Lounais-Häme

Forssan sote-tuska huipussaan

Forssan kaupunki haluaa pitää kiinni kuntien mahdollisuudesta tuottaa palveluita sote-uudistuksessa. Samoin Forssa haluaa avata mahdollisuudet yhteisyrityksen perustamiseen, jota Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä parhaillaan valmistelee Forssan seudulla.

Forssan kaupunginhallitus on antamassa ensi maanantaina lausuntonsa maakuntauudistuksesta ja sote-uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtionvarainministeriölle hallituksen esityksen pohjalta.

Forssan kaupunginhallituksen lausuntoluonnokseen sisältyy toive siitä, että kunnalliset yhtiöt olisivat mahdollisia sote-palveluiden tuottamisessa.

-Kunnilla ja kuntayhtymillä tulisi jatkossa olla oikeus tuottaa ja järjestää säännöksissä tarkoitettuja palveluita, lausuntoluonnoksessa esitetään.

Asioiden valmistelu on jo Forssan seudulla pitkällä.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä käy parhaillaan neuvotteluja yhteisyrityksen perustamisesta. Neuvotteluissa on mukana Attendo, Terveystalo sekä Pihlajalinna.

Poliittisen päätöksenteon kipupiste kaavaillun yhteisyrityksen perustamisessa on se, että kuntien omistusosuus on jäämässä 49 prosenttiin. Näin päätösvalta yrityksessä olisi loppupeleissä mukaan tulevan yrityksen käsissä. Forssan seudun kunnat eivät ole myöskään tähän mennessä päättäneet siitä mikä olisi kunkin kunnan osuus yhtiössä. Forssan laskennallinen osuus olisi noin neljännes.

Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, joka on jäsenenä myös hykyn arviointiryhmässä, sanoo sote-uudistuksen hallinnollisen järjestämisen olevan äärimmäisen hankala ja vaikea prosessi.

Pietilä pitää tärkeänä, että kaupunki pysyy myös osana maakunnallista Oma Hämeen sote-prosessia. Oma-Hämeestä on viestitty kriittisesti Forssan seudulla kehitteillä olevan yhteisyrityksen suuntaan.

Lausuntoluonnos myötäilee pitkälle Kuntaliiton lausuntoa. Huolta kannetaan mm. kunnallisten yhtiöiden ja erilaisten palvelutuottajien asemasta ja niiden henkilökunnan asemasta.

Forssa on huolissaan mm. omistamansa Loimijoen kuntapalveluiden asemasta. Myös kiinteistömassojen vuokrauksen järjestämiseen kaivataan pidempää siirtymäkautta, joka olisi viisi vuotta esitetyn 3+1 vuoden sijaan.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Juha Heino julkaisi eilen tiedotteen sote-valmistelusta. Päivystysasetuksen muutokset ovat lopettamassa sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaan Forssan sairaalan leikkaustoiminnan ja yöpäivystyksen vuoden 2018 alusta, jollei erityislupaa ministeriöstä saada.

Heinon mukaan neuvotteluvaihe Attendon, Terveystalon sekä Pihlajalinnan kanssa päättyy ensi viikon jälkeen. Näin kunnat voisivat ottaa kantaa yhteisyrityksen perustamiseen ensi tammikuussa.

Mikäli yhteisyritys perustetaan, se voisi aloittaa toimintansa jo ensi kesän jälkeen. Tämä loisi edellytykset päivystyksen ja leikkaustoiminnan jatkumiselle, koska sote-palveluiden tuottamislain mukaan kaikkia palveluntarjoajia kohdellaan jatkossa samoilla säädöksillä, kunhan asetuksen muut ehdot täyttyvät.

Mikäli yhteisyritystä ei perusteta, Heinon mukaan pääpaino on jo käynnissä olevassa Oma Häme -valmistelussa. Siinä tavoitteena on päivystys- ja leikkaustoiminnan jatkaminen Forssassa osana maakunnallista erikoissairaanhoidon työnjakoa. Tässä yhteydessä yöpäivystyksen jatkaminen on tärkeää.

-Leikkaustoiminta muodostaa puolestaan tärkeän osan peruserikoissairaanhoidon lähipalveluita ja se on sisällöltään yhdensuuntainen sote-uudistuksen lähipalveluiden vahvistamisen tavoitteen kanssa, Heino toteaa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti