyselyn tuloksia, isommalla joukolla asioita käydään vielä paremmin läpi.

Kyse ei laiminlyönneistä

Virtanen näkee, ettei kyse ole henkilökunnan laiminlyönneistä tai resurssipulasta.

– Yksittäisiä syitä tuloksen heikkenemiseen ei ole. Vastaajia kyselyyn oli aika vähän, mutta sillä tulosta ei voida selittää. Vastaukset huomioidaan, otetaan vakavasti ja niihin tartutaan. Käymme läpi, mistä asiakkaille on syntynyt näin huono vaikutelma, Virtanen toteaa.

– Voin luvata, että asioiden korjaamiseksi tehdään töitä, hän jatkaa.

Kukin yksikkö on tulosten perusteella jo suunnitellut kehittämistoimenpiteitä, joita ovat muun muassa hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen, Omaolo-palvelusta tiedottaminen, vakinaisen henkilökunnan pitäminen, toimenpiteet pitkiin odotusaikoihin reagoimiseen ja potilaiden yhteyden sekä tiedonsaannin parantaminen.

Suun hoidossa resurssipulaa

Toinen murheenkryyni hykyllä on suun hoito. Siellä suurimpana ongelmana on jatkuva resurssipula hammaslääkäreistä. Jonotusajat ovat pitkiä, mutta toisaalta odotusaikaan vastaanotolla asiakkaat olivat hyvinkin tyytyväisiä. Asiakaspalveluun niin suun hoidossa kuin muillakin osastoilla asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä.

Positiivista palautetta asiakkaat antoivat myös yhteyden saamisesta hykyn palveluihin. Virtanen arvioi sen johtuvan ennen kaikkea takaisinsoittojärjestelmästä.

Hoitoon pääsy parani tai pysyi samalla tasolla muissa yksiöissä paitsi suun terveydenhuollossa, jossa hoitoon pääsyn tyytyväisyys laski 23 prosenttia. Asiakaspalvelussa, odotusajassa, tiedonsaannissa, tyytyväisyydessä hoitoon ja toimipisteen viihtyvyydessä pääsääntöisesti saavutettiin tavoitetaso.

Sähköinen vaihtoehto uutuutena

Kyselyyn oli mahdollisuus vastata kyselykorttiin vastaamalla ja uutena mahdollisuutena sähköisesti kotisivujen kautta. Myös QR-koodilla vastaaminen älypuhelimella oli mahdollista.

Kyselyyn osallistuneiden yksiköiden asiakkaista keskimäärin 32 prosenttia vastasi kyselyyn. Vaihteluväli oli 20 prosenttia (laboratorio) ja 47 prosenttia (psykiatrian poliklinikka). Kyselyyn vastaamisprosentti laski 14 prosenttia edelliseen vuoden 2016 kyselyyn verrattuna.

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi sähköisesti avosairaanhoidossa 15 prosenttia, ajanvarauspoliklinikoilla 56, päivystyksessä 9, radiologiassa 16, avosairaalassa 26, mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköissä 32 sekä neuvoloissa 3 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vuodeosastojen vastaajista kaksi oli vastannut kyselyyn sähköisesti. Ensimmäistä kertaa kyselyyn osallistui laboratorio, jossa testattiin mahdollisuutta vastata vain sähköisesti. FL

Uusimmat

Näkoislehti

24.5.2020

Fingerpori

comic