Lounais-Häme

Forssan seudulle voi tulla rikosten uhrien tukipalvelu

Rikosten uhreille ei ole tarjolla henkilökohtaista tukipalvelua Forssan seudulla. Tilanteeseen saattaa kuitenkin tulla piankin parannus.

-Kävimme juuri keskustelemassa Forssan poliisin kanssa tukipalveluiden tarpeesta, kertoo Rikosuhripäivystyksen (RIKU) Sisä-Suomen aluejohtaja Katariina Westman.

 

Tähän saakka rikosten uhrien tuki- ja neuvontapalvelut on hoidettu Forssan seudulle RIKUn Kanta-Hämeen palvelupisteen kautta.

-Palvelu on toiminut joustavasti. Rikosten tutkintahan siirtyy usein myös Hämeenlinnaan, Westman sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että yleensä asiakkaita löytyy, jos palvelua on tarjolla.

-Pohdimme ensin voisiko Hämeenlinnan työntekijä käydä Forssassa. Sen jälkeen voisimme ryhtyä kouluttamaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä alueelle.

 

Kanta-Hämeen palvelupisteessä on yksi palkattu työntekijä, Rebekka Wahdwa. Koulutettuja vapaaehtoisia tukihenkilöitä on 13. Palvelua saa myös puhelimitse.

Palvelupisteen asiakasmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Kun asiakkaita oli pitkissä tukisuhteissa vuonna 2012 kaikkiaan 64, heitä oli viime vuonna jo 136.

-Tänä vuonna tähän mennessä asiakkaita on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna yhteensä. Asiakkaista noin 80 prosenttia on naisia, Wadhwa kertoo.

 

Yhteydenottoja näiltä 136 asiakkaalta kirjattiin noin 2 000. Koko valtakunnan alueella rikosuhripäivystyksessä yhteydenottoja tilastoitiin viime vuodelta noin 35 600.

Syitä asiakasmäärien kasvuun on monia.

-Ihmiset tekevät ehkä aiempaa herkemmin ilmoituksia rikoksista poliisille. Myös tietoisuus palvelusta on lisääntynyt. Viranomaiset ja kolmas sektori eli ne, jotka ensin kohtaavat uhrin, lähettävät asiakkaita meille aiempaa enemmän.

 

Rikosuhripäivystykselle on toiminnanohjaaja Rebekka Wadhwan mukaan kasvava tarve.

-Kanta-Hämeessä eniten otetaan meihin yhteyttä seksuaalirikoksissa. Toisena tulee lähisuhdeväkivalta, ja välillä se on meilläkin ollut kärjessä. Kolmantena tulevat muut pahoinpitelyt ja sitten omaisuusrikokset. Liikennerikoksia on vähän.

Se, mitä asiakkaat Rikosuhripäivystykseltä kipeimmin kaipaavat, on käytännön neuvoja.

-Mitä rikosprosessissa tapahtuu, mistä saa asianajajan, paljonko maksaa, mistä haetaan lähestymiskieltoa, Wahdwa luettelee asiakkaiden kysymyksiä.

 

Asiakkaita kohtaavat hänen lisäkseen vapaaehtoiset tukihenkilöt, jotka ovat asiakkaan apuna tarvittaessa koko rikosprosessin ajan. Pisimmillään apua on annettu reilut kolme vuotta.

Toinen keino auttaa on keskusteluapu.

-Keskustelemme siitä, mitä kokemus on aiheuttanut. Laidasta laitaan tulee ihmiskohtaloita vastaan. Ihmiset ovat erilaisia. Joku ottaa tapahtuneen raskaammin kuin joku toinen.

Kantahämäläiset vapaaehtoiset vastailevat myös verkossa RIKU-chattiin ja RIKU-nettiin tuleviin kysymyksiin, mutta eivät valtakunnallisiin puhelinpalveluihin.

 

Oikeusrekisterikeskuksen tilastojen mukaan rikosuhrimaksuja on Suomessa tuomittu maksettavaksi 20 035 kappaletta tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana.

Summana maksuja on tuomittu maksettavaksi 834 500 euroa, joista oli huhtikuun loppuun mennessä saatu perittyä 448 300 euroa.

-Näyttää siltä, että systeemi toimii ihan hyvin eli niin kuin odotettiinkin. Kaikki viranomaiset, jotka voivat rikosuhrimaksuja määrätä eli poliisilaitokset, syyttäjänvirastot ja käräjäoikeudet, ovat niitä määränneet, kertoo Hämeenlinnassa toimivan oikeusrekisterikeskuksen johtaja Ritva-Liisa Raatikainen.

Oikeusrekisterikeskuksessa ei kerätä tilastoja, mistä rikoksista rikosuhrimaksuja on määrätty. Oikeusministeriö on arvellut pääosan maksuista tulevan liikennerikoksista.

Rikosuhrimaksu otettiin Suomessa käyttöön 1. joulukuuta 2016. Viime joulukuun kertymä ei näy tilastoissa.

Rikoksentekijöiltä perittävän maksun tarkoituksena on vahvistaa valtion rahoitusta uhrien tukipalveluihin.

Oikeusministeriö arvelee uhrien tukipalveluihin kertyvän vuosittain noin 4,5 miljoonaa euroa.

Hämeenlinnassa vuodesta 1995 toimineen RIKUn Kanta-Hämeen palvelupisteen rahoitus tulee tänä vuonna kuntarahoituksen ja pääosin oikeusministeriön kautta.

-Aika näyttää, miten rahoituskehitys jatkuu. Oikeusministeriön määrärahat toimintaan tälle vuodelle lisääntyivät valtakunnallisesti, eli siinä on varmasti ennakoitu rikosuhrimaksua. Työntekijöitä on palkattu lisää eri puolille Suomea, ja meillekin on lupailtu tänä vuonna osa-aikaista työntekijää, kertoo toiminnanohjaaja Rebekka Wadhwa. FL

 

Rikosuhrimaksu
Tuli lailla rikoksentekijöiden maksettavaksi 1.12.2016.Maksulla rahoitetaan uhrille järjestettäviä tukipalveluja.Rikosuhripäivystyksen lisäksi rahoitusta ohjataan mm. uuteen lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelimeen.Rangaistuksesta riippuen maksu on 40 tai 80 euroa per tuomittu.Pääosan maksuista arvellaan tulevan liikennerikoksista.Yritykselle tai yhteisölle rikosuhrimaksu on 800 euroa, esimerkiksi työturvallisuusrikoksissa.Uhrien tukipalveluihin on arveltu rikosuhrimaksulla kertyvän vuosittain noin4,5miljoonaa euroa.Valtakunnallisesti Rikosuhripäivystyksen asiakkuuksista lähes 80 prosenttia liittyy väkivaltarikoksiin.Asiakkaista yli neljä viidesosaa on naisia.

Uusimmat

Fingerpori

comic