Lounais-Häme

Forssan seudulla 22 asiakasta: Korvaushoidolla ja vahvalla tahdolla eroon huumeista

Forssan A-klinikan edessä voi nähdä toisinaan taksiletkan. Taksit odottavat mahdollisesti korvaushoidossa olevia, jotka hakevat ja ottavat päivittäisen lääkeannoksen valvotusti.

A-klinikan sairaanhoitaja Johanna Romu lohduttaa heitä, jotka näkevät kelakyydissä silkkaa rahanmenoa.

-Korvaushoidon ansiosta on mahdollisuus päästä takaisin kiinni elämään, joten yhteiskunta voittaa korvaushoidossa myös rahallisesti, Romu toteaa.

 

Forssan seudulla on korvaushoidossa tällä hetkellä 22 opioidiriippuvaista asiakasta. Määrä on ollut viime vuodet vakaa ja vaihdellut 25 asiakkaan molemmin puolin.

Jokaiselle 22:lle pitää nostaa hattua, sillä korvaushoito on vaativa hoitomuoto, johon asiakkaan tulee sitoutua täysin.

-Asiakas tulee hakemaan alkuvaiheessa lääkkeen joka päivä ja lääke otetaan valvotusti. Huumeseuloja tehdään viikoittain ja hoito aloitetaan aina laitosjaksolla, Romu tiivistää.

Korvaushoidossa asiakas saa päivittäin lääkeyrityksen valmistamaa opioidivalmistetta. Huumeseulalla kuitenkin seurataan, että asiakas pysyttelee vain korvaushoitovalmisteissa.

-Tarkat säännöt ja aikataulut tuovat rytmiä päivään. Samalla ne estävät asiakasta tuudittautumasta ajatukseen, ettei hoidon aikana tarvitse tehdä mitään tai että hoitojärjestelmä on hyväksikäyttämistä varten.

Vaativuutensa vuoksi korvaushoito ei ole koskaan se ensimmäinen vieroitusvaihtoehto.

-Hoidot ovat paljon tuloksellisempia, jos arviointi ennen hoidon aloittamista on tiukkaa. Tällöin asiakas on motivoitunut elämänmuutokseen, Romu kertoo.

 

Elämänmuutosta korvaushoidolla juuri haetaan. Tavoitteena on päihteetön elämä, mikä tarkoittaa elämän laittamista uusiksi ja yleensä irtiottoa vanhasta kaveripiiristä.

Tavoitteiden perusteella on yllättävää, että monilla paikkakunnilla korvaushoito on luukkuhoitoa, jossa asiakas hakee lääkkeet ja yrittää pärjäillä muun ajan itse.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä korvaushoitoasiakas kohdataan kokonaisuutena.

Käytössä on muun muassa päihdelääketieteen erikoislääkärin palvelut ja mahdollisuus keskustella omahoitajan kanssa.

 

Päihteetöntä elämää ei saavuteta hetkessä, joten korvaushoito kestää yleensä aina useita vuosia.

Kaikki eivät pysty lopulta koskaan luopumaan korvaushoidosta.

-Myös se on hyväksyttävä, että osa asiakkaista voi olla koko loppuelämänsä korvaushoidon piirissä. Riippuvuutta voi verrata sydämen vajaatoimintaan: lääkitys on saatava kuntoon ja lääkitys on hyväksyttävä, Romu toteaa.

 

Korvaushoito tepsii vain opioideihin (mm. vahvat kipulääkkeet, subutex, heroiini). Jos käyttäjä on päihteiden monikäyttäjä tai ongelmana on esimerkiksi amfetamiini, kannabis, bentsodiatsepiini, hoito ei auta eli sitä ei edes kokeilla.

USA:sta tuttu ongelma, jossa kipulääkkeiden käyttö on muuttunut riippuvuudeksi, on tuttua täälläkin.

-On asiakkaita, joilla lääkehoito on lähtenyt käsistä, Romu myöntää

Forssan A-klinikalla on tällä hetkellä noin 100 huumeita käyttävää asiakasta. FL

 

Korvaushoito opioidien käyttäjille
Korvaushoito on opioidiriippuvaisten hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita. Katukaupassa liikkuvia opioideja korvataan siis lääkeyritysten valmistamilla opioidivalmisteilla.Korvaushoito jakautuu kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitoon. Kuntouttavan hoidon tavoitteena on päihteettömyys. Haittoja vähentävällä hoidolla pyritään parantamaan potilaan elämänlaatua.Parhaat tulokset saavutetaan, jos opiaattien käyttö on jatkunut niin pitkään, että aineen käyttö ei ole enää euforiahakuista.Lääkeannos haetaan päivittäin, mutta hoidon jatkuessa rikkeittä, asiakas voi saada kotilääkkeitä mukaansa.Korvaushoito alkaa Forssan seudulla laitoshoitojaksolla, jossa vieroitetaan huumausaineista ja samalla elimistö tottuu huumausaineet korvaavaan korvaushoitolääkemäärään.

Uusimmat

Fingerpori

comic