Lounais-Häme

Forssassa jatketaan suuria kaavoitustöitä, rinnalle pienempiä

Forssan vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa on kaupunginarkkitehti Sirkka Köykän mukaan suhteellisen suuria asioita mukana.

-Pääosin tämä vuosi menee vanhojen, isojen kaavoitusprojektien jatkamisessa, Köykkä kuvailee.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta käsitteli kaavoituskatsausta helmikuun kokouksessaan. Seuraavaksi kaavoituskatsaus siirtyy kaupunginhallitukselle.

Työn alla on tällä hetkellä esimerkiksi Haudankorvan osayleiskaava, jonka luonnoksesta kuunnellaan tällä hetkellä lausuntoja eri tahoilta. Haudankorva III E -asemakaavan muutoksella suunnitellaan merkittävää asuinaluetta Kutomon alueen itäpuolelle Loimijoen läheisyyteen. Asemakaavamuutosluonnos on tällä hetkellä alustavasti nähtävänä. Kaavan lainvoimaiseksi saaminen saattaa viedä vielä vuosia.

Samaan aikaan toisella puolella Loimijokea jatketaan Linikkala IV:n eli niin sanotun Aurinkorannan asemakaavan kanssa. Alueesta on tällä hetkellä valmisteilla asemakaavaehdotus.

-Rytökalliokaan ei tule uutena asiana, mutta se on suuri työn alla oleva kaava, Köykkä sanoo.

Rytökallion alueelle on kaavailtu yli kymmenille hehtaareille teollisuusrakennusten korttelialueita. Forssan kaupunginhallitus asetti joulukuussa kaavaluonnoksen nähtäville.

 

Kojon alueen osayleiskaavaehdotus valmistunee tämän vuoden aikana. Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Pohjoisten alueiden kaavoitus aloitettiin Koijärvellä jo vuonna 2014, ja luonnos osayleiskaavasta valmistui vuonna 2016.

Tänä vuonna on tarkoitus aloittaa myös Parkkiaron alueen osayleiskaavaehdotuksen työstäminen. Luonnos on jo valmiina.

-Parkkiaro on siirtynyt, kun teimme linjauksen, ettemme työstä sitä päällekkäin Haudankorvan kanssa, Köykkä sanoo.

Keskustan pohjoispuolella sijaitseva Parkkiaron alue on kaupungin omistama. Alueelle on tarkoitus mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen.

 

Uusina hankkeina kaavoituskatsaukseen tulivat asemakaavat Korkeavaha I B, Lunttila II E, Uusikylä III B ja Kaikula IV A.

-Nämä ovat kaikki suhteellisen pieniä, muutokset eivät ole suuria, Köykkä sanoo.

Korkeavaha I B:n muutoksella ollaan muuttamassa entisen Vasikkahaan päiväkodin tontin kaavamääräystä Pispalankadulla. Päiväkotitoiminta siirtyi rakennuksesta pois vuonna 2013 sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennus on ollut siitä asti myynnissä tuloksetta.

-Rakennus on yhä tyhjillään. Kaavaa muutetaan, jotta tonttia voi käyttää muihinkin tarkoituksiin, esimerkiksi osittain asumiseen ja osittain palveluihin, tai kokonaan asumiseen, Köykkä sanoo.

Lunttila II E taas on Forssan seurakunnan Klemelän leirikeskuksen alue, jossa ei ole ollut asema- tai rantakaavaa lainkaan.

-Se on ollut niin sanottu valkoinen alue eli tyhjä, kahden kaavan välinen alue.

Kauppakadun itäpuolella sijaitsevan Uusikylä IIIB:n tavoite taas on tutkia mahdollisuutta sijoittaa asumista piharakennuksiin. Seurakunnan omistaman Kaikula IV A:n alueella etsitään parhaiten kompostointiin soveltuvaa aluetta. FL

 

Kaavoituskatsaus?
Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain perusteella vuosittain tehtävä katsaus.Siinä esitellään vireillä olevat yleis- ja asemakaavat sekä vireille asetettavat uudet kaavahankkeet.Katsauksen avulla kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus saada keskitetysti tietoa siitä, millaiset kaavoitusasiat heitä paraikaa ja lähitulevaisuudessa koskevat.Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaavamuotoja ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.Maakuntakaavan tarkoituksena on ohjata yleisellä tasolla maakunnan maankäytön suunnittelua ja rakentamista.Yleiskaava ohjaa maankäyttöä ja rakentamista yleispiirteisesti yhden tai useamman kunnan alueella. Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osa-alueelle, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.Asemakaavan tarkoitus on alueiden käytön yksityiskohtainen järjestäminen.Asemakaava ohjaa rakentamista ja maankäyttöä siten, että paikalliset olosuhteet, maisemakuva, hyvä rakentamistapa sekä olemassa oleva rakennuskanta ominaispiirteineen otetaan huomioon.Asemakaava tai sen muutos voi koskea yhtä lailla laajaa kaupunginosaa kuin yksittäistä tonttiakin.

Uusimmat

Fingerpori

comic