Lounais-Häme Forssa

Forssassa neljä vireillä olevaa kaavahanketta – Hevossillan alueelle matkailu,- ulkoilmamuseo- ja maatalouskäyttöä

Hevossillan osayleiskaavaa koskeva aloite kaavasuunnitteluun on tullut alueen omistajalta.
Hevossillan alueelle ollaan laatimassa osayleiskaava. Kuva: Lassi Puhtimäki
Hevossillan alueelle ollaan laatimassa osayleiskaava. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan kaupungin vuoden 2020 kaavoituskatsaus sisältää neljä vireillä olevaa kaavahanketta.

Hevossillan osayleiskaavaa koskeva aloite kaavasuunnitteluun on tullut alueen omistajalta. Kaavassa tarkastellaan alueen osoittamista matkailu-, ulkoilmamuseo- ja maatalouskäyttöön. Kaava laaditaan sillä tarkkuudella, että sen perusteella voidaan myöntää alueen kehittämiseen liittyviä rakennuslupia.

Järvenpään osayleiskaavassa tarkastellaan valtatiehen 10 liittyviä alueita ja liittymiä sekä sen tuntumassa olevaa maankäyttöä. Osayleiskaavaa valmistellaan rinnakkain valmistelussa olevan Ely-keskuksen liikennevastuualueen vetämän valtatie 10:n selvityksen kanssa.

Paavola I G -kaavahanke liittyy siihen, että yhdyskuntalautakunta käsitteli 13.11.2019 Rautatienkadun katualueen vuokraamista korttelissa 15 sijaitsevan teollisuusalueen pysäköintikäyttöön. Vuokrauksen yhteydessä päätettiin, että pysyvä ratkaisu tehdasalueen ympäristön maankäyttöön tulee tehdä asemakaavan muutoksen kautta. Asemakaavassa täsmennetään eri käyttötarkoitukseen varattavien alueiden lopulliset pinta-alat. Viiden vuoden vuokra-aika antaa mahdollisuuden kaavalliseen käsittelyyn. Lisäksi päivitetään koko korttelin maankäyttötilanne niin, että otetaan huomioon esimerkiksi valtatie 2:n rinnalla kulkevan käytössä olevan ajoyhteyden tarkastelu ja Räynynojaan liittyvät luonnon monimuotoisuuden arvot.

Kuhala II B -kavahankkeen taustalla on, että maankäytön jalostus on pyytänyt päivittämään Rautatienkadun ja Räynyntien varrella kaupungin omistuksessa olevien rakentamattomien asuin- ja kerrostalotonttien kaavat. Tonttien kaavat ovat vanhentuneita, koska niille osoitettu rakennusoikeus on niin suuri, ettei sitä pystytä toteuttamaan tonteilla nykysäädösten mukaan. Kerrostalokorttelissa päivitetään yhtenäinen korttelikokonaisuus, jota tarkastellaan muilta osin toteutuneen rakennuskannan pohjalta.

Kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville kaupungintalon palvelupisteeseen ja kirjastoon, joissa se on saatavilla sen jälkeen, kun kaavoituskatsaus on virallisesti kuulutettu. Kaavoituskatsaus julkaistaan lisäksi kaupungin internetsivuilla.

Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavoituskatsauksen 2020 vireilletulosta tiedottamisen ja esitti kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. FL

Uusimmat

Näkoislehti

12.8.2020

Fingerpori

comic