Lounais-Häme

Forssan seutu sai oman osansa ELY-keskuksen rahoista – Useamman yrityksen investointeja tuettiin

Yritystuilla ja hankerahoituksella mahdollistettiin useamman yrityksen investointeja.
Forssalainen Karotia oy on panostanut uusiin tuotantotiloihin ja tuotantolinjoihin. Karotia on yksi viime vuonna ELY-keskukselta tukea saaneista yrityksistä. Kuva: Lassi Puhtimäki

ELY-keskus myönsi Hämeeseen viime vuonna rahoitusta yli 70 miljoonaa euroa. Summasta reilut puoli miljoonaa euroa kohdistui Forssan seudulle yritysten kehittämisavustuksina ja maaseudun yritystukina. Lisäksi ELY tuki kahta seudulle kohdistuvaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanketta liki miljoonalla eurolla.

Maaseudun yritysrahoitusta myönnettiin Hämeessä 42 yritykselle. Forssan seudulla tukea sai kolme yritystä.

Suurimman Forssan seudulle maksetun yritystuen sai forssalainen porkkanan viljelyyn ja jalostukseen keskittynyt Karotia oy. Yli 300 000 euron tuki käytettiin kuorimon tuotantotilojen laajentamiseen ja jalostusasteen nostamiseen. Karotia aloitti uusien tuotantotilojen rakentamisen ja laajentamisen vuonna 2017. Investoinnilla on haettu lisää tehoa porkkanoiden käsittelyyn ja varauduttu tuleviin kysyntäpiikkeihin.

 

ESR-rahoitusta myönnettiin Hämeessä noin 2,7 miljoonaa euroa 11 hankkeelle. Rahoitusta kohdistui muun muassa ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaustoiminnan kehittämiseen.

Niin myös Forssan seudulla, jossa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) sai Faicare-hankkeeseen noin 290 000 euron rahoituksen. Faicare on uudenlainen ympäristö lähihoitajaopintoihin, joka yhdistää asiakkaat, opiskelijat, oppilaitoksen ja työelämän. Oppilaitokseen rakennetaan kokeilu- ja pilottiympäristö yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Tavoitteena on toimia hyvinvointirobotiikan ja digiosaamisen osaamis- ja koulutuskeskuksena.

Hanke alkoi helmikuussa 2018 ja se päättyy kesäkuussa 2020.

Toisessa ESR-rahoitteisessa hankkeessa LHKK on yksi osatoteuttajista. Kyseessä on Kiipulasäätion Työuralle-hanke, joka sai noin 670 000 euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden työllistymisen varmistaminen ja nopeuttaminen sekä ohjauksen laadun parantaminen. Hanke jatkuu vuoteen 2020.

 

Koko Hämeen alueella ELY:n myöntämän rahoituksen kokonaistaso kasvoi viime vuonna hieman vuoden takaisesta.

– Hämeessä panostettiin yritysten kehittämiseen. Yritysten toimintaympäristöavustus lisääntyi merkittävästi. Samoin yritysten kehittämisavustus kasvoi edellisestä vuodesta yli tuplasti. Maatilojen kehittämiseen suunnattiin edellisvuotta enemmän rahoitusta etenkin nuorten viljelijöiden tilanhoidon aloittamiseen, sanoo Hämeen ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Jarmo Paukku.

Vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman ( METSO) rahalla maksettiin maanomistajille korvauksia yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta sekä kauppahintoja luonnonsuojelutarkoituksiin tehdyistä maakaupoista. Kanta-Hämeessä suojeltiin viime vuonna 215 hehtaaria metsäalueita.

Ympäristöhankkeiden toteuttamiseen käytettiin Hämeessä viime vuonna vajaat puoli miljoonaa euroa. Rahoituksella avustettiin muun muassa vesistö- ja valuma-aluekunnostuksia ja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn neuvontaa. FL

Elyn rahoittamat hankkeet 2018

Yrityksen kehittämisavustukset

T:mi Pinelco, Forssa, viennin tehostushanke 20 060€.

Salko Painting oy, Forssa, koneinvestointi 11 190€.

Parmair Ilmanvaihto oy, Tammela, ilmanvaihtokoneen kansainvälistymis- ja tuotekehityshanke 54 300€.

Forssan Metallityöt oy, Forssa, metalliovien maalauslinjasto 40 548€.

ESR-hankkeet

Kiipulasäätiö, osatoteuttajana Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Työuralle-hanke 683 003€.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Faicare-hanke 289 088€.

Maaseudun ELY yritystuet

JL Raskastekniikka oy, Ypäjä, putkentaivutuskoneen hankinta 42 787€.

Vuorentausta Keijo Kalevi, Ypäjä, puusepänverstaan remontti 11  566€.

Karotia oy, Forssa, kuorimon tuotantotilojen laajentaminen ja jalostusasteen nosto, 336 600€.

Näkoislehti

8.8.2020

Fingerpori

comic