Lounais-Häme Forssan seutu

Forssan seudun metsänomistajat arvostavat yhä enemmän luontoarvoja – "Ilmastonmuutoskeskustelu muokkaa asenteita"

Kuva: Pekka Rautiainen
Kuva: Pekka Rautiainen

Forssan seudun metsänomistajat arvostavat metsänhoidossa jatkuvasti enemmän luontoarvoja, sanoo Lounais-Hämeen Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Kannisto.

Ilmiö näkyy siten, että metsänomistajat suosivat aiempaa enemmän sellaisia metsänhoitomenetelmiä, jotka eivät välttämättä ole taloudellisesti tehokkaimpia, vaan niissä korostuvat maisemallisuus, ilmastonmuutoksen torjunta tai muu omistajalle merkittävä luontoarvo.

Kanniston mukaan yhä useampi metsänomistaja haluaa säästää vaikkapa oikein hyvän suppilovahverokuusikon tai toivoo, että erinomaiseen mustikkapaikkaan ei kajottaisi. Myös mökkien ja omakotitaloalueiden ympäristöä halutaan hoitaa yhä useammin eri tavoin kuin talousmetsää.

– On aiempaa yleisempää, että talousmetsät sijaitsevat vähän kauempana metsänomistajan koti- tai mökkipaikasta.

Kanniston mukaan metsäarvojen moninaistuminen näkyy konkreettisesti myös metsänhoitoyhdistyksen arjessa.

– Työmaita suunnitellaan yhä tarkemmin omistajan arvojen mukaan, Kannisto sanoo.

Hän on huomannut, että erityisesti keskustelu ilmastonmuutoksesta on muuttanut paikallisten metsänomistajien suhtautumista luontoarvoihin. Samaan aikaan metsän rooli omistajien talouden turvaajana on muuttunut. Moni metsänomistaja on palkansaaja tai eläkeläinen, eikä metsä välttämättä ole omistajalleen tärkein tulonlähde.

– Joillakin metsänomistajilla on taloudellisesti varaa jättää metsää kaatamatta, Kannisto sanoo.

Myös Metsäkeskuksen teettämä tuore tutkimus osoittaa, että metsänomistajien arvot ovat huomattavasti moninaisemmat kuin pelkästään tuoton saaminen.

Vaikka puuntuotanto on tärkeä tai erittäin tärkeä arvo 87 prosentille vastaajista, suurin osa vastaajista pitää tärkeinä myös luontoarvoja, virkistystä ja maisemaa.

Tulosten perusteella kyselyyn vastaajat voidaan luokitella neljään ryhmään: monitavoitteiset metsänomistajat (33 % vastaajista), metsästystä korostavat monitavoitteiset vastaajat (33 %), puuntuotantoa korostavat vastaajat (23 %) ja epätietoiset tai muita tavoitteita omaavat (11 %). Monitavoitteisissa metsänomistajissa havaittiin kaksi toisistaan erottuvaa ryhmää: metsästystä korostavat ja monitavoitteiset, joille metsästys ei ollut tärkeää. Jälkimmäisessä ryhmässä oli paljon naismetsänomistajia. Kaikista kyselyyn vastanneista naisista lähes puolet (47 %) kuului tähän ryhmään. Kyseisen ryhmän vastaajat omistivat usein myös runsaspuustoisia metsiä.

Kyselyyn vastasi yli 21 000 metsänomistajaa.

Vaikka luontoarvot näyttävät olevan tärkeitä metsänomistajille, Kari Kannisto muistuttaa, että kyselyt eivät aina kerro koko totuutta. Kyselykaavakkeeseen on helppo vastata arvostavansa luontoarvoja, mutta ne voivat tositilanteessa unohtua:

– Jos metsänomistaja pohtii, ottaako metsästään 2000 euroa lisää rahaa vai korostaako hän muita arvoja, on usein houkuttelevaa valita lisätuotto, Kannisto sanoo. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic