Lounais-Häme Forssa

Forssan tarkastuslautakunta esitti laihan kertomuksen vuodelta 2017

Forssan tarkastuslautakunnan arviointikertomus kaupungin vuoden 2017 toiminnasta jättää lukijalle sekavan kuvan. Arviointikertomus antaa laihat eväät siihen kuinka verotuloja ja valtionosuuksia on käytetty palvelutuotannossa.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Manu Mäkinen sanoo, että tätä vuotta koskevan tarkastuskertomuksen laadinta on jo käynnissä. Kertomus pitäisi saada valmiiksi kevään kuluessa.

Forssan tarkastuslautakunnan vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen valmistuminen on viivästynyt tänä vuonna pahoin. Merkittävänä syynä viivästymiseen oli jätelautakunnan päätösten toimeenpano-ongelmaa koskenut kirjaus. Lisäksi valtuusto päätti pyytää kertomuksesta kaupunginhallituksen lausunnon.

Forssan kaupunginvaltuusto saa maanantaina käsiteltäväkseen kaupunginhallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esittäen samalla, ettei arviointikertomus anna aihetta toimenpiteisiin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Manu Mäkinen sanoo, että moni tarkastuskertomukseen kirjattu asia on kaupungin toiminnassa pantu jo kuntoon tämän vuoden kuluessa.

– Tästä syystä peräpeiliin katsominen kaupungin toiminnassa tuntuu hieman turhalta, kun asiat on pantu jo kuntoon, Mäkinen huomauttaa.

Kertomukseen on kirjattu myös havainto, että kaupungin tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän juridiseen osaamiseen. Mäkisen mukaan tällä tarkoitetaan sitä, että kaupungin lakimies ja kaupunginsihteeri Matti Pietilä tarvitsisi tukea työssään ja sijaisen mahdollisten sairauslomien ajaksi.

Tarkastuskertomukseen sisältyy myös havainto siitä, että kaupungin sadan euron tonttikauppa ei ole tuonut tulosta. Mäkinen sanoo kampanjan epäonnistuneet.

”Nykyisessä tilanteessa näyttää siltä, että tontit eivät mene kaupaksi vaikka ilman antaisi.”

– Nykyisessä tilanteessa näyttää siltä, että tontit eivät mene kaupaksi vaikka ilman antaisi, Mäkinen toteaa.

Forssan kaupunki ei ole asukasmääränsä vähenemisen kanssa yksin vaan asukasluku on laskussa koko Kanta-Hämeessä.

Kertomuksessa todetaan sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttaneen kaupungin henkilöstössä epätietoisuutta oman tehtäväkentän säilymisestä ja vaikuttanut näin työhyvinvointiin.

Kuntatalouden näkökulmasta tarkastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että talouden näkymät ovat kireät johtuen verorahoituksen heikosta kehityksestä. Verotulojen kehitys kuntataloudessa on yhä keskeisempi mittari talouden liikkumavaraan.

Menopuolella keskeistä on sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvun kehitys. Forssalla on seutukaupunkina paljon pelissä rakentaessaan toimivaa elinvoimastrategiaa.

Mäkinen sanoo kuntataloudessa Forssassa näkyvän myös työllisyyden kohenemisen viime ja tänä vuonna. Tarkastuskertomuksessa erityiseksi haasteeksi nimetään tulevien investointien rahoituksen.

Forssan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Manu Mäkinen (vas.) ja varapuheenjohtaja Marjut Kallioinen (kesk.) Kaikkiaan lautakunta koostuu seitsemästä varsinaisesta jäsenestä. Lautakunta kokoontui tänä vuonna kuusi kertaa. Lautakunnalla ei ole päätoimista esittelijää vaan teknisenä sihteerinä toimii toimistosihteeri Saija Helenius kaupungin kansliasta. FL

Uusimmat

Näkoislehti

18.9.2020

Fingerpori

comic