Lounais-Häme

Forssan seutu tekee elinvoimaohjelmaa yhdessä seudulle muuttaneiden kanssa – kysely avoinna kuntien nettisivuilla

Forssan seudun kunnat keräävät parhaillaan tietoja uutta elinvoimaohjelmaa varten.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on luonut kyselyn Forssaan, Humppilaan, Jokioisille, Tammelaan ja Ypäjälle hiljattain muuttaneille.

Kunnat ja konsulttitoimisto pyytävät kuntien verkkosivuilta löytyvään tulomuuttajakyselyyn vastauksia 17. kesäkuuta mennessä.

-Sillä selvitetään muuttopäätökseen vaikuttaneita syitä ja taustatekijöitä ja myös sitä, miten muuttajan odotukset ovat uudessa asuinkunnassa täyttyneet, kertoo kehitysjohtaja Janne Antikainen MDI.stä.

Mitä enemmän kyselyyn saadaan vastauksia, sitä selkeämpi kuva seudun vahvuuksista ja ongelmista piirtyy.

-Kolminumeroinen luku vastaajia olisi tietojen luotettavuuden kannalta olennainen, Antikainen lisää.

 

Selkeään verkkokyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Perustietojen lisäksi vastattavana on asumiseen, elinympäristöön, työhön, opiskeluun ja palveluihin liittyviä kysymyksiä. Myös asuinkunnan imagoon ja ilmapiiriin, kulttuurin ja vapaa-aikaan sekä tulevaisuuteen ja kehittämiseen liittyvät asiat ovat mukana monivalintakysymyksissä.

-Kaipaamme vastauksia myös arjen ongelmista ja puutteista sekä seudun vetovoimaisimmista asioista ja kohteista.

Tulomuuttajien lisäksi konsulttiyritys kerää materiaalia seudun kunnilta, yrityksiltä, yhteisöiltä ja muilta aktiivisilta toimijoilta.

-Myös potentiaalisilta seudulle muuttajilta kerätään tietoa. Heitä on tähän asti kertyneiden tietojen mukaan juuri pääkaupunkiseudulla ja yli 35-vuotiaissa, Antikainen lisää.

 

Uutta ajantasaista elinvoimaohjelmaa tarvitaan muun muassa Forssan seutua vuosia vaivanneen muuttotappion kääntämiseksi muuttovoitoksi.

-Siihen on hyvät mahdollisuudet, sillä kuntien henki huokuu nyt yhteistä tahtoa. Seudulla on koossa uusista viranhaltijoista ja päättäjistä hyvä kehittämistiimi, jolla ei ole vanhoja jännitteitä, Antikainen arvioi.

Seudun sisäinen tahto virittää menestystä, mutta sitä voi tuoda lisäksi nousukauden vire.

Antikaisen mukaan tilanne on olennaisesti muuttunut lokakuusta, jolloin konsulttityö käynnistyi. Silloin Varsinais-Suomen meriklusterin imu ei seudulla juuri tuntunut, nyt se on havaittavissa. Vetoa on myös Pirkanmaalle ja Uudellemaalle.

– Forssan seutukunta sijaitsee sellaisella paikalla, että sen ei kannata kääntää selkää yhteenkään suuntaan, mutta imuun kannattaa aina suunnata, hän toteaa.

 

Kyselyllä kerätään olennaista dataa, jonka jälkeen on johtopäätösten ja tulosten tulkinnan aika. Konsulttitoimiston ja kuntien työ esitellään seudun elinvoimapäivässä 23. elokuuta Forssassa.

Mukana elinvoima- ja vetovoima-analyysia on tekemässä myös kuntien alue- ja väestökehitysasiantuntija Timo Aro MDI:stä.

-Muuttajien antaman arvokkaan tiedon perusteella Forssan seutu voi miettiä keitä sen kannattaa houkutella ja mistä ja millä keinoin. Vetovoimatyötä ei kannata tehdä haulikolla ampuen vaan tarkasti kohdentaen, ja kyselystä saadaan eväitä siihen, hän muistuttaa.

 

Forssan alueen rakennemuutos on ollut syvä ja jatkunut pitkään. Sen vaikutukset tuntuvat edelleen. Samalla Forssan mainekuvasta on muodostunut Aron mukaan tyly. Sitä pitää hivuttaa uusiin asemiin.

Aro sanoo, että aluetalouden ja mainekuvan kehittämiseksi voi jokainen tehdä osansa. Pienillä ja jatkuvilla positiivisilla askelilla ja teoilla on voimansa.

-Hyvä esimerkki on Salo, johon rakennemuutos on iskenyt kovin. Se yrittää olla joka päivä eilistä parempi Salo ja näyttää onnistuvan.

Aron mukaan ensimmäinen askel uudelle polulle on se, että keskeiset toimijat ovat yksimielisiä ja puhuvat samaa kieltä. Ristiriidat hajottavat positiivisen energian.

-Myös kuntalaiset voivat välittää viestiä seudustaan omissa verkostoissaan. Kuntien markkinointiviestintä tekee osansa, mutta todellisuuspohja sillä on oltava. Muilta toimijoilta tulevat viestit vahvistavat sitä. FL

 

Kyselyyn pääset täältä:

http://bit.ly/forssanseutu

 

Uusimmat

Fingerpori

comic