Lounais-Häme

Forssan seudun joukkoliikenne pinnii paikallaan

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on vahvistanut tavoitteellisen joukkoliikenteen palvelutason Forssan seudulle vuosille 2017–2020. Selvitys luo suosituksenomaisen raamin tulevaisuuden bussipalveluille seudulla.
Pitkänmatkaisen linja-autoliikenteen osalta tavoitteeksi on Forssan seudulla asetettu palvelutason säilyminen nykytasolla, vaikkakin se perustuu markkinaehtoiseen liikenteeseen. Kuntien sisäisessä ja osin myös kuntarajan ylittävässä liikenteessä on myös kutsuohjatuilla palveluliikenteillä suuri merkitys.
Selvitys arvioi Loimaan ja Forssan välisen liikenteen osalta, että nykyistä isompi osa tarjonnasta muodostuisi jatkossa markkinaehtoisena liikenteenä.
Bussiliikenne naapurikunnista Forssaan sekä Jokioisilta Somerolle ja Ypäjältä Loimaalle on määritelty toiseksi alimpaan palvelutasoluokkaan, joka tarkoittaa työ-, koulu- ja asiointimatkat mahdollistavaa arkipäiväliikennettä. Viikonlopuiksi seudun kuntien välille ei tavoitella säännöllistä joukkoliikennetarjontaa.
Asukkaat ovat kaivanneet parempia yhteyksiä etenkin Hämeenlinnaan, Tampereelle, Tammelaan ja Humppilan rautatieasemalle.
– Turun–Lahden välillä on aika voimakas markkinaehtoinen liikenne, jota osa Forssan ja Hämeenlinnan väli on. Sitä aamulla kahdeksaksi Hämeenlinnaan tuloa on tutkittu, mutta tällä hetkellä erillisenä vuorona se on niin kallis ostaa, että siihen eivät pysty kunnat eikä valtio. Se täytyisi saada istutettua johonkin suurempaan kokonaisuuteen, sanoo liikennejärjestelmäasiantuntija Seppo Nikkanen Uudenmaan ELY-keskuksesta.
– Voisihan Hämeenlinnaan mennä useampikin vuoro, toteaa forssalainen Minna Gustafsson.
Tampereen suuntakin on markkinaehtoisen liikenteen varassa.
Palvelutason mukaisen joukkoliikenteen järjestämiskustannukset jakautuvat puoliksi ELY-keskuksen ja kuntien kesken. Kunnan sisäisessä liikenteessä ELY-keskus on voinut olla mukana parinkymmenen prosentin osuudella.
– Forssan seudulla palvelutaso on ollut aika realistisella tasolla tähänkin asti. Sitä ei voi kovinkaan paljon ainakaan pudottaa. Ainakin vanha taso pitäisi säilyttää, mutta tietysti mukaan voidaan ottaa uusia elementtejä, toteaa Seppo Nikkanen.
Vuoroja hankittaessa on mahdollisuus puntaroida tarpeita uudelleen, jos joukkoliikenteelle ilmenee yhteysvälillä kunnon kysyntää.
Forssan–Someron ja Urjalan–Forssan liikennettä on selvityksen mukaan tarkoituksenmukaista jatkaa nykymuodossaan.
Muutamissa yhteysväleissä kunnasta toiseen jatkohankinta mielitään toteuttaa yhdistämällä entisiä sopimuksia yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä tulisi yhteiskunnalle edullisemmaksi, vaikka ulospäin palvelu ei juuri muuttuisi.
Ilta-aikainen liikenne on seudulla Nikkasen mielestä varsin ohuen kysynnän pohjalta, joten säännöllistä linja-autoliikennettä parempi ratkaisu voisi olla kutsuliikenne.
– Raha on tiukalla, joten erittäin tarkkaa suunnittelua tässä täytyy tehdä koko ajan. FL

Bussiliikenteen palvelutaso puntarissa
Joukkoliikenteen palvelutasoluokkia on seitsemän. Seudullisen liikenteen pysäkit on puolestaan luokiteltu neljään eri luokkaan.Keskeiset solmupysäkit seudulla ovat Forssan linja-autoasema, Jokioisten keskustaajaman pysäkki sekä Humppilan ja Tammelan liityntäpysäköinnillä varustetut pikavuoropysäkit kakkostien varrella (Humppilassa lasitehtaan ja Tammelassa Portaan/Eerikkilän urheiluopiston liittymän kohdilla). Palvelutason mukaisen liikenteen järjestämiskustannukset jakautuvat puoliksi ELY-keskuksen ja kuntien kesken. Kuntien osuuksien määrittämisessä huomioidaan kunkin kunnan alueella jaettavien kilometrien määrä sekä asukasluku.Joukkoliikenteessä painavat etenkin työmatkaliikenne ja oppilasliikenne. Eniten työmatkaliikennettä on Forssan ja Tammelan sekä Forssan ja Jokioisten välillä. Näillä yhteysväleillä pendelöiviä on yli tuhat.Selvityksessä on kuultu niin liikennöitsijöitä, asukkaita kuin kuntiakin.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti