Lounais-Häme

Forssan seutu on sukeltanut syvälle

Kanta-Hämeen viimevuotinen muuttotappio, 615 henkeä, oli määrällisesti suurin vuoden 1970 jälkeen. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI arvioi, että alueen vetovoiman hiipuminen viime vuosina johtuu lähinnä työpaikkojen vähentymisestä ja metropolisaation kutistumisesta. Kansainvälinen muutto alkaa näkyä luvuissa tästä vuodesta alkaen.

Maakunnan on MDI:n mukaan parannettava vetovoimaansa, uudistumishakuisuuttaan, työelämän mahdollisuuksiaan ja yrittäjäystävällisyyttään, sillä ne saivat muuttajilta selvityksessä vähiten kehuja ja Forssan seutu kaikkein niukimmin. Kilpailu vetovoimasta on kaikkiaan kiristynyt.

MDI:n ja Innolinkin työstämä muuttoliikeselvitys näyttää karusti Kanta-Hämeen sisäiset erot. Kevään työttömyyskehitys luo sentään hiukan uskoa.

Maakunnan muuttovoitto on ollut pitkään syklistä. Muuttovoitto maan sisäisessä muuttoliikkeessä on noussut ja laskenut talouden suhdannevaihteluiden tahdissa 1970–2015, mutta on ollut kaikkiaan liki 11000 henkeä voiton puolella. Maakunnan kelkka kääntyi kuitenkin alamäkeen vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ja sukelsi tappiolliseksi vuodesta 2012 alkaen.

Forssan seutu on ollut lähes koko 2000-luvun maakunnan riippakivenä ja menettänyt kuntien välisessä muuttoliikkeessä 15 vuodessa 1559 henkeä

Muuttotappiot painottuvat Kanta-Hämeessä opiskelijoihin, 15–24-vuotiaisiin. Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut saivat vuosina 2009-2013 selvää muuttovoittoa kaikista ikäryhmistä paitsi opiskelijaikäisistä. Forssan seutu kärsi muuttotappiota alle 35-vuotiaisiin asti. Eniten muuttovoittoa seutu sai 55–64-vuotiaista.

MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen ei huolestuisi nuorten muutosta opiskelupaikkakunnille, kunhan nuorille jää kotiseudustaan positiivinen kuva. Hän kehottaa panostamaan perheellisten houkutteluun: – Tuohon perheellisten porukkaan kannattaa fokusoida.

Onneksi lähtömuuttajista kaksi kolmasosaa ja opiskelijoista neljä viidesosaa sanoo voivansa harkita muuttoa takaisin Kanta-Hämeeseen myöhemmin uudelleen. Lukema on Antikaisesta korkea.

Kaikki seutukunnat Kanta-Hämeessä saivat muuttovoittoa korkea-asteen koulutuksen suorittaneista. Keskiasteen koulutuksen käyneistä tuli selvää muuttotappiota – eniten juuri Forssan seudulle ja vähiten Hämeenlinnan seudulle.

Muuttoliikkeessä tuntuvinta on Forssaa riivannut työllisten muutto suurten kerrannaisvaikutusten vuoksi, sillä yhden työllisen tulot ovat muihin verrattuna moninkertaiset.

Forssa on itse asiassa pudonnut pois toiminnallisten kaupunkiseutujen joukosta, mutta nousu on Antikaisesta mahdollista. Hän kehui Forssan viehkoa ympäristöä.

Maakuntaa on markkinoitu tällä vuosituhannella asumisen paikkana.

– Onneksi olkoon! Tämä viesti on mennyt läpi, summasi Antikainen.

– Tarvitaan kuitenkin draivia elinkeinopolitiikkaan, hän painotti. Elinvoima ponnistaa etenkin työstä ja elinvoimasta.

Muuttajien mielikuvissa Kanta-Häme on houkutteleva ja turvallinen asuinpaikka, jonka vetovoima perustuu mm. luonnonläheisyyteen ja hyvään sijaintiin.

Muuttoa selittävät työ, opiskelu, perhe- ja sukulaisuussyyt sekä asuminen. FL

 

TyöpaikatkadonneetForssanseudulta
Vuosina 2000–2013 työpaikkojen määrä väheni Forssan seudulla 13,7 %, kun Hämeenlinnan seudulla kasvua oli 10,1 %. Forssan seudulla työpaikkakehitys kääntyi voimakkaaseen laskuun 2008.Kanta-Hämeen väkiluku kasvoi 2000–2015 kaikkiaan 5,7 %, mikä on useimpia naapurimaakuntia vähemmän. Koko maassa väestö kasvoi 5,9 %.-5,4 %Erityisen heikkoa väestönkehitys oli Forssan seudulla, jossa väestö väheni 5,4 %.Koko Kanta-Häme sai kuntien välisestä muuttoliikkeestä voittoa 2000–2015 noin 6300 henkeä: Hämeenlinnan seutu +5151, Riihimäen seutu +2718 ja Forssan seutu -1559.Forssan seutu kärsi 2009–2013 työllisistä 363 hengen tappion, kun Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut saivat työllisistä merkittävää muuttovoittoaForssan työllisistä 73,0 % kävi vuonna 2013 töissä omassa kunnassa. 1995 osuus oli 85,6 %.Forssalaisista kävi 5,5 % töissä Tammelassa ja 5,0 % Jokioisilla. Tammelalaisista työllisistä 38,0 % ja jokioislaisista työllisistä 34,3 % työskentelee Forssassa

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti