Lounais-Häme

Forssan yrittäjät pohtivat tulevaisuutta

Forssan kaupungintalon valtuustosalissa pohdittiin hämäläisen yrittäjyyden tulevaisuutta ja sitä, miten sen tuomiin haasteisiin kannattaa tarttua.

Yrittäjät tervetulleeksi toivotti Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola, joka totesi yrittäjien olevan suurien asioiden äärellä. Tuleva sote- ja maakuntauudistus on vielä suuri kysymysmerkki, josta ei tiedetä tarkkaan, millaisia tehtäviä kunnille jää.

-Yrittäjiä jos keitä kiinnostaa kunnan rooli elinkeinoelämän tukemisessa myös jatkossa, Lepola sanoi.

-Uudistus on niin suuri asia, että sitä ei oikein ymmärretäkään.

Oma Hämeen sote-projektiryhmän puheenjohtaja Jukka Lindberg puhui tilaisuudessa Oma Hämeen osallisuudesta tulevissa muutoksissa. Hän totesi olleensa pitkään mukana uudistusten suunnittelussa, ensin kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ja nyttemmin sote-uudistuksessa.

-Tätä on tehty vuodesta 2006. Menee uskottavuus, jos tätä tehdään paljon yli kymmenen vuotta.

Oma Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta on kannustava. Valmisteluryhmän mielestä uudistus on tehtävä ja sen lähtökohdat ovat pääosin oikeat. Maakunnille esitettyä tehtäväkokonaisuutta kuvataan järkeväksi ja perustelluksi.

Uudistusten valmistelutyötä kommentoi Hämeen Yrittäjien Juha Haukka. Hän otti esiin Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Minna Nissilän kokoaman yrittäjien mallin sote- ja maakuntauudistukseen. Nissilä ei itse päässyt paikalle, joten Haukka toimi hänen sijaisenaan.

Haukka kritisoi hieman sitä, että uudistuksessa tuleva valinnanvapaus nähdään keskusteluissa enemmän uhkana kuin mahdollisuutena.

-Maakunnissa ollaan huolissaan, miten erikoissairaanhoidon palveluiden käy. Onko näkemys se, että jos ihminen saa päättää itse, niin palvelut katoavat Forssan seudulta? Tämä näkökulma on osoitus huonosta itsetunnosta.

Yrittäjän ääni pitää hänen mielestään ottaa mukaan valmisteluun.

-Tähän pitää lähteä mukaan, Juha Haukka kannustaa.

Hämeen liiton tuore maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen puhui kansainvälistymisestä ja digitalisaatiosta. Hän halusi tuoda elinkeinoelämän toimijoille tietoa, mistä uudistuksissa on kysymys ja nostaa esiin asioita, joista pitäisi keskustella.

Ahosen mielestä digitalisaatio on yhä nouseva teema eri toimialojen kehityksessä tulevaisuudessa, samoin kansainvälistyminen. Uudistuksia ei enää voi tehdä pelkästään siitä lähtökohdasta, mikä toimii kunnan tai maakunnan tasolla, vaan pitäisi ajatella jo lähtökohtaisesti kansainvälisyyttä. Hän käyttää esimerkkinä MaaS-palveluvallankumousta (Mobility as a Service).

-Kaupungistumisen myötä on yhä isompi joukko ihmisiä, joiden auton omistamisen tarve vähenee.

Liikkumiseen kehitetään uusia palvelukokonaisuuksia, joiden hallinnointiin käytetään mobiilisovelluksia, esimerkiksi kännykkää.

-Tulevaisuudessa asiakkaalle saatetaan myydä liikkumisen palvelua pakettina, kuten teleoperaattorilla.

Mobiilisovellus voi räätälöidä asiakkaalle reitit ja kulkupelit, joilla hän pääsee haluamaansa paikkaan. Sovellus voi toimia myös esimerkiksi lippuna, jolla asiakas voi käyttää eri liikennevälineitä. Tämä vaatii erilaisten yritysten vankkaa yhteistyötä.

Ahonen käyttää kehityksestä nimeä palveluistuminen ja kertoo sen lisääntyvän trendinä yleisemminkin.

Hän itse haluaisi ottaa käyttöön konseptin Smart Häme, jonka alla erilaiset toimijat voisivat kehittää toimintaansa yhteistyössä. Pyrkimyksenä olisi yhdistää eri kuntien ja myös maakuntien toimintaa ja kehittyä yhteistyössä kohti kansainvälisyyttä.

-Tulossa on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mitä nyt ei osata edes arvata.

Ahonen kertoo, että liikennesektori toimii yhtenä esimerkkinä digitalisaatiosta.

-Suomi on ollut digitalisaatiossa ajatusjohtaja globaalisti ja on sitä jossain määrin edelleen.

Digitalisoituvassa maailmassa palveluista on tulossa yhä enemmän käyttäjälähtöisiä.

-Enää ei puhuta teknologiaa vaan ihmistä, Ahonen hymyilee.

-Palveluiden kehittämisessä pitää eläytyä ihmiseen. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic