Lounais-Häme Forssa

Forssan vesijohtoverkosto vaatisi miljoona euroa vuodessa – Mutta mistä rahat?

Forssan vesihuoltoliikelaitos pyrkii painottamaan toiminnassaan taloudellista tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja ympäristönsuojelua. Kuva: Tapio Tuomela
Forssan vesihuoltoliikelaitos pyrkii painottamaan toiminnassaan taloudellista tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja ympäristönsuojelua. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan vesihuoltoliikelaitos tulouttaa Forssan kaupungille tänä vuonna 1,1 miljoonaa euroa. Ensi vuonna vesilaitos maksaa kaupungille korvausta liiketoimintaan sijoitetusta pääomasta 1,0 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuonna 2021 korvaus laskee 0,9 miljoonaan euroon ja vuonna 2022 se on 0,8 miljoonaa euroa. Vesilaitos on valmistellut asiaa yhteistyössä Forssan kaupungin kanssa.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen Forssan vesihuoltoliikelaitoksen ensi vuoden talousarvioksi ja lähivuosien taloussuunnitelman edellyttäen, että Forssan kaupunki vahvistaa vesihuoltoliikelaitokselle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Omaksi tavoitteekseen vesihuoltoliikelaitos on asettanut ensi vuodelle verkostosaneerausohjelman laatimisen kustannusarvioineen vuoteen 2030 saakka.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta kaavailee talousarviovuodelle 700 000 euron investointeja. Suunnitelmavuonna 2021 investointisumma on myös 700 000 euroa ja nousee 900 000 euroon vuonna 2022.

Vesihuoltoliikelaitoksen mukaan verkostosaneeraukseen pitäisi ohjata miljoona euroa vuodessa, jotta verkoston kunto säilyisi nykyisellään. Tämä investointitaso ei suunnitelmakaudella 2020–2022 toteudu. Verkostosaneerauksia on tarve lisätä, koska niitä on muutaman vuoden aikana siirretty Forssassa eteenpäin ensin puhdistamoinvestoinnista ja sitten talousveden käsittelyinvestoinnista johtuen.

Portaan Kellarimäen vedenottamon ja siirtojohtolinjan rakentaminen saattaa käynnistyä jo ensi vuoden aikana, koska Tammela on toteuttamassa alueelle viemärilinjaa.

– Tämä riippuu siitä, missä aikataulussa Tammela lähtee viemään hanketta eteenpäin ja eurot tarkentuvat, vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen sanoo.

Päätöksiä asiassa on odotettavissa ensi kevääseen mennessä. Portaan investointia ja sen rahoitusta ei ole kuitenkaan esitetyssä talousarviossa huomioitu.

Veden myynti pysynee Forssassa ensi vuonna kuluttaja-asiakkaiden osalta pääosin kuluvan vuoden tasolla. Henkeä kohti laskettu veden kulutus todennäköisesti laskee. Vesihuoltoliikelaitoksen liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa olennaisesti vettä käyttävän teollisuuden markkinatilanne.

Vesilaitos arvioi vesi- ja jätevesiliiketoiminnan liikevaihdoksi ensi vuonna 6,25 miljoonaa euroa. Käyttökustannukset pysynevät kuluvan vuoden tasolla. Ostopalveluissa on odotettavissa nousua muun muassa lietteen jatkokäsittelyn kustannusten kasvun vuoksi.

Vesihuoltoliikelaitos kattaa käyttö- ja investointimenot käyttö-, perus- ja liittymismaksutuloilla.

Veden ja jäteveden käyttömaksut nousivat 7 prosentilla lokakuun alusta lukien. Ensi vuodelle ei ole luvassa taksantarkistuksia, mutta suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 liikevaihto on alustavasti arvioitu noin 2 prosentin taksankorotuksella.

Jos talousarvio toteutuu suunnitellusti, vesihuoltoliikelaitoksen talous vuoden 2022 lopussa tasapainossa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

4.7.2020

Fingerpori

comic