Lounais-Häme Forssa

Forssan vesihuoltoliikelaitos alkaa laatia kymmenvuotista verkostosaneerausohjelmaa – Marssijärjestyksenä on ensin määrittää tarvittavat saneeraustyöt ja vasta sitten järjestää ja päättää rahoitus

Forssan vesihuoltoliikelaitos alkaa laatia kymmenvuotista verkostosaneerausohjelmaa.
Forssan jätevedenpuhdistamon laaja saneeraus- ja laajennushanke valmistui kolme vuotta sitten. Kuva: Lassi Puhtimäki
Forssan jätevedenpuhdistamon laaja saneeraus- ja laajennushanke valmistui kolme vuotta sitten. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta asetti laitoksen ensi vuoden tavoitteeksi verkostosaneerausohjelman laatimisen kustannusarvioineen vuoteen 2030 saakka.

Kymmenvuotinen verkostosaneerausohjelma päivitetään jatkossa vuosittain.

Pitkän tähtäimen verkostosaneerausohjelma lisää vesilaitoksen toiminnan ja taloudenpidon suunnitelmallisuutta.

Saneerausohjelman liitteeksi määritetään karkealla tasolla kustannusarviot kohteittaan.

Marssijärjestyksenä on ensin määrittää tarvittavat saneeraustyöt ja vasta sitten järjestää ja päättää rahoitus taloussuunnitelmakaudelle vahvistettavassa investointiohjelmassa.

– Ei mietitä ensimmäiseksi euroja, vaan mitä täytyy kulloinkin saneerata. Sitten mietitään, mitä se maksaa ja mistä rahoitus saadaan, sanoo vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen.

Käytännössä kyse on tulorahoituksesta, sillä velanotto vuosittaiseen verkoston kunnossapitoon ja peruskorjaukseen ei ole järkevää eikä taloudellisesti kestävää.

– Muuten ollaan loputtoman lainanoton tiellä, Paakkonen sanoo.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta määritti laitoksen talouden tavoitteeksi velattomuuden vuonna 2040.

Nyt vesihuoltoliikelaitoksella menee lainanhoitokuluihin noin 850 000 euroa vuodessa. Verkostosaneeraus vaatii tällä hetkellä puolisen miljoonaa euroa vuodessa.

Saneerauskulujen kattaminen on mahdollista hoitaa taksankorotuksilla tai sitten puuttumalla vesihuoltoliikelaitoksen tuloutukseen Forssan kaupungille.

Forssan vesihuoltoliikelaitos tulouttaa kaupungille tänä vuonna 1,1 miljoonaa euroa. Tällä tietoa summa on pysymässä samana ensi vuonna.

Paakkonen toteaa ymmärtävänsä tulouttamisessa hyvin myös omistajan näkökulman. Raha on mennyt tarpeeseen.

Ilman tuloutusta kaupungin olisi löydettävä vastaava euromäärä jostain muualta, esimerkiksi veronkorotuksista, jotka eivät kaupungin vetovoimaa lisäisi.

Ns. puskurirahasto nivoutuu verkostosaneerausohjelmaan.

Puskurirahastoa kartuttamalla vesihuoltoliikelaitos aikoo varautua odottamattomiin mutta välttämättömiin korjausinvestointeihin. Näin yllättävät menoerät eivät olisi pois suunnitelmallisesta verkostosaneerauksesta.

Riittävä puskurirahasto olisi kooltaan satojatuhansia euroja. Paakkonen muistaa kaiholla aikaa, kun vesihuoltoliikelaitoksen kassassa oli 800 000 euroa.

Forssan kaupungin johtoryhmä ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta puntaroivat elokuisessa kehittämispäivän työpajassaan, mitä Forssan vesihuollon halutaan edustavan ja olevan vuonna 2040. Tahtotilan määrittämisen pohjana käytössä oli Forssan kaupungin uusi strategia.

Tahtotila koostuu myös useista myös toisistaan poikkeavista asioista, joista on mahdollista jalostaa yhteinen polku.

Johtokunta näyttää vihreää valoa yhdelle seudulliselle vesilaitokselle, jonka omistajissa voi olla kuntien lisäksi yrityksiäkin.

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on siirtyä tulevaisuudessa käyttämään uusiutuvaa energiaa.

Uusina liiketoimintoina Forssan vesihuoltoliikelaitos olisi valmis mahdollistamaan mm. vedenmyynnin yksityiselle pullottajalle tai hiilidioksidin talteenoton kiinnostuneelle yritykselle. Hiilidioksidiahan käytetään erinäisissä teollisuusprosesseissa.

Vieremän vedenottamolla talousvedestä poistetaan hiilidioksidia, jotta veden happamuus nousisi neutraaliksi eikä näin syövyttäisi metalliputkia. Hiilidioksidia nousee Vieremän ottamolta ilmaan osapuilleen 1500 kiloa kuukaudessa. Määrä on tosin laskennallinen, ei mitattu.

Vesihuollon haasteita ovat pohjaveden riittävyys, valumavesien hallinta sekä mikromuovi- ja lääkeainekertymät.

Taksapolitiikkaan kuuluu myös se, että asiakkailla on jatkossakin oltava varaa vesihuoltopalveluihin. FL

Uusimmat

Näkoislehti

29.9.2020

Fingerpori

comic