Lounais-Häme

Forssan ympäristölautakunta: nykyinen jätteenkuljetusmalli toimiva

Forssan ympäristölautakunta antoi lausunnon. Ramboll Finland: nykyinen jätekuljetusmalli täyttää jätelain vaatimukset.
Lounais-Hämeessä ei tällä hetkellä ole lainvoimaista päätöstä jätteenkuljetusjärjestelmästä. Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt asiasta lausuntoja. Forssan mielestä nykymalli on toimiva ja turvallinen. Kuva: Tapio Tuomela
Lounais-Hämeessä ei tällä hetkellä ole lainvoimaista päätöstä jätteenkuljetusjärjestelmästä. Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt asiasta lausuntoja. Forssan mielestä nykymalli on toimiva ja turvallinen. Kuva: Tapio Tuomela

Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt lausuntoja siitä, millainen jätteen kuljetusjärjestelmä seutukunnalla tulisi olla.

Forssan ympäristölautakunta katsoo, että nykyinen kiinteistön haltijan järjestämä olisi toimiva ja lain mukainen. Tukena lausunnolle on konsultin laaja selvitys.

Jätelautakunnan on päätettävä järjestelmästä Forssan, Humppilan, Jokioisten, Someron, Tammelan, Urjalan, Ypäjän, Akaan, Kosken, Loimaan, Oripään, Punkalaitumen ja Sastamalan kuntien osalta.

Näissä kunnissa ei ole lainvoimaista päätöstä asiassa, koska korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksen vuonna 2018.

Jätelautakunta oli päättänyt jätteenkuljetusjärjestelmistä vuonna 2015 siten, että kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä.

 

Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän jätteen kuljetukseen on kaksi vaihtoehtoa. Sen hoitaa joku kunnan järjestämä jätteenkuljetus tai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tietyt lain määrittelemät edellytykset on täytyttävä.

Tarjolla on oltava jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätteenkuljetuksen on myös edistettävä jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tuettava jätehuollon alueellista kehittämistä eikä se saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kunnan päätöksen vaikutusten tulee myös olla kokonaisuudessaan myönteiset kotitalouksille sekä yritysten ja viranomaisten toiminnalle.

Jos jätelain asettamat edellytykset perustellusti täyttyvät, voi jätelautakunta valita kahden kuljetusjärjestelmän välillä.

Jätelautakunta pyysi ottamaan lausunnossa kantaa kumpaa kuljetusjärjestelmää puolletaan ja millä perusteella.

Tiukkaa kannanottoa lautakunta ei sorvannut, vaan se toteaa, että nykyinen järjestelmä on toimiva ja lain mukainen. Samalla kannalla on Ramboll Finland oy selvityksessään.

Ramboll Finlandin johtopäätös on, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella täyttää jätelain 35 ja 37 § mukaiset vaatimukset.

– Tehdyn selvityksen ja vuosien varrella saatujen kokemusten perusteella lautakunnan käsitys on edelleen, että kuljetuspalveluita on kattavasti ja luotettavasti tarjolla ja asukkailla ja kiinteistöyhtiöillä on mahdollisuudet saada kilpailukykyinen tarjous kuljetuksista kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

Lautakunnalle ei myöskään ole tullut tietoon, että terveydelle tai ympäristölle olisi aiheutunut haittaa tai vaaraa Forssassa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

13.8.2020

Fingerpori

comic