Lounais-Häme Forssa

Forssan sairaalan vuodeosastot 2 ja 3 yhdistyvät – Sairaspaikkoja jatkossa tusina vähemmän

Käytännössä osastojen yhdistäminen tarkoittaa toisen vuodeosaston sulkemista Forssan sairaalassa. Sairaspaikat vähenevät noin 12:lla.
Lähihoitaja Olena Vasylenko (vas.) ja osastonhoitaja Sirpa Mattila työskentelevät Forssan sairaalan vuodeosastolla. Osaston hoitajamitoitus on ollut 0,8 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Kuva: Tapio Tuomela
Lähihoitaja Olena Vasylenko (vas.) ja osastonhoitaja Sirpa Mattila työskentelevät Forssan sairaalan vuodeosastolla. Osaston hoitajamitoitus on ollut 0,8 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Kuva: Tapio Tuomela

Sairaalan vuodeosastojen yhdistämisen taustalla on Forssan hyvinvointikuntayhtymän hallintoylihoitaja Anna Palinin mukaan useita eri syitä.

– Vuodeosastojen kuormitusprosentteja on seurattu vuosia ja sairaalapaikkojen määrä on Forssan seudulla ollut melko korkea verrattuna muihin seutukuntiin.

Vielä toistaiseksi Forssan sairaalan vuodeosastoilla on yhteensä 86 sairaspaikkaa. Seutukunnan väestöpohjan ja ennusteen huomioon ottaen sairaspaikkojen määrää voidaan pitää hyvinvointikuntayhtymän mukaan kohtuullisen suurena.

Lääkäreiden vaikea saatavuuskin vaikutti

Päätökseen vuodeosastojen yhdistämisestä vaikuttivat myös seudun väkiluvun vähentyminen useana perättäisenä vuotena, hoitojaksojen lyhentyminen ja hoitojen kehittyminen.

Hyvinvointikuntayhtymän mukaan näistä syistä on perusteltua yhdistää sisätautiosastot ja sen myötä vähentää sairaspaikkojen määrää.

Lääkärien rekrytointikin on ollut haastavaa, ja Palin kertoo myös tämän vaikuttaneen tehtyihin päätöksiin.

– Ilman lääkäreitä emme voi tarjota asiakkaille laadukasta ja hyvää hoitoa samalla potilasturvallisuuden huomioon ottaen.

Kaksi lakkaa, yksi uusi muodostuu

Käytännössä vuodeosastojen yhdistäminen tarkoittaa osasto 3:n sulkemista. Palvelut pysyvät Forssan sairaalassa kuitenkin ennallaan.

– Voisi sanoa niinkin, että lakkautamme kaksi sisätautien vuodeosastoa, ja perustamme niiden tilalle uuteen ympäristöön sisätauteihin painottuvan vuodeosaston, Palin selittää.

Sairaalan osastojen tilat ovat toiminnoiltaan hyvin samanlaiset, joten osastojen siirtyminen tilasta toiseen on mahdollista.

Kirurgian osasto ensimmäisestä kerroksesta siirtyy vapautuvaan osasto 3:n tilaan. Uusi sisätautiosasto taas perustetaan vapautuneeseen ensimmäisen kerroksen tilaan.

Tällä hetkellä osastoilla 2 ja 3 on yhteensä 44 sairaspaikkaa. Muutoksen myötä paikat vähenevät noin 32 sairaspaikkaan. Lukumäärä kuitenkin täsmentyy osastojen yhdistymisen edetessä.

Osasto 3:n yhteydessä ollut 6-paikkainen dialyysiyksikkö jatkaa toimintaansa niin kuin ennenkin.

Kaikkien työ ei jatku ennallaan

Yhden osaston lakkauttaminen vaikuttaa myös henkilöstön tarpeeseen vähentävästi. Palin kertoo, että muutos vaikuttaa enimmillään kahdeksan henkilön töihin.

– Työttömäksi ei kuitenkaan ole jäämässä kukaan, vaan työntekijöille tarjotaan muuta työtä hyvinvointikuntayhtymästä.

Nyt sisätautiosastolla on yhteensä 40 hoitajan virkaa. Nykyinen hoitajamitoitus osastolla on ollut 0,8 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti.

Perhepalvelut muuttaa sairaalaan

Myöskään tiloja sairaalalla ei jää muutoksen myötä tyhjäksi. Forssan kaupungin perhepalvelut, eli lastensuojelun ja perhesosiaalityön tiimit, muuttavat kaupungintalon sosiaalivirastosta sairaalan toiseen kerrokseen, osasto 2:n tiloihin.

Tällä hetkellä perhepalvelut ovat vuokratiloissa Forssan kaupungintalolla. Siirtyminen sairaalan kiinteistöön omaan toimitilaan vähentää vuokrakuluja 62 000 euroa vuodessa.

Uusi osasto toiminnassa syksyllä

Osasto 3 sulkee ovensa 29. heinäkuuta. Sen jälkeen tiloissa tehdään Palinin mukaan pientä pintaremonttia, jonka jälkeen kirurgian vuodeosasto siirtyy tiloihin.

– Ensimmäinen ajankohta, jolloin uusi sisätautipainotteinen vuodeosasto voi aloittaa toimintansa, on luultavasti syyskuun puolivälissä.

Forssan sairaalan vuodeosastot ja niiden sairaspaikat ovat säilyneet vuosikausia muuttumattomina.

Tällä hetkellä sairaalassa on neljä vuodeosastoa: kirurgian osasto 1, sisätautien osasto 2, sisätautien osasto 3 ja kuntouttava osaamiskeskus.

Sairaspaikkoja vuodeosastoilla on yhteensä 86.

Määrän vähentämisestä huolimatta akuutin sairaalahoidon tarpeessa olevat potilaat voidaan hoitaa kuten ennenkin. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic